Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:17896/2019
CPV Kód:71610000-7
Ajánlatkérő:Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66873820
Postai cím: Kőrösi Út 5.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhász Katalin
Telefon: +36 209421622
E-mail: juhasz.katalin.dr@kiskunviz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kiskunvizkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kút- és vízvizsgálatok, szennyvíz önkontroll
Hivatkozási szám: EKR000750912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71610000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kút- és vízvizsgálatok, szennyvíz önkontroll
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71610000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monitoring kútvizsgálatok nettó 8.000.000 HUF keretösszegben, darabszám: 3013 Hálózati vízvizsgálatok nettó 24.668.000 HUF keretösszegben, darabszám: 1390 Technológiai vízvizsgálatok nettó 34.488.000 HUF keretösszegben: darabszám: 2184 Kutak állapotvizsgálata nettó 7.410.000 HUF keretösszegben, darabszám 300 Szennyvíz önkontrollok nettó 28.400.000 HUF keretösszegben, darabszám: 3004 Valamennyi keretösszeg és becsült darabszám 24 hónapra értendő. Ajánlatkérő az egyes vizsgálatok mennyiségét csak tájékoztató jelleggel és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. A vizsgálatok részletes leírása a dokumentációban található.
Feltételes közbeszerzés: a szerződés csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hozzájárulását követően léphet hatályba. Emiatt a jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel feltételes. A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bek. alkalmazásával felfüggesztő feltételhez köti, ennek megfelelően, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem adja meg a hozzájárulását, a szerződés nem lép hatályba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02039 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kút- és vízvizsgálatok, szennyvíz önkontroll
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16355286
Postai cím: Kéve Utca 41
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: vizepszolg@vizepszolg.hu
Telefon: +36 709336910
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 102499900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71610000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71610000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vízmű-, illetve szennyvíz tisztító telepek.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Monitoring kútvizsgálatok nettó 8.000.000 HUF keretösszegben, darabszám: 3013 Hálózati vízvizsgálatok nettó 24.668.000 HUF keretösszegben, darabszám: 1390 Technológiai vízvizsgálatok nettó 34.488.000 HUF keretösszegben: darabszám: 2184 Kutak állapotvizsgálata nettó 7.410.000 HUF keretösszegben, darabszám 300 Szennyvíz önkontrollok nettó 28.400.000 HUF keretösszegben, darabszám: 3004 Valamennyi keretösszeg és becsült darabszám 24 hónapra értendő. Ajánlatkérő az egyes vizsgálatok mennyiségét csak tájékoztató jelleggel és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. A vizsgálatok részletes leírása a dokumentációban található.
Feltételes közbeszerzés: a szerződés csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hozzájárulását követően léphet hatályba. Emiatt a jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel feltételes. A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bek. alkalmazásával felfüggesztő feltételhez köti, ennek megfelelően, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nem adja meg a hozzájárulását, a szerződés nem lép hatályba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 102498500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16355286
Postai cím: Kéve Utca 41
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: vizepszolg@vizepszolg.hu
Telefon: +36 709336910
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2019-2020. évre vonatkozó vízvizsgálati program változása miatt módosul a vállalkozó által végzendő vizsgálatok mennyisége és egységára. A módosítást követően a szerződéses keretösszeg nettó 102.498.500 Ft. A keretszerződés 1. és 2. számú mellékletének helyébe az 1. számú melléklet lép.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A vízvizsgálatot komplex vízvizsgálati ütemezés alapján kell elvégezni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a többlet vizsgálatokért nem igényel többlet ellenszolgáltatást.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 102499900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 102498500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben