Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17425/2019
CPV Kód:42200000-8
Ajánlatkérő:Steam Cook Kft.
Teljesítés helye:4542 Petneháza, 091/9. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Baromfihús feldolgozása, tartósítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Steam Cook Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65085992
Postai cím: - - 091/9
Város: Petneháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4542
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lovász Gábor
Telefon: +36 305156506
E-mail: kapcsolat@steamcook.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.steamcook.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Baromfihús feldolgozása, tartósítása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Steam Cook Kft. eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR001009282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Steam Cook Kft. Panírozó gépsor kialakításához szükséges gépek eszközbeszerzése” a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú 1820395758 azonosítószámú projekt keretében az alábbi eszközök beszerzése:
- Húsdaráló 1 darab
o Berendezések funkciója: Különböző csirke részek összeaprítása, és összedolgozása.
o Berendezés mérete maximum (Hosszúság x szélesség x magasság):
4245 mm x 3145 mm x 2310 mm
o Berendezés mérete minimum (Hosszúság x szélesség x magasság):
4045 mm x 2945 mm x 2110 mm
o Kapacitás/ óra : 3000 – 3700 kg/óra
o Tányér befogadó képessége: min 450 l – max 550 l
o Energia fogyasztás (max): 188 kW
o Vágási sebesség: 134 m/s – 154 m/s
o Automata késtengely kenőrendszer
o Digitális kijelzés
o Automatikus vízadagoló rendszer
A feldolgozandó termékkel kapcsolatos információ:
o Termék típusa: Csirke mell, szárny, comb
o Termék állapota: Friss hús
o A termék hőmérséklete: 0-4°C
o Tömb terméksúlya: 100 g – 1000 g

- Többfejes mérleg 1 darab
o Berendezések funkciója: Csirke részek súly szerinti szortírozása
o Mérete minimum (Hosszúság x szélesség x magasság):
8000 mm X 4500 mm X 9000 mm
o Mérete maximum (Hosszúság x szélesség x magasság):
5000 mm X 2000 mm X 5000 mm
o Súlya: 900 kg – 1100 kg
o Sebesség: min 80 – max 100
o Nyomtató
o Tartály térfogata : 6 l – 14 l
o Mérési tartomány: 4000 g és 8000 kg között
o Kijelző : min 11” – max 13”
o Berendezés anyaga: Rozsdamentes acél
A feldolgozandó termékkel kapcsolatos információ:
o Termék típusa: Csirke szárny
o Termék állapota: Félkész fagyasztott
o A termék hőmérséklete: -20°C
o Terméksúlya: 40 g – 80 g

- Súlyellenőrző berendezés 1 darab
o Berendezések funkciója: A termékek egyenkénti súlyának mérése és szortírozása
o Behordó és kihordó szalag mérete minimum (Hosszúság x szélesség):
845 mm x 300 mm
o Behordó és kihordó szalag mérete maximum (Hosszúság x szélesség):
945 mm x 500 mm
o Mérő szalag mérete minimum (Hosszúság x szélesség): 545 mm x 300 mm
o Mérő szalag mérete maximum (Hosszúság x szélesség): 845 mm x 500 mm
o Mérési tartomány: Legalább a 100 g – 3400 g mérési tartományt tudja.
o Mérési pontosság: +- 0.2 g (Ennél rosszabb nem lehet)
o Alul súlyos termékek kiszortírozása
o Túlsúlyos termékek kiszortírozása
o Berendezés anyaga: rozsdamentes acélból (AISI304)
A feldolgozandó termékkel kapcsolatos információ:
o Termék típusa: Csirke szárny
o Termék állapota: Félkész fagyasztott
o A termék hőmérséklete: -20°C
o Terméksúlya: 40 g – 80 g
Jelen közbeszerzési eljárás új eszközök beszerzésére vonatkozik. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szállítás, az elhelyezés, üzembe helyezés, 3 főt érintően 1 munkanap időtartamban a betanítás költségét is.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 156000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Steam Cook Kft. eszközbeszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza, 091/9. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Steam Cook Kft. Panírozó gépsor kialakításához szükséges gépek eszközbeszerzése” a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú 1820395758 azonosítószámú projekt keretében az alábbi eszközök beszerzése:
- Húsdaráló 1 darab
o Berendezések funkciója: Különböző csirke részek összeaprítása, és összedolgozása.
o Berendezés mérete maximum (Hosszúság x szélesség x magasság):
4245 mm x 3145 mm x 2310 mm
o Berendezés mérete minimum (Hosszúság x szélesség x magasság):
4045 mm x 2945 mm x 2110 mm
o Kapacitás/ óra : 3000 – 3700 kg/óra
o Tányér befogadó képessége: min 450 l – max 550 l
o Energia fogyasztás (max): 188 kW
o Vágási sebesség: 134 m/s – 154 m/s
o Automata késtengely kenőrendszer
o Digitális kijelzés
o Automatikus vízadagoló rendszer
A feldolgozandó termékkel kapcsolatos információ:
o Termék típusa: Csirke mell, szárny, comb
o Termék állapota: Friss hús
o A termék hőmérséklete: 0-4°C
o Tömb terméksúlya: 100 g – 1000 g
- Többfejes mérleg 1 darab
o Berendezések funkciója: Csirke részek súly szerinti szortírozása
o Mérete minimum (Hosszúság x szélesség x magasság):
8000 mm X 4500 mm X 9000 mm
o Mérete maximum (Hosszúság x szélesség x magasság):
5000 mm X 2000 mm X 5000 mm
o Súlya: 900 kg – 1100 kg
o Sebesség: min 80 – max 100
o Nyomtató
o Tartály térfogata : 6 l – 14 l
o Mérési tartomány: 4000 g és 8000 kg között
o Kijelző : min 11” – max 13”
o Berendezés anyaga: Rozsdamentes acél
A feldolgozandó termékkel kapcsolatos információ:
o Termék típusa: Csirke szárny
o Termék állapota: Félkész fagyasztott
o A termék hőmérséklete: -20°C
o Terméksúlya: 40 g – 80 g

- Súlyellenőrző berendezés 1 darab
o Berendezések funkciója: A termékek egyenkénti súlyának mérése és szortírozása
o Behordó és kihordó szalag mérete minimum (Hosszúság x szélesség):
845 mm x 300 mm
o Behordó és kihordó szalag mérete maximum (Hosszúság x szélesség):
945 mm x 500 mm
o Mérő szalag mérete minimum (Hosszúság x szélesség): 545 mm x 300 mm
o Mérő szalag mérete maximum (Hosszúság x szélesség): 845 mm x 500 mm
o Mérési tartomány: Legalább a 100 g – 3400 g mérési tartományt tudja.
o Mérési pontosság: +- 0.2 g (Ennél rosszabb nem lehet)
o Alul súlyos termékek kiszortírozása
o Túlsúlyos termékek kiszortírozása
o Berendezés anyaga: rozsdamentes acélból (AISI304)
A feldolgozandó termékkel kapcsolatos információ:
o Termék típusa: Csirke szárny
o Termék állapota: Félkész fagyasztott
o A termék hőmérséklete: -20°C
o Terméksúlya: 40 g – 80 g
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás esetén a bejelentéstől számítottan vállalt kiszállási idő (24 - 120 óra)  2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1820395758 projektazonosító
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Steam Cook Kft. eszközbeszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33858591
Postai cím: Szélsőbokori Út 1/B.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ivanmihaly5@gmail.com
Telefon: +36 309531798
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 171327719
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 156000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SÓSTÓ-ÉP-VILL Építési és Szerelőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86460945
Postai cím: Erika Utca 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14588008215

Hivatalos név: Lemezcentrum kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11101004
Postai cím: Debreceni Út 352 01582/2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10742462215

Hivatalos név: FŰTÉPSZER Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33858591
Postai cím: Szélsőbokori Út 1/B.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14234819215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges