Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:17697/2019
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET
Teljesítés helye:Magyarország, 9027 Győr, Kiskút liget Műjégpálya
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET
Nemzeti azonosítószám: AK24194
Postai cím: Nagysándor József utca Műjégpálya
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szarvas Zoltán
Telefon: +36 306325321
E-mail: etohockey@gmail.com
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.etohoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.etohoki.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés a Győri Jégcsarnok épületbővítésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezési szerződés a Győri Jégcsarnok épületbővítésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, 9027 Győr, Kiskút liget Műjégpálya
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- III/1. ütemű fejlesztés során a már engedélyezett tervek szerint a felújított műjégpálya fölé új csarnoképület készül.
- III/2. ütemben kerül sor a csarnok befejezésére, emellett a csarnok északi (utcai) homlokzata elé egy korszerű fogadóépület, nyugati homlokzata mentén pedig sportöltöző blokk készül.
- Műjégpálya csarnok: Jelen ütemben kerül sor a III/1. ütemben tervezett üres csarnoképület teljes kiépítésére. A csarnokban egy galériaszint készül, a keleti és az északi oldalon lelátók kerülnek beépítésre, a fogadóépülethez csatlakoztatva pedig egy VIP terasz készül. A műjégpálya csarnok befogadóképessége így cca. 1200 fő, amelyből 560 ülőhely lesz. A galériaszint alatt egy férfi wc-csoport lesz kialakítva. A csarnok megközelítése a fogadóépület előcsarnokán keresztül történik. A mérkőzések utáni kiürítésre, valamint a vészhelyzeti kiürítésre több menekülőajtó is készül, ezek méretét a megnövekedett létszámhoz igazítottuk.
- Fogadóépület: A csarnok északi, utcai homlokzata előtt egy korszerű fogadóépület kerül kialakításra.
- Öltözőblokk: A műjégpálya csarnok nyugati hosszoldala mentén kizárólag a versenyzők számára új öltözőcsoport létesül 5 db nagyobb méretű öltözőegységgel, konditeremmel, valamint egy bírói öltözővel. A sportöltöző egységekhez az előterekből elérhetően wc helyiség, illetve minden egységnél a mosdó-zuhanyzókban „vizes” wc is kialakításra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15089 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kivitelezési szerződés a Győri Jégcsarnok épületbővítésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1032933846
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország, 9027 Győr, Kiskút liget Műjégpálya
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- III/1. ütemű fejlesztés során a már engedélyezett tervek szerint a felújított műjégpálya fölé új csarnoképület készül.
- III/2. ütemben kerül sor a csarnok befejezésére, emellett a csarnok északi (utcai) homlokzata elé egy korszerű fogadóépület, nyugati homlokzata mentén pedig sportöltöző blokk készül.
- Műjégpálya csarnok: Jelen ütemben kerül sor a III/1. ütemben tervezett üres csarnoképület teljes kiépítésére. A csarnokban egy galériaszint készül, a keleti és az északi oldalon lelátók kerülnek beépítésre, a fogadóépülethez csatlakoztatva pedig egy VIP terasz készül. A műjégpálya csarnok befogadóképessége így cca. 1200 fő, amelyből 560 ülőhely lesz. A galériaszint alatt egy férfi wc-csoport lesz kialakítva. A csarnok megközelítése a fogadóépület előcsarnokán keresztül történik. A mérkőzések utáni kiürítésre, valamint a vészhelyzeti kiürítésre több menekülőajtó is készül, ezek méretét a megnövekedett létszámhoz igazítottuk.
- Fogadóépület: A csarnok északi, utcai homlokzata előtt egy korszerű fogadóépület kerül kialakításra.
- Öltözőblokk: A műjégpálya csarnok nyugati hosszoldala mentén kizárólag a versenyzők számára új öltözőcsoport létesül 5 db nagyobb méretű öltözőegységgel, konditeremmel, valamint egy bírói öltözővel. A sportöltöző egységekhez az előterekből elérhetően wc helyiség, illetve minden egységnél a mosdó-zuhanyzókban „vizes” wc is kialakításra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1032933846
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés befejezési határideje: 450 nap
7.1.2 Vállalkozó a szerződés 2.2. pontjában meghatározott vállalkozói díjról a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján 5 6 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a szerződés 7.3. pontjában foglaltak szerint. Az opció elszámolása, lehívás esetén, az adott műszaki ütem számlájához kötötten - külön számla benyújtásával - kerül megfizetésre.

7.3.6. 6. részszámla és ehhez kapcsolódó opciós tételek ellenértéke: 201.535.334 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a Szerződés módosításra került 2018. szeptember 17-én, mely módosításban Felek rögzítették megállapították, hogy a kivitelezés során derült ki, hogy a légkezelő berendezés nem megfelelően került megtervezésre és a szerződésmódosításban megállapították, hogy mely feladatok elvégzése akadályoztatott ezáltal.
2. Az akkor felvetett, a Szerződés teljesítését akadályozó körülmények közül több elhárult, azonban további, a szerződéskötéskor nem ismert körülmények merültek fel az alábbiak szerint illetve vannak olyan tényezők, melyek még most is akadályozzák a kivitelezést:
a. az új tervek alapján a kondenzációs berendezések (cca. 7t súlyú) a tetőre nem helyezhetők el, a feszített vasbeton főtartók terhelhetősége ehhez nem elegendő és ez a statikai probléma a tartószerkezet kivitelezést akadályozza,
b. az új légtechnikai berendezésből be, illetve abból kifutó cső-nyomvonalak az épületbe a déli oromfalon keresztül lépnek be, így az oromfal-áttörések kivitelezése is csak ezek elkészülte után lehetséges,
c. a csarnoképületen belüli cső-nyomvonalak helyei tervek hiányában nem meghatározottak, a cső-nyomvonalak többlet terhei miatti, HUPRO fedés rétegrendjébe integrálandó megerősítések nem kivitelezhetők, így a teljes rétegrend kivitelezése lehetetlen.
3. Fentiek alapján részletezett, tervhibából eredő késedelem következtében szükségessé vált a korábbi számlázási rend megváltoztatása, figyelemmel arra, hogy a tervhibából eredő késedelmes teljesítés a munkafolyamatok átütemezését eredményezte.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1032933846 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1032933846 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben