Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:17577/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zagyvarékas Község Önkormányzata
Teljesítés helye:5051 Zagyvarékas, hrsz.:1750,1751
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31112631
Postai cím: Rákóczi Út 56.
Város: Zagyvarékas
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zagyva Híd fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000808372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Zagyva Híd felújítása
A projekt keretin belül megvalósul a Zagyvarékas településén a 1750 hrsz. valamint a 1751 hrsz. alatt található Zagyva folyón átívelő híd teljes körű rekonstrukciója.
MEGNEVEZÉS MENNY. M.E.
ÁLTALÁNOS TÉTELEK
Tervezési feladatok
Megvalósulási tervek elkészítése 1
Tervezői művezetés 3 mnap
Ideiglenes létesítmények
Létesítmény megvalósítását jelző táblák 1 db
ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS
Szegélyek építése
Kiemelt szegély építése 20 m
HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS
Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák
Hídfő, szárnyfal, pillér bontása 3 m3
Acél hídszerkezetek bontása (szélső hossztartók) 5,5 t
Dilatációs szerkezet bontása 12 m
Vasbeton pályalemez bontása 4 m3
Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása 8 m3
Feltöltés bontása hídon és/vagy kiegyenlítő lemez felett 18 m3
Közmű bontása hídon (felhagyott vezeték) 60 m
Burkolat alap bontása híd előtt és után 8 m3
Aszfalt burkolat marása híd előtt és után 5 m3
Aszfalt burkolat marása hídon 13 m3
Hídkorlát bontása (levétele és visszahelyezése) 10 m
Hidakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés
Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése 7 m3
Építés előkészítő munkák
Állványépítés, munkaterület lehatárolás
Függesztett állvány építés/bontása 404 m2
Alapozási munkák
Síkalapozás
Síkalapozás (kiemelt szegély sávalapja) 5 m3
Felmenő szerkezet
Hídfő és szárnyfal
Szárnyfal feletti vasbeton járda magasítása 4,5 m3
Felszerkezet
Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek
Monolit vasbeton hídfelszerkezet 30 m3
Vasbeton kiegyenlítő lemez és fejgerenda 10 m3
Befejező munkák
Szigetelés és védelme
Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL) 232 m2
Burkolat építése hídon 2 rt-ben kötő-és kopóréteg hengerelt aszfaltból 18 m3
Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel 3 m3
Védőbeton szigetelésen 2 m3
Dilatációs szerkezetek
Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet (egy gumibetétes) 9,8 m
Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel 9 m
Csúszólemez járda felett 3,2 m
Egyéb korlátok hidakon vagy pillérvédő szegélyeken
Idomacél hídkorlát kézléc áthelyezés 96 m
Betonfelület védelmi rendszerek
Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5) 142 m2
Szivárgók, vízelvezetés
Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel 19 m
Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel) 106 m
Felújítási, javítási munkák
Beton és vasbeton szerkezetek javítási munkái
Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal 170 m2
Szárnyfal járdakonzol alatti tér kitöltése soványbetonnal 10 m3
Felszerkezeten betonacél korrózióvédelme 35 kg
Felszerkezet felület tisztítása 170 m2
Acélszerkezetek javítási munkái
Acélszerkezetek korrózióvédelme (javítása) 780 m2
Vízelvezető rendszerek javítása, felújítása
Víznyelő cseréje 8 db
Egyéb kiegészítő munkák
Geodéziai jelek, pontok
Mérőpont hídon és pilléren 6 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 51897630 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zagyva Híd felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45221119-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5051 Zagyvarékas, hrsz.:1750,1751
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MEGNEVEZÉS MENNY. M.E.
ÁLTALÁNOS TÉTELEK
Tervezési feladatok
Megvalósulási tervek elkészítése 1
Tervezői művezetés 3 mnap
Ideiglenes létesítmények
Létesítmény megvalósítását jelző táblák 1 db
ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS
Szegélyek építése
Kiemelt szegély építése 20 m
HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS
Híd- és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák
Hídfő, szárnyfal, pillér bontása 3 m3
Acél hídszerkezetek bontása (szélső hossztartók) 5,5 t
Dilatációs szerkezet bontása 12 m
Vasbeton pályalemez bontása 4 m3
Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása 8 m3
Feltöltés bontása hídon és/vagy kiegyenlítő lemez felett 18 m3
Közmű bontása hídon (felhagyott vezeték) 60 m
Burkolat alap bontása híd előtt és után 8 m3
Aszfalt burkolat marása híd előtt és után 5 m3
Aszfalt burkolat marása hídon 13 m3
Hídkorlát bontása (levétele és visszahelyezése) 10 m
Hidakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés
Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése 7 m3
Építés előkészítő munkák
Állványépítés, munkaterület lehatárolás
Függesztett állvány építés/bontása 404 m2
Alapozási munkák
Síkalapozás
Síkalapozás (kiemelt szegély sávalapja) 5 m3
Felmenő szerkezet
Hídfő és szárnyfal
Szárnyfal feletti vasbeton járda magasítása 4,5 m3
Felszerkezet
Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek
Monolit vasbeton hídfelszerkezet 30 m3
Vasbeton kiegyenlítő lemez és fejgerenda 10 m3
Befejező munkák
Szigetelés és védelme
Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL) 232 m2
Burkolat építése hídon 2 rt-ben kötő-és kopóréteg hengerelt aszfaltból 18 m3
Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel 3 m3
Védőbeton szigetelésen 2 m3
Dilatációs szerkezetek
Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet (egy gumibetétes) 9,8 m
Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel 9 m
Csúszólemez járda felett 3,2 m
Egyéb korlátok hidakon vagy pillérvédő szegélyeken
Idomacél hídkorlát kézléc áthelyezés 96 m
Betonfelület védelmi rendszerek
Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5) 142 m2
Szivárgók, vízelvezetés
Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel 19 m
Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel) 106 m
Felújítási, javítási munkák
Beton és vasbeton szerkezetek javítási munkái
Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal 170 m2
Szárnyfal járdakonzol alatti tér kitöltése soványbetonnal 10 m3
Felszerkezeten betonacél korrózióvédelme 35 kg
Felszerkezet felület tisztítása 170 m2
Acélszerkezetek javítási munkái
Acélszerkezetek korrózióvédelme (javítása) 780 m2
Vízelvezető rendszerek javítása, felújítása
Víznyelő cseréje 8 db
Egyéb kiegészítő munkák
Geodéziai jelek, pontok
Mérőpont hídon és pilléren 6 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 10
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zagyva Híd felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47173277
Postai cím: Kossuth Út 3
Város: Cserépfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3413
Ország: Magyarország
E-mail: andi@rolybau.hu
Telefon: +36 304966850
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12969395205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51897830
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51897630
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: állványépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bitu-Joint Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77799696
Postai cím: Gém Utca 6. 4.lph. VII/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12617490242

Hivatalos név: RO-LY BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47173277
Postai cím: Kossuth Út 3
Város: Cserépfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3413
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12969395205

Hivatalos név: BRH-M Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80484707
Postai cím: Harmat Utca 12
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14873005213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges