Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:17648/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58724013
Postai cím: Fő Út 58
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Letenyei-Stróbl Orsolya
Telefon: +36 29337101
E-mail: stroblorsolya@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://alsonemedi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://alsonemedi.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Északi kerékpárút építés VEKOP-5.3.2-15-2016-00034
Hivatkozási szám: EKR000245832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
I./b Szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Alsónémedi
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
I./b szakasz
Alsónémedi 5. sz. főút 22+896,2 kmsz-ben kerékpáros-gyalogos átvezetés, meglévő buszöböl átépítése és kerékpáros nyom kialakítása az Árpád úton.
Az Árpád utca kétoldali földárokkal és egyoldali járdával kiépített burkolt útszakasz. Az utcában autóbuszjárat közlekedik. A járda felőli (északi) oldalon közvilágítási oszlopsor található. Az utca végén és az útcsatlakozással szemben a főúton is egy-egy buszmegálló található. Az Árpád utca felől a kerékpárforgalom az 5. sz. főút mentén kiépített kerékpárút felé szabályozatlanul, balesetveszélyes módon zajlik, az átvezetés jelenleg nem megoldott, sajnos halálos baleset is volt emiatt. Az 5 sz. főút mellett a szelvényezés szerinti bal oldalon a belterület határa és a temető közötti szakaszon kiépített kerékpárút található, közvilágítás nélkül.
Kerékpáros átvezetés és gyalogátkelő helyszíne az 5.sz. főút-Árpád csomópontban.
A főút kialakítása külterületi jellegű, 11,00 m koronaszélességgel, 3,75 m széles sávokkal és 1,75 m széles padkákkal került kiépítésre. A padka részben nemesített. A vízelvezetést kétoldali nyílt árok biztosítja. A főúton a csomópont térségében a megengedett sebesség 60km/h. A főút az Árpád utcával egyszerű T-csomópontot alkot, a kanyarodó forgalom számára külön sávok nem állnak rendelkezésre. Az Árpád utcával szemközti oldalon egy kis forgalmú burkolt út (Hrsz. 075) szintén egyszerű T-csomópontként csatlakozik. Mindkét útszakaszra 6 t súlykorlátozás van érvényben, a megengedett sebesség 40 km/h. Az alárendelt utcák forgalmát „Elsőbbségadás kötelező” táblák szabályozzák.
Az 5 sz. főúton az Árpád csatlakozásának környezetében a főút mindkét oldalán 1-1 autóbuszöböl található. A jobb oldali buszöböl mellett egy 15 cm kiemelt szegéllyel határolt peron segíti az utasok kényelmes le- és felszállását. A szelvényezés szerint bal oldalon található buszmegálló áthelyezésre kerül. Az Árpád utcában kialakítandó kerékpáros nyom, 5. sz. főút 22+896,2 km szelvényben a gyalogos-kerékpáros átvezetést és a buszmegálló áthelyezést a közlekedési hatóság ÚT/110/21/2018. számú határozatával engedélyezte.
A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00034

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15595 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: I./b Szakasz
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@hidrograd.hu
Telefon: 0624370584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0624370584
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32031634
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Alsónémedi
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
I./b szakasz
Alsónémedi 5. sz. főút 22+896,2 kmsz-ben kerékpáros-gyalogos átvezetés, meglévő buszöböl átépítése és kerékpáros nyom kialakítása az Árpád úton.
Az Árpád utca kétoldali földárokkal és egyoldali járdával kiépített burkolt útszakasz. Az utcában autóbuszjárat közlekedik. A járda felőli (északi) oldalon közvilágítási oszlopsor található. Az utca végén és az útcsatlakozással szemben a főúton is egy-egy buszmegálló található. Az Árpád utca felől a kerékpárforgalom az 5. sz. főút mentén kiépített kerékpárút felé szabályozatlanul, balesetveszélyes módon zajlik, az átvezetés jelenleg nem megoldott, sajnos halálos baleset is volt emiatt. Az 5 sz. főút mellett a szelvényezés szerinti bal oldalon a belterület határa és a temető közötti szakaszon kiépített kerékpárút található, közvilágítás nélkül.
Kerékpáros átvezetés és gyalogátkelő helyszíne az 5.sz. főút-Árpád csomópontban.
A főút kialakítása külterületi jellegű, 11,00 m koronaszélességgel, 3,75 m széles sávokkal és 1,75 m széles padkákkal került kiépítésre. A padka részben nemesített. A vízelvezetést kétoldali nyílt árok biztosítja. A főúton a csomópont térségében a megengedett sebesség 60km/h. A főút az Árpád utcával egyszerű T-csomópontot alkot, a kanyarodó forgalom számára külön sávok nem állnak rendelkezésre. Az Árpád utcával szemközti oldalon egy kis forgalmú burkolt út (Hrsz. 075) szintén egyszerű T-csomópontként csatlakozik. Mindkét útszakaszra 6 t súlykorlátozás van érvényben, a megengedett sebesség 40 km/h. Az alárendelt utcák forgalmát „Elsőbbségadás kötelező” táblák szabályozzák.
Az 5 sz. főúton az Árpád csatlakozásának környezetében a főút mindkét oldalán 1-1 autóbuszöböl található. A jobb oldali buszöböl mellett egy 15 cm kiemelt szegéllyel határolt peron segíti az utasok kényelmes le- és felszállását. A szelvényezés szerint bal oldalon található buszmegálló áthelyezésre kerül. Az Árpád utcában kialakítandó kerékpáros nyom, 5. sz. főút 22+896,2 km szelvényben a gyalogos-kerékpáros átvezetést és a buszmegálló áthelyezést a közlekedési hatóság ÚT/110/21/2018. számú határozatával engedélyezte.
A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33660709
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@hidrograd.hu
Telefon: +36 24370584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24370584
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A 7. pont szerinti vállalkozói díj 30 506 318 Ft + ÁFA, 5% tartalékkerettel: nettó 32 031 634 Ft + ÁFA összegről nettó 32 057 818 FT+ÁFA, 5% tartalékkerettel: nettó 33660709 Ft +ÁFA összegre módosul.
2. A kivitelezendő műszaki tartalom az alábbiakkal kiegészül:
Az 5. sz főút 22+898 és 22+904 kmsz-ben létesülő szigetes kerékpáros és gyalogos átvezetés kapcsán sárga veszélyt jelző fényjelző készüléket kell létesíteni. A sárga villogót mindkét irányból a középszigeteben elhelyezett ismétlő jelzővel kell kialakítani. A jelzőfejeknek felváltva kell villogniuk, a bal és jobb oldali jelzőfejnek felváltva.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződéskötést követően a Magyar Közút Zrt. PES-203/1/2019 iktatószámú közútkezelői hozzájárulásának 2.1.7. pontja alapján az 5. sz főút 22+898 és 22+904 kmsz-ben létesülő szigetes kerékpáros és gyalogos átvezetés kapcsán sárga veszélyt jelző fényjelző készüléket kell létesíteni. A sárga villogót mindkét irányból a középszigeteben elhelyezett ismétlő jelzővel kell kialakítani. A jelzőfejeknek felváltva kell villogniuk, a bal és jobb oldali jelzőfejnek felváltva. A korábban kiadott, PES-1412/2/2018 iktatószámon kiadott közútkezelői hozzájárulásban ilyen előírás nem szerepelt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 32031634 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33660709 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen hirdetmény tárgyát képező szerződés-módosítást ajánlatkérő a 4626/2019. KÉ számú hirdetményben már megkísérelte közzétenni, de az ellenőrzési díjfizetés elmaradása miatt adacta státuszba került.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben