Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17530/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Forgalomtechnikai kiskorrekciók 2018-2021 (1)
Hivatkozási szám: EKR001108172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlati kör (II. csomag)
II.1. Bp. XV. Szerencs utca - Bánkút utca jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesítése
II.2. Bp. XV. Széchenyi út - Kolozsvár utca jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesítése
II.3. Bp. VI. Podmaniczky utca – Rippl Rónai utca jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesítése
2. részajánlati kör (III. csomag)
III.1. Bp. IV. Baross utca – Izzó utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.2. Bp. XII. Fodor utca – Szendrő utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.3. Bp. XII. Istenhegyi út, Europaschule új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.4. Bp. XIV. Mogyoródi út – Cinkotai út új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.5. Bp. XIV. Mogyoródi út – Csernyus utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.6. Bp. XIV. Mogyoródi út – Öv utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.7. Bp. XVIII. Ady Endre út – Törvény utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.8. Bp. XVIII. Kele utca – Vikár Béla utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.9. Bp. XVIII. Üllői út – Gyöngyvirág utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.10. Bp. XIX. Hofherr Albert utca – Áchim András utca új gyalogos-átkelőhely létesítése
III.11. Bp. XXI. Ady Endre út – Duna utca új gyalogos-átkelőhely létesítése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16245 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Információ a tárgyalásról
A következő helyett:
Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az ajánlatok időbeli benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről (különösen az előleg összegének növeléséről, részszámlák számának növeléséről), adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás időtartamáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. Ajánlatkérő a tárgyalásokon jogosult az anyagi fedezetét meghaladó ajánlatok esetében csökkenteni a műszaki tartalmat legfeljebb az adott részajánlati kör teljes mennyiségének 50%-ával. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat).
A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. Amennyiben ajánlatkérő úgy dönt, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítéli oda, úgy az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik.
Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2019. szeptember 16. napja, 10:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12., a tárgyaláson résztvevők létszámától függően vagy 109-es iroda, vagy a III. emeleti tárgyaló.
Ajánlatkérő a tárgyalások lezárását követően 3 munkanapos határidővel, a végleges ajánlatok bontásának pontos időpontjának.
Helyesen:
Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az ajánlatok időbeli benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről (különösen az előleg összegének növeléséről, részszámlák számának növeléséről), adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás időtartamáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. Ajánlatkérő a tárgyalásokon jogosult az anyagi fedezetét meghaladó ajánlatok esetében csökkenteni a műszaki tartalmat legfeljebb az adott részajánlati kör teljes mennyiségének 50%-ával. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat).
A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. Amennyiben ajánlatkérő úgy dönt, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítéli oda, úgy az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik.
Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2019. szeptember 24. napja, 10:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12., a tárgyaláson résztvevők létszámától függően vagy 109-es iroda, vagy a III. emeleti tárgyaló.
Ajánlatkérő a tárgyalások lezárását követően 3 munkanapos határidővel, a végleges ajánlatok bontásának pontos időpontjának.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 1 . 4
A módosítandó szöveg helye: Első tárgyalás időpontja
A következő helyett
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 00:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/09/25
Helyesen:
2019/09/27
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/09/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/09/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/09/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja a beérkezett kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetéseket, műszaki tartalmat, valamint a szerződéstervezet 15.2 és 15.3. pontját. A módosult dokumentumokra tekintettel az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben