Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:17653/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nyírparasznya Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyírparasznya, Rákóczi u. 45. (14 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LOGI-STEEL KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírparasznya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21299292
Postai cím: Szabadság Út 23
Város: Nyírparasznya
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4822
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó János
Telefon: +36 44385175
E-mail: polgarmester@nyirparasznya.hu
Fax: +36 44584010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyirparasznya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyirparasznya.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyeregtetős,acélváz szerkezetű hűtőház kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000123312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyeregtetős,acélváz szerkezetű hűtőház kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45213210-8
45213251-7
45233227-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírparasznya, Rákóczi u. 45. (14 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyeregtetős, acél vázszerkezetű, 50 vagonos hűtőház, manipulációs térrel, szociális blokkal és kültéri aknás hídmérleg építészeti és technológia építése-szerelése a szükséges közművek kiépítésével, valamint belső telepi betonút és földmedrű 123 m3-es tűzi víztározó megépítése.
Nyeregtetős, acélváz szerkezetű műszaki tervdokumentáció szerinti 40,56 m x 49,25 m befoglaló méretű:
1 manipulációs tér,
1 iroda,
1 pihenő,
1 férfi előtér,
1 férfi öltöző,
1 vizelde,
2 férfi WC,
1 női előtér,
1 női öltöző,
2 női WC,
1 akadálymentes öltöző-mosdó-wc,
1 takarítószer tároló,
1 fagyasztó kamra,
1 közlekedő,
3 db. -20oC –os hűtőkamra,
1 db. 5oC-os hűtőkamra,
1 fagyasztó gépház rendeltetésű helyiségeket tartalmazó
hűtőház és kültéri hídmérleg építészeti és technológia építése-szerelése a szükséges infrastruktúra kiépítésével.
Az épület teljes hasznos alapterülete (912,32 + 27,70)= 940,02 m2 lesz.
Hűtőház:
A tervezett hűtőház Nyírparasznya belterületén lakóövezetben található. A környezetében ipartelep található. 230V elektromos áram meglévő hálózatról légvezetéken keresztül biztosított. Ivóvíz utcai gerinchálózatról vízóra akna közbeiktatásával biztosított Szennyvízhálózat utcán kiépítve rácsatlakozva. Gázbekötés utcai gerinchálózatra történő csatlakozás szintén biztosított.
Az épület kivitelezését a teljes technológia műszaki előkészítésével együtt kell elvégezni (építési munkák).
Telek:
Hrsz 14
területe: 10 153 m2
beépítettsége: 15,71 % (beépíthető 30 %)
Hész: Vt 1,5
Balti feletti magasság: +146,50 m
Aktív zöldfelület: 75,33 % ( 7 648,72 m2)
Telek szélessége: 49,255 m
Telek hosszúsága: 22,31 változó
Előkert: 10,00 -10,13 m
Oldalkert: 12,42 – 10,38 m -változó
Épület:
beépített alapterülete: 1 034,90 m2
nettó alapterülete:
földszint: 912,32 m2
ép.körüli járdaszint: + 0,05 m
fszt. padlóvonala + 0,20 m
párkánymagasság: + 3,34 m, +8,07 m
gerincmagasság: + 9,48 m
építménymagasság: 8,15 m

Belső út:
A Nyírparasznya, Rákóczi utca 14 hrsz-ú ingatlan egy kerítéssel felkerített magántulajdonú ingatlan. Ezen belül kerül kialakításra a belső út, amely a személy és áruforgalmat biztosítja az ingatlanon. Az ingatlanra az nagykapun lehet behajtani a 02 hrsz-ú önkormányzati útról, a másik nagykapu pedig ki lehet hajtani, mivel egyirányú forgalom lesz az ingatlanon belül.
BURKOLATSZERKEZET:
- 15 cm C30/37 betonburkolat
- 20 cm mechanikailag stabilizált alapréteg
- 20 cm szórt alap zúzott kőből
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában – szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával és a megvalósítandó technológiákkal kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00027

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23489 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyeregtetős,acélváz szerkezetű hűtőház kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LOGI-STEEL KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97963103
Postai cím: Nagybalkányi Út 122
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@logisteel.hu
Telefon: +36 305557868
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 358155333
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45213210-8
45213251-7
45233227-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírparasznya, Rákóczi u. 45. (14 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyeregtetős, acél vázszerkezetű, 50 vagonos hűtőház, manipulációs térrel, szociális blokkal és kültéri aknás hídmérleg építészeti és technológia építése-szerelése a szükséges közművek kiépítésével, valamint belső telepi betonút és földmedrű 123 m3-es tűzi víztározó megépítése.
Nyeregtetős, acélváz szerkezetű műszaki tervdokumentáció szerinti 40,56 m x 49,25 m befoglaló méretű:
1 manipulációs tér,
1 iroda,
1 pihenő,
1 férfi előtér,
1 férfi öltöző,
1 vizelde,
2 férfi WC,
1 női előtér,
1 női öltöző,
2 női WC,
1 akadálymentes öltöző-mosdó-wc,
1 takarítószer tároló,
1 fagyasztó kamra,
1 közlekedő,
3 db. -20oC –os hűtőkamra,
1 db. 5oC-os hűtőkamra,
1 fagyasztó gépház rendeltetésű helyiségeket tartalmazó
hűtőház és kültéri hídmérleg építészeti és technológia építése-szerelése a szükséges infrastruktúra kiépítésével.
Az épület teljes hasznos alapterülete (912,32 + 27,70)= 940,02 m2 lesz.
Hűtőház:
A tervezett hűtőház Nyírparasznya belterületén lakóövezetben található. A környezetében ipartelep található. 230V elektromos áram meglévő hálózatról légvezetéken keresztül biztosított. Ivóvíz utcai gerinchálózatról vízóra akna közbeiktatásával biztosított Szennyvízhálózat utcán kiépítve rácsatlakozva. Gázbekötés utcai gerinchálózatra történő csatlakozás szintén biztosított.
Az épület kivitelezését a teljes technológia műszaki előkészítésével együtt kell elvégezni (építési munkák).
Telek:
Hrsz 14
területe: 10 153 m2
beépítettsége: 15,71 % (beépíthető 30 %)
Hész: Vt 1,5
Balti feletti magasság: +146,50 m
Aktív zöldfelület: 75,33 % ( 7 648,72 m2)
Telek szélessége: 49,255 m
Telek hosszúsága: 22,31 változó
Előkert: 10,00 -10,13 m
Oldalkert: 12,42 – 10,38 m -változó
Épület:
beépített alapterülete: 1 034,90 m2
nettó alapterülete:
földszint: 912,32 m2
ép.körüli járdaszint: + 0,05 m
fszt. padlóvonala + 0,20 m
párkánymagasság: + 3,34 m, +8,07 m
gerincmagasság: + 9,48 m
építménymagasság: 8,15 m

Belső út:
A Nyírparasznya, Rákóczi utca 14 hrsz-ú ingatlan egy kerítéssel felkerített magántulajdonú ingatlan. Ezen belül kerül kialakításra a belső út, amely a személy és áruforgalmat biztosítja az ingatlanon. Az ingatlanra az nagykapun lehet behajtani a 02 hrsz-ú önkormányzati útról, a másik nagykapu pedig ki lehet hajtani, mivel egyirányú forgalom lesz az ingatlanon belül.
BURKOLATSZERKEZET:
- 15 cm C30/37 betonburkolat
- 20 cm mechanikailag stabilizált alapréteg
- 20 cm szórt alap zúzott kőből
A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálják, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában – szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával és a megvalósítandó technológiákkal kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 256
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 358155333
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LOGI-STEEL KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97963103
Postai cím: Nagybalkányi Út 122
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@logisteel.hu
Telefon: +36 305557868
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés V. 1.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőt – jelen dokumentum III. fejezetében foglalt indokolásban rögzítettek okán – 36 nappal meghosszabbítják, amely szerint a Szerződés V. 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szerződés teljesítésének véghatárideje szerződés hatálybalépésétől számított 256 naptári nap. Vállalkozó eddig köteles a munkákat befejezni és átadni a Megrendelő részére.”
Eredeti rendelkezés:
„A szerződés teljesítésének véghatárideje szerződés hatálybalépésétől számított 220 naptári nap. Vállalkozó eddig köteles a munkákat befejezni és átadni a Megrendelő részére.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. májusi váratlan és szokatlanul hosszú és folyamatos esős időszak annyira átáztatta az altalajt, hogy lehetetlen volt másfél hónapon keresztül gépjárművel bejutni az építési területre, állványozni, ollós emelőt használni. Vállalkozó a munkavégzést nem állította le, de csak olyan munkát tudott végezni, amely nem igényelt építőanyag beszállítást, illetve nem volt szükséges munkavégzés közben a talajra terhelni semmit (vagyis amely munka nem igényelte a munkagép igénybevételét). 4. A munkagépek igénybevétele nélkül azonban a munkavégzés nem volt nem volt folytatható a szükséges ütemben, amely kivitelezés ezen munkanemek tekintetében késedelmet szenvedett. A technológiai időkiesés időtartama 36 nap, amellyel a szerződés teljesítési határidejét Felek meghosszabbították. A szerződés egyéb rendelkezései nem módosultak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben