Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:17635/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyírmada Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: Nyírmada alábbi utcái - Ady Endre út - Jókai út - Bem utcai befogadó zárt rendszer - Ady Endre út - Katona J. út és Arany J. utca között - Kálvin tér - Árpád út - Kossuth utca - Toldi út - Arany János utcai befogadó - Vörösmarty út - Rákóczi út - Sugár úti befogadó árok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyír-Flop Holding KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírmada Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16446
Postai cím: Ady E. ut 16.
Város: Nyírmada
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4564
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmán Béla, polgámester
Telefon: +36 45492100
E-mail: pmhny@freemail.hu
Fax: +36 45492100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirmada.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyírmadán
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyírmadán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Nyírmada alábbi utcái
- Ady Endre út - Jókai út - Bem utcai befogadó zárt rendszer
- Ady Endre út - Katona J. út és Arany J. utca között
- Kálvin tér
- Árpád út
- Kossuth utca
- Toldi út
- Arany János utcai befogadó
- Vörösmarty út
- Rákóczi út
- Sugár úti befogadó árok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ady Endre út - Jókai út - Bem utcai befogadó zárt rendszer:
Az Ady Endre út- Jókai út- Bem utcai zárt csapadékvízelvezető csatorna illetve a hozzá tartozó folyóka is felújításra kerül.
Ady Endre út - Katona J. út és Arany J. utca között
A szükséges helyeken DN 300 beton átereszt terveztük kialakítani, illetve a meglévő átereszeket kicserélni.
Ady Endre út - Katona J. út és Kölcsey F. utca között
A szükséges helyeken beton átereszt terveztük kialakítani, illetve a meglévő átereszeket kicserélni.
Árpád utca - Tervezett Csapadék tározóhoz való bevezetés
Az Árpád utcán jelenleg meglévő burkolt árokkal megoldott csapadékvíz elvezető rendszer van. Az árkokban összegyülekezett víz jelenleg a magánterületeken áll meg, a csapadékvizeknek nincs befogadója.
A mostani projekt keretében, felújításra kerül a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, valamint kialakításra kerül egy befogadóként szolgáló csapadékvíz tározó is
Kossuth utca
A Kossuth utcán meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani, Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni,
A szükséges helyeken DN 300 beton átereszt terveztük kialakítani, illetve a meglévő átereszeket kicserélni.
Toldi utca
A Toldi utcán meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani, Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni, előregyártott, könnyített mederburkoló elemekből és gyephézagos lapburkolattal épül, 1:1 rézsűhajlással
Arany János utcai befogadó
Az Arany János utca végében, meglévő befogadó árok és földmedrű tározó van. A befogadó árkot és a tározót meg kell tisztítani a benőtt növényektől, fáktól és cserjéktől. Az ároknál és a tározónál, szabványos rézsűket kell kialakítani, a felesleges földet el kell szállítani
Vörösmarty utca
A Vörösmarty utcán meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani, Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni.
Sugár úti befogadó árok
A Sugár út közepénél, földmedrű csapadékvíz elvezető árok van, ami rendkívül rossz állapotú. Az árkot, a növényzettől meg kell tisztítani és fel kell újítani.
Rákóczi utca
A Rákóczi úton meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani. Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni.
A Rákóczi utcán a 16/9 Hrsz. alatt új csapadékvíz befogadó tározó lett tervezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00026 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyírmadán

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4981 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Flop Holding KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derkovits u. 119/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104916278
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Nyírmada alábbi utcái
- Ady Endre út - Jókai út - Bem utcai befogadó zárt rendszer
- Ady Endre út - Katona J. út és Arany J. utca között
- Kálvin tér
- Árpád út
- Kossuth utca
- Toldi út
- Arany János utcai befogadó
- Vörösmarty út
- Rákóczi út
- Sugár úti befogadó árok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ady Endre út - Jókai út - Bem utcai befogadó zárt rendszer:
Az Ady Endre út- Jókai út- Bem utcai zárt csapadékvízelvezető csatorna illetve a hozzá tartozó folyóka is felújításra kerül.
Ady Endre út - Katona J. út és Arany J. utca között
A szükséges helyeken DN 300 beton átereszt terveztük kialakítani, illetve a meglévő átereszeket kicserélni.
Ady Endre út - Katona J. út és Kölcsey F. utca között
A szükséges helyeken beton átereszt terveztük kialakítani, illetve a meglévő átereszeket kicserélni.
Árpád utca - Tervezett Csapadék tározóhoz való bevezetés
Az Árpád utcán jelenleg meglévő burkolt árokkal megoldott csapadékvíz elvezető rendszer van. Az árkokban összegyülekezett víz jelenleg a magánterületeken áll meg, a csapadékvizeknek nincs befogadója.
A mostani projekt keretében, felújításra kerül a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer, valamint kialakításra kerül egy befogadóként szolgáló csapadékvíz tározó is
Kossuth utca
A Kossuth utcán meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani, Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni,
A szükséges helyeken DN 300 beton átereszt terveztük kialakítani, illetve a meglévő átereszeket kicserélni.
Toldi utca
A Toldi utcán meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani, Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni, előregyártott, könnyített mederburkoló elemekből és gyephézagos lapburkolattal épül, 1:1 rézsűhajlással
Arany János utcai befogadó
Az Arany János utca végében, meglévő befogadó árok és földmedrű tározó van. A befogadó árkot és a tározót meg kell tisztítani a benőtt növényektől, fáktól és cserjéktől. Az ároknál és a tározónál, szabványos rézsűket kell kialakítani, a felesleges földet el kell szállítani
Vörösmarty utca
A Vörösmarty utcán meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani, Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni.
Sugár úti befogadó árok
A Sugár út közepénél, földmedrű csapadékvíz elvezető árok van, ami rendkívül rossz állapotú. Az árkot, a növényzettől meg kell tisztítani és fel kell újítani.
Rákóczi utca
A Rákóczi úton meglévő csapadékvíz elvezető rendszer van, amit fel kell újítani. A meglévő, töredezett burkolatot el kell távolítani. Az árkokat, fűbetonnal (gyeprácsos burkolókő) újra kell burkolni.
A Rákóczi utcán a 16/9 Hrsz. alatt új csapadékvíz befogadó tározó lett tervezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/03/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104916278
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Flop Holding KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Derkovits u. 119/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a szerződés 9. pontjában foglalt teljesítési határidőt (Teljesítési határidő: legkésőbb 2019. június 30. napja azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.) az alábbiakban módosítják a Kbt. 141. (4) bekezdés c.) pontja alapján:
„9., Teljesítési határidő: legkésőbb 2019. október 31. napja, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kivitelezési munkát érinti a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő alábbi útszakaszokat:
4106 sz. Gyulaháza-Járni összekötő út 11+524 - 11+653 km és 12+530 - 13 + 381 km szelvények közötti (Kossuth u.), illetve 4107 Rohod-Ilk összekötő út 7+353 - 7+557 km és 8+061 - 8 + 597 km szelvények közötti (Ady E. u.) útszakaszok. Ezért a Közútkezelői hozzájárulás alapján ezeken az útszakaszokon november 10. és március 15. közötti kivitelezési munkát végezni tilos. Emiatt a Kossuth és az Ady Endre utcákon 2019. március 15. napja után indulhattak el az érdemi kivitelezési munkálatok, melyek a közmű feltárásokkal kezdődtek. A közmű feltárások során a kivitelező azt tapasztalta, hogy a burkolt árok építése több helyen keresztezi a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kezelésében lévő ivóvíz bekötő vezetékeket. A munkavégzés során azzal a szembesült a kivitelező, hogy a csapadékvíz elvezető árok megépültével a bekötések minimális föld takarása (fagy elleni védelme) nem biztosítható. Ugyanez a probléma áll fent továbbá a Vörösmarty utcában is. A fenti tényt a közmű kezelője felé a vállalkozó jelezte.
A 2019. március 28-án kelt, HK-1723/2019. iktatószámú levelünkben tájékoztattuk T. Megrendelőt a Kossuth, Ady Endre és Vörösmarty utcákban tapasztalt kivitelezést gátló körülményekről. Mivel az ivóvíz bekötővezetékek jelentős része a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő útszakaszokon található, ezért ezeken a területeken kizárólag a Közútkezelői hozzájárulásban rögzített tilalmi időszakon kívül történhet munkavégzés.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. válaszlevelében megállapította, hogy az érintett területeken a csapadékvíz elvezető árok terv szerinti megépítése valóban veszélyeztetné az ellátásbiztonságot. Az állásfoglalás továbbá előírta az érintett szakaszokon a bekötővezetékek kiváltását, vagy szigetelésének elvégzését, illetve a szakfelügyelet megrendelését.
Az ivóvíz bekötővezetékekkel kapcsolatosan előírt kiváltási, illetve védelembe helyezési munkák megkezdődtek, azonban a helyszínek szétszórtsága, illetve a munkák összetettsége miatt, valamint figyelembe véve azt a körülményt, hogy a csapadékvíz elvezető árkok csak a bekötő vezetékeken elvégzett munkák után építhetők meg, a jelenleg érvényben lévő kivitelezési határidő (2019. június 30.) nem tartható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104916278 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 104916278 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben