Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0174/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Hermina Út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
Telefon: +36 14714129
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Útépítés feladatok (II. ütem) a SZOK-ban
Hivatkozási szám: EKR001058752018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Útépítés feladatok (II. ütem) a Szegedi Olimpiai Központban vállalkozási szerződés keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023915 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 567070
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Utak fejlesztése, terület feltöltés-tereprendezés
-Utak tekintetében a belső üzemi úthálózat korszerűsítése / rekonstrukciója tervezett úgymint:
- "1"-es jelű bekötő út 50+16m nagyelemes térkő, 2400 m2
-3 ,4-es számú (6m-es) út, 5.számú összekötő út a zárt csatorna fölött , 3150 m2
- Északi zárógát útjai (műtárgy szélesítés, egyesített gyalog és kerékpárút, földút javítás), 236 m
-Déli zárógáttal párhuzamos út, 730 m2
- Portával szemben lévő feltáró út 378 m2
- Terület feltöltés (3-as út áthelyezés miatt) , 14.500 m3
- Lelátó és Vip előtti lépcsősor felújítása 610 m2
- Forgalomtechnika
- Külső mezőgazdasági út 3000 m2
- Kisajátított terület kiépítése (média terület viacolor burkolat, FZK burkolat, kerítés, új erősített földút) 12000 m2 ebből 2000 m2 kiselemes térkő
Utak hosszúsága:
- 3-as jelű út: 195 m
- 4-es jelű út: 392 m
- északi zárógát útja: 236 m
- déli zárógát útja: 183 m
- portával szemben lévő feltáró út: 175 m
- külső mezőgazdasági út 600 m
Összesen: 1781 m.
Helyesen:
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Utak fejlesztése, terület feltöltés-tereprendezés
-Utak tekintetében a belső üzemi úthálózat korszerűsítése / rekonstrukciója tervezett úgymint:
- "1"-es jelű bekötő út 50+16m nagyelemes (legalább 40x40 cm) térkő, 1054 m2
-3 ,4-es számú (6m-es) út, 5.számú összekötő út a zárt csatorna fölött , 3150 m2
- Északi zárógát útjai (műtárgy szélesítés, egyesített gyalog és kerékpárút, földút javítás), 236 m
-Déli zárógáttal párhuzamos út, 730 m2
- Portával szemben lévő feltáró út 378 m2
- Terület feltöltés (3-as út áthelyezés miatt) , 14.500 m3
- Lelátó és Vip előtti lépcsősor felújítása 610 m2
- Forgalomtechnika
- Külső mezőgazdasági út 3000 m2
- Kisajátított terület kiépítése (média terület viacolor burkolat, FZK burkolat, kerítés, új erősített földút) 12000 m2 ebből 2000 m2 kiselemes térkő
Utak hosszúsága:
- 3-as jelű út: 195 m
- 4-es jelű út: 392 m
- északi zárógát útja: 236 m
- déli zárógát útja: 183 m
- portával szemben lévő feltáró út: 175 m
- külső mezőgazdasági út 600 m
Összesen: 1781 m.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:
M1)1 legalább 700 m hosszúságú útépítésre vonatkozó referencia;
M1)2 legalább 1500 m2 nagyelemes térkőburkolat építésére vonatkozó referencia.
Az M1)1-M1)2 pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés legfeljebb 3 db referenciaszerződéssel igazolhatók, amelyekben szereplő mennyiségi adatokat ajánlatkérő összeadja.
Az M1)1-M1)2 pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények 1 db referenciaszerződéssel is igazolhatók.


M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
Egy szakember több pozícióra jelölhető.
Irányadó még a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2), valamint a 13. § (3)-(4) bekezdései.
Helyesen:
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:
M1)1 legalább 700 m hosszúságú útépítésre vonatkozó referencia;
M1)2 legalább 700 m2 nagyelemes (legalább 10x20 cm) térkőburkolat építésére vonatkozó referencia.
Az M1)1-M1)2 pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés legfeljebb 3 db referenciaszerződéssel igazolhatók, amelyekben szereplő mennyiségi adatokat ajánlatkérő összeadja.
Az M1)1-M1)2 pontokban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmények 1 db referenciaszerződéssel is igazolhatók.


M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
Egy szakember több pozícióra jelölhető.
Irányadó még a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2), valamint a 13. § (3)-(4) bekezdései.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ