Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:17741/2019
CPV Kód:42215200-8
Ajánlatkérő:Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Törökszentmiklós, Ipar utca 9102 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Adepto GmbH.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31048451
Postai cím: Fő Utca 206
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göblyös Ádám Zsolt
Telefon: +36 56590665
E-mail: babolnaelipkft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Panírozott termék gyártósor beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000268222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hűtőcsoport aggregát
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42513000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Törökszentmiklós, Ipar utca 9102 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Hűtőcsoport aggregát
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-3-4.2.1-15 kódszámú 1802627565 projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13139 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Hűtőcsoport aggregát
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Adepto GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99107240
Postai cím: Berthold-Pürsinger Strasse 46.
Város: Saalfelden
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: 5760
Ország: Ausztria
E-mail: info@adepto.at
Telefon: +36 707010990
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 230138750
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42513000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Törökszentmiklós, Ipar utca 9102 Hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Hűtőcsoport aggregát
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 230138750
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Adepto GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99107240
Postai cím: Berthold-Pürsinger Strasse 46.
Város: Saalfelden
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: 5760
Ország: Ausztria
E-mail: info@adepto.at
Telefon: +36 707010990
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő részére leszállított berendezések beüzemelése és nem beszerelése történik meg a megbízás során. Az eredeti szerződés szövegében helytelenül került megfogalmazásra.
Az adásvételi keretszerződés 9. pontja a Kbt. 136 § (2) bekezdésének megfelelően kiegészült a 9.5 ponttal.
A szerződés 11. pontja kiegészült a ptk. 6: 187 § (1) bekezdésének követelményével.
A szerződés 13. pontja kiegészült a 13.4. és 13.5 ponttal a Kbt. és Ptk.-ban foglaltak szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő részére leszállított berendezések beüzemelése és nem beszerelése történik meg a megbízás során. Az eredeti szerződés szövegében helytelenül került megfogalmazásra.
Az adásvételi keretszerződés 9. pontja a Kbt. 136 § (2) bekezdésének megfelelően kiegészült a 9.5 ponttal.
A szerződés 11. pontja kiegészült a ptk. 6: 187 § (1) bekezdésének követelményével.
A szerződés 13. pontja kiegészült a 13.4. és 13.5 ponttal a Kbt. és Ptk.-ban foglaltak szerint.
Habár a szerződés tartalmazta, hogy a nem szabályzott kérdésekben Felek a Ptk., a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak, a szerződés kiegészítését a fentieknek megfelelően megtettük.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 230138750 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 230138750 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen közbeszerzési eljárásban 3 részajánlattétel volt kiírva, mely szakaszokra külön-külön adásvételi keretszerződés került aláírásra, és mindhárom szerződés módosítása szükségessé vált. Az 1. részajánlatra megkötött szerződésmódosítás hirdetménye megjelent, a 2. és 3. részajánlatra megkötött szerződésmódosítások hirdetménye,csak az előző szerződésmódosítás hirdetmény közzététele után tehető meg. A 2 és 3. részajánlatra megkötött szerződésmódosítások határidőn belül rögzítésre kerültek az EKR felületen.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben