Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:17863/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Adács Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Adács - 3210 j. út mentén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JRM Produkció Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Adács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91163040
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Adács
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3292
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ócsai László
Telefon: +36 37350001
E-mail: adacsph@gmail.com
Fax: +36 37350001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.adacs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adács - Kerékpárút fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000677022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Adács - Kerékpárút fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Adács - 3210 j. út mentén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési terület a Heves megyében található Adács községtől északra a 3210 j. út mentén az Apolló gumigyárig. A 3210 j. utat 3. és 5.km szelvényei között érinti a kerékpárút. Az út Átlagos napi forgalma (ÁNF) a 2015-ös országos forgalomszámlálási adatok alapján 1740 E/h. Az altalajra a talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló alapján, elég kedvezőtlen.
A tervezett kerékpárutat paraméterei:
Burkolat szélessége: 2,3 m, a legszűkebb keresztmetszetben a szabvány szerinti min. 1,80 m
Padka szélessége: 0,5 m-0,5 m
A kerékpárút burkolata egyoldali, 2,5% esésű.
Rézsű hajlás: 1:1-1:1,5
A teljes tervezett hossz 2100 m.
Önálló kétirányú kerékpárút Adács belterületének határától az épülő Apollo gumigyárig tart, a 3210 j. út szelvényezés szerinti jobb oldalán. A kerékpárút vízelvezetése az úttal közös árokban valósul meg.
A tervezett kerékpárút pályaszerkezete az e-ÚT 06.03.11 sz. Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete c. Útügyi Műszaki előírásnak megfelelően:
3 cm AC8 kopóréteg
4 cm AC11 kötőréteg
15 cm FKZA 0/56 útalap
30 cm homokos kavics fagyvédő réteg
70 cm talajcsere
geotextília
A tervezett létesítmény pontos ismertetését a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) tartalmazza.
A kivitelezést a – közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt – a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal által H-KF/UT/NS/A/518/45/2017. iktatószámon kiadott engedélyben és a kiviteli tervekben előírtak szerint kell végezni.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP - 3-1-1-15-HE1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14484 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adács - Kerékpárút fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JRM Produkció Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21043802
Postai cím: Puli Sétány 14. II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.racz@jrmprodukcio.hu
Telefon: +36 306306303
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78530900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Adács - 3210 j. út mentén
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési terület a Heves megyében található Adács községtől északra a 3210 j. út mentén az Apolló gumigyárig. A 3210 j. utat 3. és 5.km szelvényei között érinti a kerékpárút. Az út Átlagos napi forgalma (ÁNF) a 2015-ös országos forgalomszámlálási adatok alapján 1740 E/h. Az altalajra a talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervezési beszámoló alapján, elég kedvezőtlen.
A tervezett kerékpárutat paraméterei:
Burkolat szélessége: 2,3 m, a legszűkebb keresztmetszetben a szabvány szerinti min. 1,80 m
Padka szélessége: 0,5 m-0,5 m
A kerékpárút burkolata egyoldali, 2,5% esésű.
Rézsű hajlás: 1:1-1:1,5
A teljes tervezett hossz 2100 m.
Önálló kétirányú kerékpárút Adács belterületének határától az épülő Apollo gumigyárig tart, a 3210 j. út szelvényezés szerinti jobb oldalán. A kerékpárút vízelvezetése az úttal közös árokban valósul meg.
A tervezett kerékpárút pályaszerkezete az e-ÚT 06.03.11 sz. Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete c. Útügyi Műszaki előírásnak megfelelően:
3 cm AC8 kopóréteg
4 cm AC11 kötőréteg
15 cm FKZA 0/56 útalap
30 cm homokos kavics fagyvédő réteg
70 cm talajcsere
geotextília
A tervezett létesítmény pontos ismertetését a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) tartalmazza.
A kivitelezést a – közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt – a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal által H-KF/UT/NS/A/518/45/2017. iktatószámon kiadott engedélyben és a kiviteli tervekben előírtak szerint kell végezni.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78530900
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JRM Produkció Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21043802
Postai cím: Puli Sétány 14. II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.racz@jrmprodukcio.hu
Telefon: +36 306306303
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés VII.21. pontját (Előleg) az alábbiak szerint kívánják pontosítani:
„Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás max. 25 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása nélkül, melynek igénybevétele nem kötelező. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. irányadó.”
2. Felek jelen szerződésmódosítással a Szerződés VIII. fejezetét („VIII. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS) az alábbiak szerint módosítják:
„Az előleg - annak igénylése esetén – a részszámlákból egyenlő arányban kerül elszámolásra.”
Eredeti rendelkezés:
Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás max. 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása nélkül, melynek igénybevétele nem kötelező. Vállalkozó az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. irányadó.
Az előleg - annak igénylése esetén – a végszámlából kerül elszámolásra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás hivatkozott jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése: a Szerződés módosítása nem tekinthető lényeges módosításnak. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes ajánlattevő, hanem ajánlatkérő javára változtatja meg, hiszen szigorúbb feltételek határoz meg. A Szerződés módosítása nem érinti a Szerződés tárgyát.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 78530900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78530900 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben