Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17438/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Teljesítés helye:5726 Méhkerék, Damjanich u. 4. hrsz: 1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pupe és Pupe Bau Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29843406
Postai cím: Kossuth Utca 80
Város: Méhkerék
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tát Margit
Telefon: +36 703792156
E-mail: tatmargit@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvtár épület energetikai felújítása
Hivatkozási szám: EKR000685072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Könyvtár épület energetikai felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5726 Méhkerék, Damjanich u. 4. hrsz: 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A méhkeréki könyvtár épületének energetikai felújítása
Jelenlegi helyzet ismertetése:
A projekt keretében az energetikailag rossz állapotú könyvtár épülete kerül megújításra.
A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melyek homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor.
Az épület egyszintes, nagy belmagasságú, égetett agyag téglából falazott, feltehetőleg két különböző időszakban épült épületrészből áll: a Damjanich utcára merőleges könyvtári szárny, míg az utcával párhuzamos a házasságkötő terem.
Tervezett munkák:
- Homlokzati szigetelés
- Nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra
- Padlásfödém szigetelés
- Akadálymentes WC helyiség kialakítása
- Épület megközelítés akadálymentessé tétele
- Elektromos energiahasznosító háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése (3 kW)
- Fűtéskorszerűsítés (központi fűtési rendszer kialakítása új lapradiátorok beépítésével, gázkazán cseréje korszerű kondenzációs gázkazánra)
A tervezett munkák nem építési engedély kötelesek.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13506 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Könyvtár épület energetikai felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pupe és Pupe Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75000703
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 16
Város: Méhkerék
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5726
Ország: Magyarország
E-mail: Pupeespupekft@gmail.com
Telefon: +36 703225277
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16481133
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5726 Méhkerék, Damjanich u. 4. hrsz: 1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A méhkeréki könyvtár épületének energetikai felújítása
Jelenlegi helyzet ismertetése:
A projekt keretében az energetikailag rossz állapotú könyvtár épülete kerül megújításra.
A beruházás a településközpontban elhelyezkedő olyan ingatlant érint, melyek homlokzati felújítására az utóbbi 20 évben nem került sor.
Az épület egyszintes, nagy belmagasságú, égetett agyag téglából falazott, feltehetőleg két különböző időszakban épült épületrészből áll: a Damjanich utcára merőleges könyvtári szárny, míg az utcával párhuzamos a házasságkötő terem.
Tervezett munkák:
- Homlokzati szigetelés
- Nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra
- Padlásfödém szigetelés
- Akadálymentes WC helyiség kialakítása
- Épület megközelítés akadálymentessé tétele
- Elektromos energiahasznosító háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése (3 kW)
- Fűtéskorszerűsítés (központi fűtési rendszer kialakítása új lapradiátorok beépítésével, gázkazán cseréje korszerű kondenzációs gázkazánra)
A tervezett munkák nem építési engedély kötelesek.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16481133
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pupe és Pupe Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75000703
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 16
Város: Méhkerék
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5726
Ország: Magyarország
E-mail: Pupeespupekft@gmail.com
Telefon: +36 703225277
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Alapszerződés:
„A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje 2019. augusztus 21. napja.”
I.sz. szerződés módosítás
„A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje 2019. szeptember 26. napja.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2019. július 10-én benyújtotta a készenlétbe helyezési kérelmét, majd 2019. július 15-én megnyitásra került a főnapló és átadásra került a munkaterület, mely jelen esetben a külső hőszigetelési munkák kivitelezéséhez szolgáló munkaterületet jelenti. A megvalósítás alatt álló egyéb pályázatok feltorlódása és késedelme okán a Megrendelő 2019. 08. 06. napján kelt levelében jelezte, hogy a belső munkavégzéshez nem tud munkaterületet átadni. Vállalkozó 2019.08.14-én az építési naplóban rögzítette, hogy további munkavégzésre nem áll rendelkezésre munkaterület.
Megrendelő 2019.08.30. napjától kezdődően részlegesen, helyiségenként tud munkaterületet biztosítani. A teljes munkaterület 2019.09.10. napjától áll a Vállalkozó rendelkezésére
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16481133 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16481133 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben