Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17437/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75019763
Postai cím: Kiss Ernő Utca 2
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Péter Csaba
Telefon: +36 44510236
E-mail: drpetercsaba@fehergyarmat.hu
Fax: +36 44510232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fehergyarmat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://fehergyarmat.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000886602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00112 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében elnevezésű projekt megvalósítása keretében a konzorciumban lévő önkormányzatok területén élő lakosság, illetve az önkormányzati foglalkoztatottak részére képzések, illetve képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása két, önállóan megajánlható részben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16015 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00112 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében elnevezésű projekt keretében kompetenciafelmérés és képzési szolgáltatások megvalósítása az alábbi programelemek tekintetében:
1. Megnevezés: Közszolgáltatások elérhetővé tétele
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 30
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
2. Megnevezés: Az E-közigazgatás népszerűsítése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 30
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
3. Megnevezés: Informatikai készségfejlesztés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 30
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
4. Megnevezés: Munkahelyi egészségmegőrzés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
5. Megnevezés: Felelősségvállalás fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
6. Megnevezés: Munkaszocializáció
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
7. Megnevezés: Figyelemfejlesztés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
8. Megnevezés: Kézügyesség fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
9. Megnevezés: Motivációs készségek fejlesztés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
10. Megnevezés: Munkabírás fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
11. Megnevezés: Diagnosztikai mérés a 60 fő (hátrányos helyzetű aktív lakosság) részére
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 4, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
16. Megnevezés: "Önismeret"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
17. Megnevezés: "Asszertivitás"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8hónapon belül
18. Megnevezés: "Együttműködés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8hónapon belül
19. Megnevezés: "Stresszkezelés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
20. Megnevezés: "Időgazdálkodás"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 50
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
21. Megnevezés: "Álláskeresés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 50
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
22. Megnevezés: "Gazdálkodj okosan"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 50
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
23. Megnevezés: "Hatékony kommunikáció"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 45
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
24. Megnevezés: Együttműködés fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 45
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
25. Megnevezés: "Informatikai készségfejlesztés"
- Word és Excel kezdő
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 40, Létszám (fő): 160
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
Megnevezés: Egyéni kompetenciamérés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 5, Létszám (fő): 300
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 3 hónapon belül
Vállalkozó feladatát képezi a képzéshez kapcsolódóan a kompetenciák mérése, amelyet diagnosztikai mérőeszközzel kell elvégezni. A felmérés eredménye alapján kerül sor a felmért egyén képzés(einek) kiválasztására. A kompetenciamérésnek legkésőbb szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül meg kell történnie, annak érdekében, hogy a képzések ütemezése biztosítható legyen, a képzések időben megkezdődhessenek. Diagnosztikai mérőeszköz alatt az olyan mobil eszköz értendő, amely alkalmas képességek és készségek felmérésére, személyiségelemzésre, képesség és motivációs tesztek kitöltésére elektronikus felületen, egyéni, valós képesség- és kompetencia mátrix felmérésére helyszínre telepített eszközök segítségével, kiértékeléssel. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a pályázati felhívást is, mely a projekt elérendő célját, és a feladatokat részletesen tartalmazza. A nyertes ajánlattevő gondoskodik a képzés helyszínének meglétéről (megfelelő tanterem, számítógépes terem bérlése stb.) A bérleti díj az ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő segítséget nyújt a résztvevők toborzásában. A képzésekhez kapcsolódó adminisztratív költségek (pl. jelenléti ívek, tananyagok stb.) előállítása, sokszorosítása a nyertes ajánlattevő feladata, és költségei is őt terhelik. A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Helyesen:
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00112 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében elnevezésű projekt keretében kompetenciafelmérés és képzési szolgáltatások megvalósítása az alábbi programelemek tekintetében:
1. Megnevezés: Humán közszolgáltatás rendelkezésre állása
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 30
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
2. Megnevezés: Az E-közigazgatás propagálása
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 30
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
3. Megnevezés: Digitális készségfejlesztés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 30, Létszám (fő): 30
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
4. Megnevezés: Munkahelyi egészségmegőrzés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 60, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
5. Megnevezés: Felelősségvállalás fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 60, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
6. Megnevezés: Munkaszocializáció
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 60, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
7. Megnevezés: Figyelemfejlesztés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 60, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
8. Megnevezés: Kézügyesség fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 60, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
9. Megnevezés: Motivációs készségek fejlesztés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 60, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
10. Megnevezés: Munkabírás fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 60, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
11. Megnevezés: Pályaorientációs csoportfoglalkozás 60 fő (hátrányos helyzetű aktív lakosság) részére
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 60
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
12. Megnevezés: "Önismeret alapjai képzés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
13. Megnevezés: "Stresszmenedzsment"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
14. Megnevezés: "Együttműködés és érzelmi intelligencia fejlesztése képzés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
15. Megnevezés: "Asszertivitás képzés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 75
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
16. Megnevezés: "Időgazdálkodás és stresszkezelés képzés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 50
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
17. Megnevezés: "Álláskeresési technikák képzés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 50
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
18. Megnevezés: "Gazdálkodj okosan, adósságkezelés képzés"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 50
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
19. Megnevezés: "Hatékony kommunikáció"
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 20, Létszám (fő): 45
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
20. Megnevezés: Együttműködés fejlesztése
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 10, Létszám (fő): 45
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
21. Megnevezés: "Informatikai kompetenciafejlesztés"
- Word és Excel kezdő
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 40, Létszám (fő): 160
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül
Megnevezés: Egyéni kompetenciamérés
Mennyiségi adatok: Óraszám (óra): 5, Létszám (fő): 300
Megvalósítás tervezett ideje: Szerződés hatályba lépését követő 3 hónapon belül Vállalkozó feladatát képezi a képzéshez kapcsolódóan a kompetenciák mérése, amelyet diagnosztikai mérőeszközzel kell elvégezni. A felmérés eredménye alapján kerül sor a felmért egyén képzés(einek) kiválasztására. A kompetenciamérésnek legkésőbb szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül meg kell történnie, annak érdekében, hogy a képzések ütemezése biztosítható legyen, a képzések időben megkezdődhessenek. Diagnosztikai mérőeszköz alatt az olyan mobil eszköz értendő, amely alkalmas képességek és készségek felmérésére, személyiségelemzésre, képesség és motivációs tesztek kitöltésére elektronikus felületen, egyéni, valós képesség- és kompetencia mátrix felmérésére helyszínre telepített eszközök segítségével, kiértékeléssel. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a pályázati felhívást is, mely a projekt elérendő célját, és a feladatokat részletesen tartalmazza. A nyertes ajánlattevő gondoskodik a képzés helyszínének meglétéről (megfelelő tanterem, számítógépes terem bérlése stb.) A bérleti díj az ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő segítséget nyújt a résztvevők toborzásában. A képzésekhez kapcsolódó adminisztratív költségek (pl. jelenléti ívek, tananyagok stb.) előállítása, sokszorosítása a nyertes ajánlattevő feladata, és költségei is őt terhelik. A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2019/09/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/09/27
Helyesen:
2019/10/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján eljárva tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen módosítással egyező tartalommal a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben