Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17531/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, Keselyűsi út 7., hrsz. 3770.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ács- és Állványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános igazgatási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41285422
Postai cím: Augusz I. Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lászlóné Fülöp Borbála
Telefon: +36 702968773
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános igazgatási tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szekszárd, Keselyűsi út 7. felújítás
Hivatkozási szám: EKR000995052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás a Szekszárd, Keselyűsi út 7. számú, 3770 helyrajzi szám alatti1500 m2 alapterületű négyszintes irodaépület belső felújításának munkáit foglalja magában, mely válaszfalbontást és építést, burkolat felújítást, vakolatjavítást, gipszkarton fal építést, néhány nyílászáró cseréjét, teljes erős és gyengeáramú villamos felújítást, valamint klíma rendszer, automata tűzjelző és oltó rendszer, kamerarendszer kiépítését tartalmazza.
A felújítás során 5 m3 irtás föld- és sziklamunka elvégzése szükséges, betonalap 3 m3 készül.
Válaszfalbontás, nyílásbontás 236 m2 nagyságban szükséges,és 6 m2 új falazott válaszfal épül.
Belső vakolás 191 m2 felületen, keskenyvakolat pótlása 84 fm mennyiségben lesz.
Fém vázszerkezetre szerelt, szigetelt gipszkarton szerkezet összesen 320 m2 méretben szükséges, szigetelt gipszkarton előtétfal 411 m2felületen készül.
Murexin aljzatkiegyenlítés 2 cm vastagságig 1029 m2 felületen, laminált padló 1118 m2, linóleum burkolat a közlekedő területeken 556 m2 felületen készül szegélyezéssel, 67 fm burkolatváltó profil beépítésével.
23 m2 nyílászáró bontása szükséges. Bútorlap könyöklő 227 fm-en készül. Ajtószerelvények pótlása, cseréje (kilincs, zár) 56 db szükséges.
A lépcsők mellett és az aulában 85 fm korlát bontása és helyette új felszerelése szükséges.
19 db beltéri ajtó és 3 db ablak elhelyezése szükséges, 5 db ablakot fényvédő fóliázni kell, üvegfalszerkezet 23 m2 felületben készül.
Belső felületképzés: 4178 m2 felület-előkészítés és diszperziós műanyagfestés szükséges, alapozó és zománc ajtófestés készül, 214 m2 felületen.
A jelenlegi ablakok a külső felületére 108 db textil árnyékolót kell felszerelni.
49 db Salgó polcot kell beépíteni, 1 db kétszárnyú RECORD DSTA típusú automata tolóajtót.
3 db zuhanykabin elhelyezése szükséges.
Gépészet: 320 fm csővezetékbontás, 254 db fűtési szerelvény 74 db lapradiátor lebontása, 231 fm DN12 - 50 acélcső és 186 fm DN 65 – 100 acélcső beépítése szükséges, továbbá 500 fm csővezeték-szigetelés készül. Ötrétegű cső beépítése (a szükséges szerelvényekkel, idomokkal) 520 fm. Lapradiátor elhelyezése, Danfoss szeleppel, termosztatikus szeleppel 14 db. Zárt tágulási tartály 3 db.A gépészethez kapcsolódik még 12 m3 földkiemelés és visszatöltési munka.
Egy CLIVET WSAT-XIN 40.2 kompakt kültéri léghűtéses folyadékhűtő, és 59 db klímakonvektor beépítése készül. WAVIN PP ED-TECH tokos lefolyócső 380 fm. 3 db alsó vízmelegítő, 10 db mosdó-mosogató beépítése, 2 db 150 literes bojler felszerelése szükséges.
Villamos munkák: horonyvésés 1055 fm, faláttörés 71 helyen, fészekvésés dobozok részére 153 helyen lesz. Meglévő vezeték bontása 3870 fm, villamos szerelvények bontása 300 db, lámpatestek bontása 220 db.
Új szigetelt elektromos vezeték elhelyezése (védőcsővel) 3200 fm. PannonCom kábel 3290 fm. Kapcsoló 205 db és dugalj 359 db beépítése, 287 db lámpatest elhelyezése szükséges. A tervezett felújítás Notifier AM-2000 automatikus tűzjelző rendszer, Paradox EVO-192 betörésjelző rendszer, Jantar beléptető rendszer, 14 video kamerás képrögzítő rendszer, és strukturált informatikai hálózatbeépítését tartalmazza, valamint automatikus tűzjelző rendszer, valamint a szerver helyiségben és az irattárban automatikus gázzal oltó berendezés készül.
Veszélyes hulladék elszállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre, minősített konténerben, elhelyezési-bizonylattal
Az építési munka után az épületeket és az udvart ki kell takarítani, a törmelék konténerekben el kell szállítani.
A megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat, amelyek a fentiekben megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 190157663 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szekszárd, Keselyűsi út 7. felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 7., hrsz. 3770.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás a Szekszárd, Keselyűsi út 7. számú, 3770 helyrajzi szám alatti1500 m2 alapterületű négyszintes irodaépület belső felújításának munkáit foglalja magában, mely válaszfalbontást és építést, burkolat felújítást, vakolatjavítást, gipszkarton fal építést, néhány nyílászáró cseréjét, teljes erős és gyengeáramú villamos felújítást, valamint klíma rendszer, automata tűzjelző és oltó rendszer, kamerarendszer kiépítését tartalmazza.
A felújítás során 5 m3 irtás föld- és sziklamunka elvégzése szükséges, betonalap 3 m3 készül.
Válaszfalbontás, nyílásbontás 236 m2 nagyságban szükséges,és 6 m2 új falazott válaszfal épül.
Belső vakolás 191 m2 felületen, keskenyvakolat pótlása 84 fm mennyiségben lesz.
Fém vázszerkezetre szerelt, szigetelt gipszkarton szerkezet összesen 320 m2 méretben szükséges, szigetelt gipszkarton előtétfal 411 m2felületen készül.
Murexin aljzatkiegyenlítés 2 cm vastagságig 1029 m2 felületen, laminált padló 1118 m2, linóleum burkolat a közlekedő területeken 556 m2 felületen készül szegélyezéssel, 67 fm burkolatváltó profil beépítésével.
23 m2 nyílászáró bontása szükséges. Bútorlap könyöklő 227 fm-en készül. Ajtószerelvények pótlása, cseréje (kilincs, zár) 56 db szükséges.
A lépcsők mellett és az aulában 85 fm korlát bontása és helyette új felszerelése szükséges.
19 db beltéri ajtó és 3 db ablak elhelyezése szükséges, 5 db ablakot fényvédő fóliázni kell, üvegfalszerkezet 23 m2 felületben készül.
Belső felületképzés: 4178 m2 felület-előkészítés és diszperziós műanyagfestés szükséges, alapozó és zománc ajtófestés készül, 214 m2 felületen.
A jelenlegi ablakok a külső felületére 108 db textil árnyékolót kell felszerelni.
49 db Salgó polcot kell beépíteni, 1 db kétszárnyú RECORD DSTA típusú automata tolóajtót.
3 db zuhanykabin elhelyezése szükséges.
Gépészet: 320 fm csővezetékbontás, 254 db fűtési szerelvény 74 db lapradiátor lebontása, 231 fm DN12 - 50 acélcső és 186 fm DN 65 – 100 acélcső beépítése szükséges, továbbá 500 fm csővezeték-szigetelés készül. Ötrétegű cső beépítése (a szükséges szerelvényekkel, idomokkal) 520 fm. Lapradiátor elhelyezése, Danfoss szeleppel, termosztatikus szeleppel 14 db. Zárt tágulási tartály 3 db.A gépészethez kapcsolódik még 12 m3 földkiemelés és visszatöltési munka.
Egy CLIVET WSAT-XIN 40.2 kompakt kültéri léghűtéses folyadékhűtő, és 59 db klímakonvektor beépítése készül. WAVIN PP ED-TECH tokos lefolyócső 380 fm. 3 db alsó vízmelegítő, 10 db mosdó-mosogató beépítése, 2 db 150 literes bojler felszerelése szükséges.
Villamos munkák: horonyvésés 1055 fm, faláttörés 71 helyen, fészekvésés dobozok részére 153 helyen lesz. Meglévő vezeték bontása 3870 fm, villamos szerelvények bontása 300 db, lámpatestek bontása 220 db.
Új szigetelt elektromos vezeték elhelyezése (védőcsővel) 3200 fm. PannonCom kábel 3290 fm. Kapcsoló 205 db és dugalj 359 db beépítése, 287 db lámpatest elhelyezése szükséges. A tervezett felújítás Notifier AM-2000 automatikus tűzjelző rendszer, Paradox EVO-192 betörésjelző rendszer, Jantar beléptető rendszer, 14 video kamerás képrögzítő rendszer, és strukturált informatikai hálózatbeépítését tartalmazza, valamint automatikus tűzjelző rendszer, valamint a szerver helyiségben és az irattárban automatikus gázzal oltó berendezés készül.
Veszélyes hulladék elszállítása jóváhagyott hulladéklerakó telepre, minősített konténerben, elhelyezési-bizonylattal
Az építési munka után az épületeket és az udvart ki kell takarítani, a törmelék konténerekben el kell szállítani.
A megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat, amelyek a fentiekben megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Vállalt többlet jótállási időtartam (hónap; min. 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) 15
2 3.) Építész felelős műszaki vezető szakember gyakorlati ideje (hónap, min. 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.) Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A tevékenység ellátására irányadó jogszabályok különösen: 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 191/
2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.
A felhívás II.2.7) pontjában rögzített kezdési dátum tervezett dátumként értendő, amennyiben a szerződés ettől eltérő időpontban lép hatályba, úgy a kezdés dátuma a szerződés hatálybalépésének dátumával egyezik meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TOB/27/353-36/2019 Rész száma: Elnevezés: Szekszárd, Keselyűsi út 7. felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ács- és Állványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54855814
Postai cím: Epreskert Utca 10/C
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: acsallvany@colourproduct.hu
Telefon: +36 209825749
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327217
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 189554715
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 190157663
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészet, villamos, gyenge áram
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tóth és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48475217
Postai cím: Matakovits Utca 53
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7627
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11563549202

Hivatalos név: Ács- és Állványozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54855814
Postai cím: Epreskert Utca 10/C
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483327217

Hivatalos név: Volton-Bau Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71923842
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 34.
Város: Gerjen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23349533217

Hivatalos név: HGT Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59168557
Postai cím: Kossuth L. u. 44/A
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14160736217

Hivatalos név: ÉP-Mix '98 Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22880783
Postai cím: Rákóczi Utca 22
Város: Őcsény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26478504217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges