Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17465/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balaton Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3347 Balaton, Kossuth Lajos út 34. Hrsz. 405/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TETŐ CENTRUM '95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36135857
Postai cím: Köztársaság Tér 5.
Város: Balaton
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Udzeliné Murányi Enikő
Telefon: +36 36554108
E-mail: polgarmester@balatonkozseg.t-online.hu
Fax: +36 36554061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://balatonkozseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://balatonkozseg.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi gazdaság komplex fejlesztése Balatonban
Hivatkozási szám: EKR000203072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Termelői piac és pince kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45233250-6
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 34. Hrsz. 405/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Termelői piac és pince kialakítása a 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 34. (Hrsz. 405/5) szám alatti ingatlanon
Az kivitelezés tárgya a 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 34. (hrsz. 405/5) telken létesítendő piac és pince épület építése.
Tervezett főbb feladatok:
Fedett piactér: ~75 m2
Pajta (tároló) ~81 m2
Pince ~75 m2
A tervezett rendeltetés: piac (10 árusítóhelyre, napi 50 látogatóra méretezve, egyidejű használók becsült létszáma 10 fő).
A helyi termelői piacon, zöldséget, gyümölcsöt, kézműves terméket, mézet, gyógy- és fűszernövényeket fognak árusítani.
A piac épületben egy akadálymentes mosdó, valamint raktárhelyiségek kialakítása.
A pince kizárólag raktárként szolgál.
A piac épület fém cserepeslemez fedéssel, nyitott fedélszékkel, az alacsonyabb mosdó felett hőszigetelt fa szerkezetű tetővel készül. A pince vasbeton magastetős kialakítású, földvisszatöltéssel. A piac oldalhatáron, míg a pince szabadon állóan lesz kialakítva. A piacépület utca felőli, fedett nyitott tere adja az árusítóteret.
A nyitott/fedett térrész padlója, valamint a mosdó belső terei pormentes, mosható, takarítható padlóval készülnek. A mosdó falai mosható és takarítható mozaikcsempézéssel készülnek.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység. A jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi. ÉTDR iratazonosító: IR-000226128/2017, iktatószám: HE-02/EOV/706-11/2017
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04827 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Termelői piac és pince kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TETŐ CENTRUM '95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67903801
Postai cím: RADNÓTI MIKLÓS UTCA 48
Város: EGER
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: tetocentrum95@gmail.com
Telefon: +36 306887030
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54358870
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45233250-6
45310000-3
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 34. Hrsz. 405/5
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Termelői piac és pince kialakítása a 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 34. (Hrsz. 405/5) szám alatti ingatlanon
Az kivitelezés tárgya a 3347 Balaton, Kossuth Lajos út 34. (hrsz. 405/5) telken létesítendő piac és pince épület építése.
Tervezett főbb feladatok:
Fedett piactér: ~75 m2
Pajta (tároló) ~81 m2
Pince ~75 m2
A tervezett rendeltetés: piac (10 árusítóhelyre, napi 50 látogatóra méretezve, egyidejű használók becsült létszáma 10 fő).
A helyi termelői piacon, zöldséget, gyümölcsöt, kézműves terméket, mézet, gyógy- és fűszernövényeket fognak árusítani.
A piac épületben egy akadálymentes mosdó, valamint raktárhelyiségek kialakítása.
A pince kizárólag raktárként szolgál.
A piac épület fém cserepeslemez fedéssel, nyitott fedélszékkel, az alacsonyabb mosdó felett hőszigetelt fa szerkezetű tetővel készül. A pince vasbeton magastetős kialakítású, földvisszatöltéssel. A piac oldalhatáron, míg a pince szabadon állóan lesz kialakítva. A piacépület utca felőli, fedett nyitott tere adja az árusítóteret.
A nyitott/fedett térrész padlója, valamint a mosdó belső terei pormentes, mosható, takarítható padlóval készülnek. A mosdó falai mosható és takarítható mozaikcsempézéssel készülnek.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység. A jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi. ÉTDR iratazonosító: IR-000226128/2017, iktatószám: HE-02/EOV/706-11/2017
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54358870
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TETŐ CENTRUM '95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67903801
Postai cím: RADNÓTI MIKLÓS UTCA 48
Város: EGER
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: tetocentrum95@gmail.com
Telefon: +36 306887030
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés XV. fejezet 1. pontját az alábbiak szerint módosították:
Eredeti szöveg:
„1. Szerződés hatályba lépése:
Megrendelő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatta le, melyre tekintettel amennyiben vállalkozói díj meghaladja a támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló fedezetet, Megrendelő kiegészítő támogatás iránti kérelmet kíván benyújtani. Ennek megfelelően Megrendelő a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. Fentiek alapján a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napjával, illetőleg többlet támogatási igény benyújtása esetén a teljes szükséges fedezet rendelkezésre állása - a kiegészítő támogatási igény elfogadásáról szóló Kormányhatározat kihirdetése - napján lép hatályba. A szerződés hatályba lépéséről Megrendelő Vállalkozót a teljes fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul – legkésőbb 3 munkanapon belül – értesíti.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az aláírást követő 6 hónapon belül a szerződés nem lép hatályba, abban az esetben automatikusan érvényét veszti. Ebben az esetben Felek egymással szemben semmilyen követelést nem támaszthatnak.”
Módosított szöveg:
„1. Szerződés hatályba lépése:
Megrendelő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatta le, melyre tekintettel amennyiben vállalkozói díj meghaladja a támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló fedezetet, Megrendelő kiegészítő támogatás iránti kérelmet kíván benyújtani. Ennek megfelelően Megrendelő a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki. Fentiek alapján a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napjával, illetőleg többlet támogatási igény benyújtása esetén a teljes szükséges fedezet rendelkezésre állása - a kiegészítő támogatási igény elfogadásáról szóló Kormányhatározat kihirdetése - napján lép hatályba. A szerződés hatályba lépéséről Megrendelő Vállalkozót a teljes fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul – legkésőbb 3 munkanapon belül – értesíti.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az aláírást követő 2019. november 30-ig a szerződés nem lép hatályba, abban az esetben automatikusan érvényét veszti. Ebben az esetben Felek egymással szemben semmilyen követelést nem támaszthatnak.”
A szerződéssel összefüggésben korábban módosítás nem történt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerz.XV.1. előírtak szerint a szerződés hatályba lépésének feltétele a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állása, melynek érdekében Megrendelő 2019.03.18. napján kieg. támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Támogató felé. A Szerződés ugyan ezen pontban rögzítésre került továbbá a Felek azon megállapodása, hogy amennyiben az aláírást követő 6 hónapon belül a szerződés nem lép hatályba, abban az esetben automatikusan érvényét veszti.
Megrendelő előzetes információi alapján a kérelem elbírálása folyamatban van, a költségnövekmény igényt támogatásra javasolták, mellyel összefüggésben az IH döntés hamarosan várható.
Felek megegyeznek abban, hogy 2019.11.30-ig meg kívánják hosszabbítani azt az időszakot, amelyen belül, ha a szerződés nem lép hatályba, akkor automatikusan érvényét veszti.
A Fentiekre tekintettel kerül sor a szerződésmódosítás rögzítésére, melyet megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. eltérő érdemi feltételt nem határoz meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54358870 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 54358870 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben