Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:17827/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Magyarország, 2525 Bajna, Rákóczi utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pharos 95 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Daróczi út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 709023365
E-mail: arpad.szalay@nofnkft.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_2sbrv8/index.html
A felhasználói oldal címe (URL): nkvp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212354-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, 2525 Bajna, Rákóczi utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.1-15-2015-00004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében az alábbiakban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
Rövid leírás:
A bajnai Sándor-Metternich kastély (műemlék) középkori alapokra épült, az együttes legteljesebb kiépítésére a 19. század első felében került sor Hild József tervei szerint. A kastély főépülete és mellékszárnyai két udvart zárnak körül. A főépület egyemeletes, a mellékszárnyak földszintesek, kis részben alápincézve. A kastély parkját a településen átvezető országút osztja ketté. Az együttes kiemelkedő értéke a főépület gazdag falfestésekkel díszített térsora, az ún. orangerie a pálmaházzal, valamint a pincében elhelyezkedő konyha. A feladat a kastélyegyüttes részleges helyreállítása, ami a főépület teljes és a mellékszárnyak részleges helyreállítását, a park felső részének részleges felújítását foglalja magában.
Alapadatok:
A kastélyegyüttes beépített területe: 2.702 m2
Ebből felújítandó, a fejlesztési programba bevont alapterület (mennyiség): 1973,58 m2
A kastélypark területe (hrsz. 566 és 568/2): 1954 m2
Rekonstrukcióval/felújítással érintett területek az alábbiak:
Díszudvar:1076m2
Díszkert:3742m2
Cselédudvar: 343 m2
Továbbá a kastélyparkban felújítási/rekonstrukciós munkák további 96739 m2-t érintenek.
A faápolási munkák a teljes park területét érintik.
Tervezett építőmesteri és belsőépítészeti munkák:
A felújítás a kastélyegyüttes főépületét („K” szárny) teljes körűen, a mellékszárnyakat részlegesen érinti.
A főépületen sor kerül a szerkezetek megerősítésére, a falszerkezetek és a padlószerkezetek talajnedvesség elleni szigetelésére, a meglévő homlokzati nyílászárók felújítására, a belső nyílászárók restaurálására, felújítására, illetve rekonstrukciójára. A tetőfedés kisebb javítására, a homlokzat általános felújítására kerül sor. Átépítendő a díszudvari terasz szigetelési rendszere, burkolata, illetve mellvédje. Újonnan készülnek az aljzatok, igényes hideg- és meleg és burkolatok. Az épületben magas igényű víz-csatorna, központi fűtés (padlófűtéssel, illetve radiátoros fűtéssel), erős- és gyengeáramú hálózatok készülnek.
A melléképületek egy részében kialakítandók a kiszolgáló és üzemi terek, helyreállítandó a pálmaház és az orangerie térsora, felújítandó a pinceszinti történeti konyha. Elkészítendő a falszerkezetek és a padlószerkezetek talajnedvesség elleni szigetelése. A díszudvari homlokzat egésze, az egyéb homlokzatok egy része kerül felújításra, a tetők kisebb javítást igényelnek. A homlokzati és a belső nyílászárók újonnan készülnek részben történeti mintára, részben kortárs kialakítással. Kiépítendők az erős- és gyengeáramú hálózatok, a villámvédelem, a víz-csatorna, központi fűtés (radiátorokkal) rendszer a kazánházzal, szellőzési rendszerek. A főépület esetében vízszintes, illetve függőleges fúrt-injektált falszigetelés készítése hézagtömítő akrilát géllel 193 m2 falkeresztmetszetben, a melléképületek esetében (ABCD szárny) 89 m2 falkeresztmetszetben (utólagos talajnedvesség elleni szigetelés a fő és melléképületeken).
A belsőépítészeti munkák körébe tartoznak a beépített bútorok, felszerelési tárgyak, a közönségforgalmi terek kiemelt igényű világítótestei és mobiliái (a kiállítási tárgyak, enteriőrök kivételével), növénydekorációk.
Tervezett restaurálási munkák:
Kiemelt szakrestaurátori feladatot jelent a főépület barokk és klasszicista díszítőfestéseinek és gipsz tagozatainak restaurálása, illetve rögzítése és védelme. A munkák keretében kiemelt igényszinten készül az ún. Római és Etruszk terem falképeinek és mennyezetének helyreállítása. Szakrestaurátori feladatot igényel az emeleti belső ajtók és az ún. női szalon falburkolatainak restaurálása, kiegészítése, pótlása, faanyagvédelme. Szakrestaurátori feladatot jelent a főépület kőmozaik padlójának javítása és a pálmaház/orangerie területén lévő kőmozaik padlók felvétele, visszahelyezése, kiegészítése. Szakrestaurátor munkát igényel a melléképületeken a fém rácsozatok (kovácsoltvas és spiáter) és fém nyílászárók (üvegfalak, ajtók) restaurálása, pótlása.
Tervezett parképítési munkák:
Parképítési feladatot jelent a kastélypark területén növényirtási és telepítési munkák, különféle utak és burkolt felületek létesítése, vízelvezetési és tereprendezési beavatkozásokkal. Kiemelt igényszinttel készítendő el a díszudvar és a díszkert parképítése. Részleges helyreállításra kerül sor a cslédudvar területén. Egyedi és típus kerítés építendő a park északi határain, új gazdasági kapu készítendő a kerítésfalon.
A parképítéssel összehangoltan kell elkészíteni a belső közműveket: erős- és gyengeáramú hálózatokat, víz-csatorna hálózatot, 2x60 m3 tüzivíz tartályt, locsolórendszert, és gázhálózatot, fel kell újaítani a csapadékelvezető hálózatot. Külső közműbekötést igényel az erősáramú csatlakozás és a szennyvízcsatorna, víz- és gázhálózati csatlakozás adott.
Opcionális mennyiségek
1. Opció:
Restaurátori tételek, a korabeli fal és mennyezet festések - kivéve, amelyek restaurálása az alaptételekben szerepel - teljes körű feltárása és restaurálása.
2. Opció:
Díszudvar felé eső emeleti terasz vonatkozásában új vízelvezetési rendszer készítése. DK-i árkádos folyosó homolokzatfelújítási munkái (többek között vakolás, festés, asztalos és kőszerkezetek javítása, pótlása felújítása, fémelemek restaurálása). Pince (konyhapince) lejáró lépcső felújítása, és megerősítése (többek között új vasbeton támfal és lépcső alszerkezet). Pince (konyhapince) felújítása az építészeti és restaurátori terveknek megfelelően.
Tájépítészeti tételek kapcsán öntözőrendszer, kertvilágítás kialakítása, szőrt burkolatú sétautak építése, cselédudvar tájépítészeti kialakítása.
3. Opció:
- „E” szárny helyreállítása: az ún. pálmaház és orangerie helyreállítása, építőmesteri és restaurátor munkák, különös tekintettel a homlokzati nyílászárók beépítésére, belsőépítészeti installációk és mobiliák, épületvillamosság és épületgépészeti szerelések
- Díszkert helyreállítása: az ún. orangerie előterében kialakítandó formális díszkert kertépítési és növénytelepítési munkái, burkolatai, kerti mobiliái, a terület kerti világításával és öntözőrendszerével
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása, GINOP 7.1.1-15-2015-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10177 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pharos 95 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1249998161
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212354-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Magyarország, 2525 Bajna, Rákóczi utca 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bajnai Sándor-Metternich kastély turisztikai célú fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.1-15-2015-00004
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési és restaurátori tevékenység ellátása
vállalkozási szerződés keretében az alábbiakban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint:
Rövid leírás:
A bajnai Sándor-Metternich kastély (műemlék) középkori alapokra épült, az együttes legteljesebb
kiépítésére a 19. század első felében került sor Hild József tervei szerint. A kastély főépülete és
mellékszárnyai két udvart zárnak körül. A főépület egyemeletes, a mellékszárnyak földszintesek, kis
részben alápincézve. A kastély parkját a településen átvezető országút osztja ketté. Az együttes
kiemelkedő értéke a főépület gazdag falfestésekkel díszített térsora, az ún. orangerie a pálmaházzal,
valamint a pincében elhelyezkedő konyha. A feladat a kastélyegyüttes részleges helyreállítása, ami
a főépület teljes és a mellékszárnyak részleges helyreállítását, a park felső részének részleges
felújítását foglalja magában.
Alapadatok:
A kastélyegyüttes beépített területe: 2.702 m2
Ebből felújítandó, a fejlesztési programba bevont alapterület (mennyiség): 1973,58 m2
A kastélypark területe (hrsz. 566 és 568/2): 1954 m2
Rekonstrukcióval/felújítással érintett területek az alábbiak:
Díszudvar:1076m2
Díszkert:3742m2
Cselédudvar: 343 m2
Továbbá a kastélyparkban felújítási/rekonstrukciós munkák további 96739 m2-t érintenek.
A faápolási munkák a teljes park területét érintik.
Tervezett építőmesteri és belsőépítészeti munkák:
A felújítás a kastélyegyüttes főépületét („K” szárny) teljes körűen, a mellékszárnyakat részlegesen
érinti.
A főépületen sor kerül a szerkezetek megerősítésére, a falszerkezetek és a padlószerkezetek
talajnedvesség elleni szigetelésére, a meglévő homlokzati nyílászárók felújítására, a belső
nyílászárók restaurálására, felújítására, illetve rekonstrukciójára. A tetőfedés kisebb javítására, a
homlokzat általános felújítására kerül sor. Átépítendő a díszudvari terasz szigetelési rendszere,
burkolata, illetve mellvédje. Újonnan készülnek az aljzatok, igényes hideg- és meleg és burkolatok.
Az épületben magas igényű víz-csatorna, központi fűtés (padlófűtéssel, illetve radiátoros fűtéssel),
erős- és gyengeáramú hálózatok készülnek.
A melléképületek egy részében kialakítandók a kiszolgáló és üzemi terek, helyreállítandó a
pálmaház és az orangerie térsora, felújítandó a pinceszinti történeti konyha. Elkészítendő a
falszerkezetek és a padlószerkezetek talajnedvesség elleni szigetelése. A díszudvari homlokzat
egésze, az egyéb homlokzatok egy része kerül felújításra, a tetők kisebb javítást igényelnek. A
homlokzati és a belső nyílászárók újonnan készülnek részben történeti mintára, részben kortárs
kialakítással. Kiépítendők az erős- és gyengeáramú hálózatok, a villámvédelem, a víz-csatorna,
központi fűtés (radiátorokkal) rendszer a kazánházzal, szellőzési rendszerek. A főépület esetében
vízszintes, illetve függőleges fúrt-injektált falszigetelés készítése hézagtömítő akrilát géllel 193 m2
falkeresztmetszetben, a melléképületek esetében (ABCD szárny) 89 m2 falkeresztmetszetben
(utólagos talajnedvesség elleni szigetelés a fő és melléképületeken).
A belsőépítészeti munkák körébe tartoznak a beépített bútorok, felszerelési tárgyak, a
közönségforgalmi terek kiemelt igényű világítótestei és mobiliái (a kiállítási tárgyak, enteriőrök
kivételével), növénydekorációk.
Tervezett restaurálási munkák:
Kiemelt szakrestaurátori feladatot jelent a főépület barokk és klasszicista díszítőfestéseinek és
gipsz tagozatainak restaurálása, illetve rögzítése és védelme. A munkák keretében kiemelt
igényszinten készül az ún. Római és Etruszk terem falképeinek és mennyezetének helyreállítása.
Szakrestaurátori feladatot igényel az emeleti belső ajtók és az ún. női szalon falburkolatainak
restaurálása, kiegészítése, pótlása, faanyagvédelme. Szakrestaurátori feladatot jelent a főépület
kőmozaik padlójának javítása és a pálmaház/orangerie területén lévő kőmozaik padlók felvétele,
visszahelyezése, kiegészítése. Szakrestaurátor munkát igényel a melléképületeken a fém rácsozatok
(kovácsoltvas és spiáter) és fém nyílászárók (üvegfalak, ajtók) restaurálása, pótlása.
Tervezett parképítési munkák:
Parképítési feladatot jelent a kastélypark területén növényirtási és telepítési munkák, különféle
utak és burkolt felületek létesítése, vízelvezetési és tereprendezési beavatkozásokkal. Kiemelt
igényszinttel készítendő el a díszudvar és a díszkert parképítése. Részleges helyreállításra kerül sor
a cslédudvar területén. Egyedi és típus kerítés építendő a park északi határain, új gazdasági kapu
készítendő a kerítésfalon.
A parképítéssel összehangoltan kell elkészíteni a belső közműveket: erős- és gyengeáramú
hálózatokat, víz-csatorna hálózatot, 2x60 m3 tüzivíz tartályt, locsolórendszert, és gázhálózatot, fel
kell újaítani a csapadékelvezető hálózatot. Külső közműbekötést igényel az erősáramú csatlakozás
és a szennyvízcsatorna, víz- és gázhálózati csatlakozás adott.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 482
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1296991887
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pharos 95 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4. Felek a KSZ. 4.1 pont második bekezdését és 4.2. pontját - figyelemmel az 1. számú szerződésmódosításban foglaltakra - az alábbiak szerint módosítják:
„4.1. A Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő az alapmennyiség vonatkozásában:
- A második teljesítési részhatáridőnek 2019. október 1. napja számít. A második teljesítési részhatáridőre a teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a Szerződéses Ár 70 %-át.”
4.2. A végteljesítés legkésőbbi határideje az opciós és alapmennyiség vonatkozásában egyaránt: 2019. december 5. napja. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át.
A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.
A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében - jelen Szerződés alapján - oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.
A teljesítési rész- és véghatáridő kötbérterhes.”

5. A Felek a KSZ „Felek együttműködése, titoktartás” című 14. fejezetét az alábbi 14.5. ponttal egészítik ki:
„14.5. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a 2018. május 25. napjától hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete)(a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet ) és egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások, valamint a Megrendelő weboldalán (http://nkvp.hu/nof/, www.nofnkft.hu) elérhető Adatkezelési Szabályzata és az Adatkezelési Szabályzat 2. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatója szerint járnak el. Szerződő Felek a Szerződésben meghatározott, elérhetőségeket olyan személyes adatoknak minősítik, amelyek jogi személy elérhetőségeire vonatkoznak és amelyek a jelen okirattal létesített jogviszony teljesítéséhez, fenntartásához szükségesek.”
6. A Felek a KSZ „Egyéb rendelkezések” című 16. fejezetét az alábbi 16.4. ponttal egészítik ki, mellyel egyidejűleg a Szerződés következő pontjainak számozása is megfelelően módosul:
„16.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a NÖF Nonprofit Kft. önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője a Magyar Állam, mint egyedüli alapító tag 3/2019. (IV. 11.) számú határozata, és az ennek alapján kiadott Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jogosult a vezérigazgatói cím használatára.”

7. A Felek a jelen 2. számú Szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként a Módosított Műszaki Ütemtervet csatolják, mely a Szerződés mellékletét képező Ütemterv helyébe lép.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 8. Felek rögzítik, hogy a fenti - teljesítési határidőt érintő - módosítás komplex, több műszaki okra vezethető vissza, az alábbiakban részletezettek szerint:
9. Díszudvar:
- a közműépítési munkák során két alkalommal lőszer került elő, a biztonságos munkavégzéshez a kivitelezési munkákat a lőszer elszállításáig mindkét esetben fel kellet függeszteni;
- a csapadékvíz csatorna építése során falazott pince boltozat került elő; a fellelt történeti érték megmentése és bevédése érdekében szükségessé vált a csatorna nyomvonalának megváltoztatása;
- a hátsó átjáró közműépítési munkálatai során a nyomvonal magasságában történeti szerkezetek kerültek elő; a művészettörténész és tervező szakemberek által meghatározottak szerint, régészeti megfigyelés mellett az egész terület az előírt szélességben és mélységben feltárásra került; tekintettel arra, hogy a felfüggesztés akadályozta az átjáró mentén található nyomvonalon a melléképületek vízellátásának és elektromos közművezetékeinek kivitelezését, így a teljes épület közműkiépítése felfüggesztésre kellet, hogy kerüljön; ezek alapján az átjáró födém kialakítása nem tudott elkészülni, valamint a felfüggesztett munkaterület a Díszudvar belső kertépítési munkáinak előrehaladását is akadályozta; a fedvényterv, amely meghatározta, hogy a tervezett közmű kiépítését és a pince boltozat megerősítést, szerkezeti rétegrendeket milyen mértékben szükséges módosítani, 2018. november 29. napján készült el;
10. Főépület:
- a főépület földszinti padozati rétegrendjének kitermelése közben történeti falszakaszok és közművek kerültek elő, ezek megmentése és bevédése érdekében a terv szerinti rétegrendek a földszint területén nem voltak véglegesíthetők; a művészettörténész szakember általi ellenőrzés alapján a fedvénytervet a tervező elkészítette; a végleges terv elkészültéig ezen a területen a padozatba kerülő alapvezetékek elhelyezése, a padlófűtés kiépítése, a padozati rétegrendek kialakítása és a burkolatok lerakása nem volt lehetséges;
- az Etruszk terem mennyezeti fafödémének bontása során károsodott tartószerkezeti elemek kerültek elő; a műszaki ellenőr a feltárást követően faanyagvédelmi szakértői vélemény elkészítését írta elő; a szakértői vélemény 2019. január 21. napján készült el, amely időpontig a fafödém bontási munkálatok elvégzése akadályoztatva volt;
11. Jelen szerződésmódosítás 9-10. pontjában foglalt munkák - Műszaki Ellenőr által is alátámasztott - időigényét figyelembe véve, a fentiekben nevesített, illetve a Szerződés alapján vállalt feladatok, a jelenlegi szerződéses határidőre nem végezhetők el. A fent leírtak alapján a Kivitelezési Szerződés második rész -és véghatárideje 122 nappal meghosszabbodik.
12. Felek egyetértenek abban, hogy a szerződésben rögzített második rész - és véghatáridő módosítása a fentiekben rögzített és napokban kifejezett késleltető körülményekkel összhangban, a jelen 2. számú Módosítás II. pontjában meghatározottak szerint kerül módosításra.
13. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás 9-10. pontjában ismertetett kiegészítő kivitelezési munkák elvégzése a Szerződésben, illetve az 1. számú Szerződésmódosításban meghatározott szerződéses árat, mint vállalkozási díjat nem érinti, az a korábbiakban rögzítettek szerint érvényben marad.
14. Jelen Szerződésmódosítás 4. pontjában foglaltakat Felek - a jelen Szerződésmódosítás 9-10. pontjában meghatározott munkákra tekintettel - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják az alábbiakra tekintettel:
a) Megrendelő a kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésének szükségességét nem láthatta előre;
b) ezen feladatok ellátása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez (vö. műemlék kastély felújítás / rekonstrukció);
c) Az ellenérték növelése - figyelemmel az 1. számú szerződésmódosításban foglaltakra is - nem éri el nettó Vállalkozói Díj 50%-át.
...
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1296991887 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1296991887 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) folytatás:
15. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás 5-6. pontjában foglaltak a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatók, az alábbiakra tekintettel:
a) nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben