Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:17507/2019
CPV Kód:79100000-5
Ajánlatkérő:Munkástanácsok Országos Szövetsége Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége;Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája;Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége;Magyar Iparszövetség OKISZ;Ipartestületek Országos Szövetsége;Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Munkástanácsok Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60788953
Postai cím: Szarvas Gábor Út 9/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Anikó
Telefon: +36 12751445
E-mail: mosz@munkastanacsok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70441606
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 11/C 38293/72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Szilvia
Telefon: +36 14555440
E-mail: afeosz@afeosz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63750920
Postai cím: Sasadi Út 170
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cserenyi Anna
Telefon: +36 13215262
E-mail: info@liganet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24115470
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Antalffy Gábor
Telefon: +36 13220464
E-mail: kisosz@kisosz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Magyar Iparszövetség OKISZ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61675610
Postai cím: Thököly Út 58.-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ilona
Telefon: +36 13435181
E-mail: okisz@okiszinfo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Ipartestületek Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77925875
Postai cím: Luther Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rettich Tamás
Telefon: +36 13543140
E-mail: titkarsag@iposz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37908973
Postai cím: Thököly Út 58-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lukács Józsefné
Telefon: +36 14731429
E-mail: eszt@eszt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jogsegély-szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000925602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79100000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
GINOP-5.3.3-18-2018 - A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása elnevezésű konstrukció keretében „A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása” tárgyú feladatok ellátása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosította a KD. 131. és 182. oldalát, valamit a szerződéstervezetek 2.4. pontjait.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben