Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17415/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:4288 Újléta Magyar utca 20. Hrsz: 169/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vespertinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48388944
Postai cím: Kossuth Utca 20
Város: Újléta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4288
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szimáné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52211812
E-mail: polgarmester@ujleta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujleta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konyha és étkező felújítása
Hivatkozási szám: EKR000990312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás során az Újléta, Magyar utca 20. sz. alatti konyha és étkező korszerűsítésre kerül, valamint új vizesblokk kerül kialakításra. Az épület funkciója: konyha és étkező. Az érintett épületrész nettó alapterülete: 501 m2. Tűzvédelmi szempontból az épület egy tűzszakaszként kerül kialakításra.
FŰTÉSI RENDSZER: Az épület fűtési hőszükséglete 17 kW, az érvényben lévő szabványok alapján,
-15 °C-os külső hőmérséklet mellett. A méretezési belső hőmérséklet fogyasztótér esetén 22 °C, előkészítők esetén 18 °C.
az épület hőtermelésére egy darab Hoval TopGas Classic típusú 24 kW-os kondenzációs gázkazán került betervezésre. A berendezés teljesítménye Qf = 24.0 kW (amelyet -15 °C-os külső hőmérséklet esetén is teljes egészében biztosítani tud). A meglévő Hőterm 47 típusú atmoszférikus gázkazánt és annak égéstermék elvezető rendszerét el kell bontani és deponálni szükséges. Szintén bontásra kerül az átalakítással érintett épületrész hőleadói és hőelosztói rendszere. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges.

A tervezett gázkazánt a kazánház helyiségben kell elhelyezni. A fűtési primer kör ⌀28x1,5 mmes Geberit Mapress C-stahl ötvözetlen, kívül- belül horganyzott csővel csatlakozik a gyári, Hoval MHK25 típusú hidraulikus váltóra. A hidraulikus váltó elé és után elzáró szerelvényt, valamint nyomásmérőt kell beszerelni. A fűtési energia leadásáról 60/40°C-os radiátoros fűtés gondoskodik. A fűtési körbe két WILO Yonos Pico 25/1-4 fordulatszám szabályozott keringtető szivattyút kell beépíteni. A fűtési körök egy DN40 mm átmérőjű, 2 körös egyedi osztó-gyűjtőre kapcsolódnak. A fűtési körök térfogatáramának beállítására és hibadiagnosztika céljából TA STAD típusú mérő- beszabályozó szelepet kell beépíteni. A tágult térfogat megfelelő kezelésére egy Flamco Flexcon CE TOP 12, 12 literes tágulási tartály kerül elhelyezésre a hidraulikás váltó elé, a kazán előremenő vezetékébe, amelynél egy Flamco Prescor biztonsági lefúvató szelep gondolkodik a megfelelő nyomásról. A tágulási tartály előfeszítési nyomása 1,3 bar, a biztonsági szelep lefúvatási nyomása 2,5 bar. A helyiségek fűtési szabályozása céljából minden radiátorra termosztatikus szelepet kell felszerelni.
VÍZELLÁTÁS:A kialakításra kerülő vizesblokk használati hidegvíz ellátó rendszere a Fehérmosogató helyiségben csatlakozik a meglévő hálózatra. A 13. számú iroda és a Fehérmosogató között meglévő csőszakaszt vissza kell bontani. A meglévő vizesblokk területén kialakítandó Fogyasztótér-bővítményben a meglévő vizes berendezéseket és csővezetékeket el kell bontani. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges. A tervezett csőhálózat Viega Sanpress nemesacél cső, amelyet szabadon szerelten, a mennyezet alatt a fűtési csőtől legalább 10 cm-re kell vezetni. A használati melegvíz igényének előállításáról helyileg a mosdóknál 1-1 Hajdu FTA-10, 10 literes villanyboyler, a takarítószer tárolóban pedig egy Hajdu FTA-5, 5literes villanyboyler gondoskodik. A vízhálózatot használatba vétel előtt nyomáspróbázni, tisztítani szükséges.
CSATORNÁZÁS: A kialakításra kerülő vizesblokk szennyvíz elvezető rendszere új kitörési pont létesítésével a meglévő közcsatorna hálózatra csatlakozik. Az épületen belül vezetett csővezeték anyag KA-PVC és DN 110mm-től KG-PVC, épületen kívül KG-PVC. A csatornahálózatot legalább 1%-os lejtéssel kell szerelni. Az épületen kívül iránytörési pontokhoz DN200-as tisztítóaknát kell telepíteni. Födémátvezetéseknél és falátvezetéseknél a béléscső és a csatornacső közötti részt rugalmas anyaggal kell kitölteni. Minden vizes berendezési tárgy bűzelzáró szifon közbeiktatásával csatlakozik a csatornahálózatra.
SZELLŐZÉS:A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekbe (Mosdók, WC és Takarítószer tároló) mesterséges szellőzést szükséges biztosítani. Erre a célra egy – egy darab Airvent TDM-200 típusú ventilátort terveztünk, melyek indítása villanykapcsolóról történik és késleltetéssel szükséges leállítani. Az elszívott levegőt légcsatorna segítségével a tetőtérben kell kijuttatni. A helyiségekbe Airvent KV-80 elszívószelep került betervezésre. A szükséges légcsatorna az elszívószelephez csatlakozva ∅80 mm-es, a gerincvezeték ∅100, a ventilátorhoz csatlakozva ∅125 spirálkorcolt légcsatorna, amelyet a falsarok mentén elburkolva kell szerelni. Az ajtókra átszellőzőt kell tenni.
ELEKTROMOS ADATOK:Két darab Hajdu FTA-10 villanyboyler, egy darab Hajdu FTA-5 villanyboyler, melyeknek legnagyobb szükséges biztosíték értékük 10 [A].
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36790202 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Konyha és étkező felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4288 Újléta Magyar utca 20. Hrsz: 169/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás során az Újléta, Magyar utca 20. sz. alatti konyha és étkező korszerűsítésre kerül, valamint új vizesblokk kerül kialakításra. Az épület funkciója: konyha és étkező. Az érintett épületrész nettó alapterülete: 501 m2. Tűzvédelmi szempontból az épület egy tűzszakaszként kerül kialakításra.
FŰTÉSI RENDSZER: Az épület fűtési hőszükséglete 17 kW, az érvényben lévő szabványok alapján,
-15 °C-os külső hőmérséklet mellett. A méretezési belső hőmérséklet fogyasztótér esetén 22 °C, előkészítők esetén 18 °C.
az épület hőtermelésére egy darab Hoval TopGas Classic típusú 24 kW-os kondenzációs gázkazán került betervezésre. A berendezés teljesítménye Qf = 24.0 kW (amelyet -15 °C-os külső hőmérséklet esetén is teljes egészében biztosítani tud). A meglévő Hőterm 47 típusú atmoszférikus gázkazánt és annak égéstermék elvezető rendszerét el kell bontani és deponálni szükséges. Szintén bontásra kerül az átalakítással érintett épületrész hőleadói és hőelosztói rendszere. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges.

A tervezett gázkazánt a kazánház helyiségben kell elhelyezni. A fűtési primer kör ⌀28x1,5 mmes Geberit Mapress C-stahl ötvözetlen, kívül- belül horganyzott csővel csatlakozik a gyári, Hoval MHK25 típusú hidraulikus váltóra. A hidraulikus váltó elé és után elzáró szerelvényt, valamint nyomásmérőt kell beszerelni. A fűtési energia leadásáról 60/40°C-os radiátoros fűtés gondoskodik. A fűtési körbe két WILO Yonos Pico 25/1-4 fordulatszám szabályozott keringtető szivattyút kell beépíteni. A fűtési körök egy DN40 mm átmérőjű, 2 körös egyedi osztó-gyűjtőre kapcsolódnak. A fűtési körök térfogatáramának beállítására és hibadiagnosztika céljából TA STAD típusú mérő- beszabályozó szelepet kell beépíteni. A tágult térfogat megfelelő kezelésére egy Flamco Flexcon CE TOP 12, 12 literes tágulási tartály kerül elhelyezésre a hidraulikás váltó elé, a kazán előremenő vezetékébe, amelynél egy Flamco Prescor biztonsági lefúvató szelep gondolkodik a megfelelő nyomásról. A tágulási tartály előfeszítési nyomása 1,3 bar, a biztonsági szelep lefúvatási nyomása 2,5 bar. A helyiségek fűtési szabályozása céljából minden radiátorra termosztatikus szelepet kell felszerelni.
VÍZELLÁTÁS:A kialakításra kerülő vizesblokk használati hidegvíz ellátó rendszere a Fehérmosogató helyiségben csatlakozik a meglévő hálózatra. A 13. számú iroda és a Fehérmosogató között meglévő csőszakaszt vissza kell bontani. A meglévő vizesblokk területén kialakítandó Fogyasztótér-bővítményben a meglévő vizes berendezéseket és csővezetékeket el kell bontani. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges. A tervezett csőhálózat Viega Sanpress nemesacél cső, amelyet szabadon szerelten, a mennyezet alatt a fűtési csőtől legalább 10 cm-re kell vezetni. A használati melegvíz igényének előállításáról helyileg a mosdóknál 1-1 Hajdu FTA-10, 10 literes villanyboyler, a takarítószer tárolóban pedig egy Hajdu FTA-5, 5literes villanyboyler gondoskodik. A vízhálózatot használatba vétel előtt nyomáspróbázni, tisztítani szükséges.
CSATORNÁZÁS: A kialakításra kerülő vizesblokk szennyvíz elvezető rendszere új kitörési pont létesítésével a meglévő közcsatorna hálózatra csatlakozik. Az épületen belül vezetett csővezeték anyag KA-PVC és DN 110mm-től KG-PVC, épületen kívül KG-PVC. A csatornahálózatot legalább 1%-os lejtéssel kell szerelni. Az épületen kívül iránytörési pontokhoz DN200-as tisztítóaknát kell telepíteni. Födémátvezetéseknél és falátvezetéseknél a béléscső és a csatornacső közötti részt rugalmas anyaggal kell kitölteni. Minden vizes berendezési tárgy bűzelzáró szifon közbeiktatásával csatlakozik a csatornahálózatra.
SZELLŐZÉS:A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekbe (Mosdók, WC és Takarítószer tároló) mesterséges szellőzést szükséges biztosítani. Erre a célra egy – egy darab Airvent TDM-200 típusú ventilátort terveztünk, melyek indítása villanykapcsolóról történik és késleltetéssel szükséges leállítani. Az elszívott levegőt légcsatorna segítségével a tetőtérben kell kijuttatni. A helyiségekbe Airvent KV-80 elszívószelep került betervezésre. A szükséges légcsatorna az elszívószelephez csatlakozva ∅80 mm-es, a gerincvezeték ∅100, a ventilátorhoz csatlakozva ∅125 spirálkorcolt légcsatorna, amelyet a falsarok mentén elburkolva kell szerelni. Az ajtókra átszellőzőt kell tenni.
ELEKTROMOS ADATOK:Két darab Hajdu FTA-10 villanyboyler, egy darab Hajdu FTA-5 villanyboyler, melyeknek legnagyobb szükséges biztosíték értékük 10 [A].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (db projekt) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Konyha és étkező felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vespertinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35177573
Postai cím: Bethlen Utca 5.
Város: Nyírmártonfalva
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4263
Ország: Magyarország
E-mail: vespertinuskft@gmail.com
Telefon: +36 306086431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745509209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34653038
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36790202
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti munkálatok, villanyszerelés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vespertinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35177573
Postai cím: Bethlen Utca 5.
Város: Nyírmártonfalva
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4263
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24745509209

Hivatalos név: AVENTIK Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11698711
Postai cím: Simonffy Utca 4-6 fszt 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13928597209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges