Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:1762/2019
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Kégl György utca, hrsz.: 8757- további információ a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Alterra Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.); kapcsolattartó: Ébner Balázs közbeszerzési ügyintéző
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu; kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45232130-2
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Kégl György utca, hrsz.: 8757- további információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében az alábbi főbb mennyiségekre vonatkozóan:

1. A vízvezeték és szennyvízcsatorna átépítések főbb mennyiségei (forrás: Víziközmű-fejlesztési Alap)
Bontási munkák
- meglévő DN300/b. szennyvízcsatorna, valamint tisztítóaknáinak elbontása, a tervezett szennyvízcsatorna építésével egyidejűleg 428,4 m
- meglévő DN150-200/b. szennyvíz házi bekötések elbontása, a tervezett bekötések építésével egyidejűleg 207,8 m
- meglévő DN150 földfeletti tűzcsap elbontása, beszállítása a Fejérvíz Zrt. telephelyére 2db
A vízvezeték építés főbb munkanemei
- D25/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 151,5 m
- D32/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 26,6 m
- D50/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 5,2 m
- D90/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 11,9 m
- D110/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 13,0 m
- D160/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 393,9 m
- DN100 földfeletti tűzcsap beépítése 4db
- meglévő vízbekötések átépítése 36db
A szennyvízcsatorna építés főbb munkanemei
- DN200 tokos, mázas, normál terhelési osztályú kőagyagcső (F kötési rendszerrel, csőhossz L=2m) szennyvízcsatorna építése 369,7 m
- DN300 tokos, mázas, normál terhelési osztályú kőagyagcső (F kötési rendszerrel, csőhossz L=2m) szennyvízcsatorna építése 49,8 m
- DN200/KG-PVC szennyvízcsatorna építése 4,8 m
- DN150/KG-PVC szennyvízcsatorna építése 261,5 m
- rákötés meglévő szennyvízcsatornára 2db
- DN1000/vb. tiszt.akna építése előregyártott aknaelemekből, 400 kN terhelésű DN600/öv. fedlappal 7 db

2. A csapadékcsatorna átépítések főbb mennyiségei (forrás: TOP-6.3.3-16 támogatási projekt)
Gerincvezeték:
- DN400 kőagyag cső 350 m
- DN600 ÜPE cső 38 m
- DN800 ÜPE cső 43m
Bekötő vezetékek:
- DN200 KG PVC 138 m
- DN125 KG PVC 200 m
- DN300 KG PVC 8 m
- DN400 KG PVC 8 m
- Beton tisztító akna 10 db
- Víznyelő akna 27 db
- Földmunka 593 m3
- Talajvízszint süllyesztés
A közművek kivitelezését lakókörnyezetben, vákuum kutas talajvízszint süllyesztés mellett kell szükségszerűség esetén elvégezni!

3. Az útfelújítások főbb mennyiségei (forrás: Saára Gyula program)
- útburkolat átépítés mennyisége 2080 m2
- járda átépítés mennyisége (térkő pályaszerkezet) 1802 m2
- szegélyek összesen: 945 m
- füvesítés 210 m2
- cserje ültetése 480 db
További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz.
A fenti adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a pontos információt a műszaki dokumentáció, illetve a kiegészítő tájékoztatások tartalmazzák, eltérés esetén irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10178 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 240.781.017
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
További tárgyak:45232130-2
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Kégl György utca, hrsz.: 8757- további információ a dokumentációban.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében az alábbi főbb mennyiségekre vonatkozóan:

1. A vízvezeték és szennyvízcsatorna átépítések főbb mennyiségei (forrás: Víziközmű-fejlesztési Alap)
Bontási munkák
- meglévő DN300/b. szennyvízcsatorna, valamint tisztítóaknáinak elbontása, a tervezett szennyvízcsatorna építésével egyidejűleg 428,4 m
- meglévő DN150-200/b. szennyvíz házi bekötések elbontása, a tervezett bekötések építésével egyidejűleg 207,8 m
- meglévő DN150 földfeletti tűzcsap elbontása, beszállítása a Fejérvíz Zrt. telephelyére 2db
A vízvezeték építés főbb munkanemei
- D25/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 151,5 m
- D32/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 26,6 m
- D50/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 5,2 m
- D90/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 11,9 m
- D110/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 13,0 m
- D160/KPE PE100 SDR17 vízvezeték építése 393,9 m
- DN100 földfeletti tűzcsap beépítése 4db
- meglévő vízbekötések átépítése 36db
A szennyvízcsatorna építés főbb munkanemei
- DN200 tokos, mázas, normál terhelési osztályú kőagyagcső (F kötési rendszerrel, csőhossz L=2m) szennyvízcsatorna építése 369,7 m
- DN300 tokos, mázas, normál terhelési osztályú kőagyagcső (F kötési rendszerrel, csőhossz L=2m) szennyvízcsatorna építése 49,8 m
- DN200/KG-PVC szennyvízcsatorna építése 4,8 m
- DN150/KG-PVC szennyvízcsatorna építése 261,5 m
- rákötés meglévő szennyvízcsatornára 2db
- DN1000/vb. tiszt.akna építése előregyártott aknaelemekből, 400 kN terhelésű DN600/öv. fedlappal 7 db

2. A csapadékcsatorna átépítések főbb mennyiségei (forrás: TOP-6.3.3-16 támogatási projekt)
Gerincvezeték:
- DN400 kőagyag cső 350 m
- DN600 ÜPE cső 38 m
- DN800 ÜPE cső 43m
Bekötő vezetékek:
- DN200 KG PVC 138 m
- DN125 KG PVC 200 m
- DN300 KG PVC 8 m
- DN400 KG PVC 8 m
- Beton tisztító akna 10 db
- Víznyelő akna 27 db
- Földmunka 593 m3
- Talajvízszint süllyesztés
A közművek kivitelezését lakókörnyezetben, vákuum kutas talajvízszint süllyesztés mellett kell szükségszerűség esetén elvégezni!

3. Az útfelújítások főbb mennyiségei (forrás: Saára Gyula program)
- útburkolat átépítés mennyisége 2080 m2
- járda átépítés mennyisége (térkő pályaszerkezet) 1802 m2
- szegélyek összesen: 945 m
- füvesítés 210 m2
- cserje ültetése 480 db
További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz.
A fenti adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a pontos információt a műszaki dokumentáció, illetve a kiegészítő tájékoztatások tartalmazzák, eltérés esetén irányadóak.
Szerződésmódosítás tartalma:
2. Vállalkozó a Kivitelezés során írásban jelezte, hogy az alábbi előre nem látható műszakilag szükséges munkák elvégzése merült fel:
Vállalkozó a csapadékcsatorna kivitelezése során tapasztalta, hogy a Kégl György utcai távhővezeték a Székesfehérvár belterület 482/1 hrsz. és a Székesfehérvár belterület 483 hrsz. között cca. 100 méter hosszú szakaszon a terveken jelölt elhelyezkedésektől eltérően, a házfalaktól távolabb helyezkedik el, ezért a szakaszon megépítésre tervezett 5 db víznyelő (V17, V19, V20, V22 és V24) megépítése akadályozott, továbbá a távhővezeték kiváltása nem lehetséges. Mindezekre tekintettel a fedvénytervek alapján a víznyelők elhagyása szükséges, és az út egyoldalú döntésével valósítható meg a víz elvezetése. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodái és a műszaki ellenőr az elmaradó és az elvégzendő munkálatok szükségességét megvizsgálták, azokat indokoltnak tartják.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 240.781.017
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy az I. fejezetben ismertetett előzmények alapján a Szerződést közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:
2. A Szerződés I/2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott szabadon kialakított közbeszerzési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók:
a. Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2017. december 11. napján feladásra került KÉ-17362/2017 iktatószámú eljárást megindító felhívása,
b. Megrendelő teljes dokumentációja - továbbiakban: Dokumentáció -,
c. Megrendelő 2018. január 16., január 22., február 01. és 2018. február 05. napján kelt kiegészítő tájékoztatásai,
d. 2018. február 26. napján és 2018. március 01. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv,
e. Vállalkozó 2018. február 12. napján kelt ajánlata és 2018. március 06. napján kelt végleges ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -, összhangban a Vállalkozó 2018. október 05. napján kelt ajánlatával, és a műszaki ellenőr 2018. október 05. napján kelt nyilatkozatával.
Felek rögzítik, hogy az I/2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.
3. A Szerződés IV/3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az Előleg az I. részszámlák benyújtásakor kerül elszámolásra. Felek rögzítik, miszerint a IV/4-7. pontokban meghatározott százalékos értékek alatt a műszaki készültséget értik.”
4. A Szerződés VI/1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő 11.465.763,- Ft, azaz Tizenegymillió-négyszázhatvanötezer-hétszázhatvanhárom forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó - az Ajánlatában vállalt - 60 hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.”
5. Felek rögzítik, miszerint jelen szerződésmódosítás I/2. pontjában leírt műszaki szükségességből eredő munkák elvégzésére - amennyiben jelen szerződésmódosítás eltérően nem rendelkezik - a Szerződésben rögzítettek az irányadók.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték a Víziközmű Fejlesztési Alap, csapadékcsatorna átépítés a TOP-6.3.3-16 támogatási projekt kapcsán, valamint útfelújítási munkáinak kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. május 30. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre a Kégl György utca ivóvízvezeték és szennyvízvezeték átépítésével, a csapadékcsatorna átépítésével, valamint az útfelújítási munkák kivitelezésével kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzésére.
2. Vállalkozó a Kivitelezés során írásban jelezte, hogy az alábbi előre nem látható műszakilag szükséges munkák elvégzése merült fel:
Vállalkozó a csapadékcsatorna kivitelezése során tapasztalta, hogy a Kégl György utcai távhővezeték a Székesfehérvár belterület 482/1 hrsz. és a Székesfehérvár belterület 483 hrsz. között cca. 100 méter hosszú szakaszon a terveken jelölt elhelyezkedésektől eltérően, a házfalaktól távolabb helyezkedik el, ezért a szakaszon megépítésre tervezett 5 db víznyelő (V17, V19, V20, V22 és V24) megépítése akadályozott, továbbá a távhővezeték kiváltása nem lehetséges. Mindezekre tekintettel a fedvénytervek alapján a víznyelők elhagyása szükséges, és az út egyoldalú döntésével valósítható meg a víz elvezetése. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodái és a műszaki ellenőr az elmaradó és az elvégzendő munkálatok szükségességét megvizsgálták, azokat indokoltnak tartják.
3. Felek rögzítik, miszerint az elmaradó munkálatok költsége mindösszesen nettó 634.469,- Ft + ÁFA, a megrendelésre kerülő építési munkálatok költsége pedig szintén nettó 634.469,- Ft + ÁFA.
4. Figyelemmel jelen szerződésmódosítás I/3. pontjában foglaltakra, Felek rögzítik, miszerint a Szerződés III/1. pontjában rögzített vállalkozási díj összege nem módosul.
5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés IV/2. pontja szerinti előleg összegét nem érinti, tekintettel arra, hogy az a Vállalkozó részére már megfizetésre került.
6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés III/4. pontja szerinti tartalékkeret összegét nem érinti.
7. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés II/3. pontjában rögzített végteljesítési határidőt nem érinti.
8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződés VI/1. pontjában foglalt jótállási biztosíték összegét nem érinti.
9. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 693/2018. (X.12.) számú határozata.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 240.781.017 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 240.781.017 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben