Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:17938/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Károli Gáspár Református Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Károli Gáspár Református Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15597353
Postai cím: Kálvin Tér 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Popovics Géza
Telefon: +36 12351080
E-mail: popovics.geza@kre.hu
Fax: +36 12351085
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kre.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KRE takarítási feladatainak ellátása 2019-2020.
Hivatkozási szám: EKR000041072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A KRE épületeinek takarítása 1. részajánlati kör
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Bp, Kálvin tér 9.
1091 Bp, Kálvin tér 7.
1146 Bp, Dózsa György út 25.
1088 Bp, Reviczky u. 4.
1116 Bp, Temesvár u. 18.
1037 Bp, Bécsi u. 324.
1085 Bp, Horánszky u. 26.
1091 Bp, Ráday u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő az alábbi épületeinek takarítására kér ajánlatot:
1091 Budapest, Kálvin tér 9. Rektori Hivatal 547 m2
1091 Budapest, Kálvin tér 7/A. Gazdasági igazgatóság 683 m2
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. Oktatási épület 5 279 m2
1088 Budapest, Reviczky u. 4. Oktatási épület 4 072 m2
1116 Budapest, Temesvár u. 18. Kollégium 3 020 m2
1037 Budapest, Bécsi u. 324. Oktatási épület 3 675 m2
1085 Budapest, Horánszky utca 26. Kollégium 2 470 m2
1091 Budapest, Ráday utca 28. Oktatási épület 1 424 m2
Összesen: 21 170 m2
Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:
Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap illetve linóleum burkolattal rendelkeznek. A lépcsők csúszásmentes kő, vagy műanyag borításúak. A fal felületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni.
A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.
Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton és a berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.
Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!
WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok, illatosítók) nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről rendszeresen gondoskodni kell.
Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal vagy PVC-vel fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!
Lakószobák: Ezeket a helyiségeket csak évente egyszer a nagytakarítás keretében kell kitakarítani.
Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 100 - 242924

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A KRE épületeinek takarítása 1. részajánlati kör
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Simonffy Utca 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: csordas.anita@uniszol.hu
Telefon: +36 306194780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52507822
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 84713370 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.07.31.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1091 Bp, Kálvin tér 9.
1091 Bp, Kálvin tér 7.
1146 Bp, Dózsa György út 25.
1088 Bp, Reviczky u. 4.
1116 Bp, Temesvár u. 18.
1037 Bp, Bécsi u. 324.
1085 Bp, Horánszky u. 26.
1022 Bp, Csopaki u. 6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződésmódosítást követően az Egyetem alábbi épületeinek takarítását kell elvégezni:
1091 Budapest, Kálvin tér 9. Rektori Hivatal
1091 Budapest, Kálvin tér 7/A. Gazdasági igazgatóság
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. Oktatási épület
1088 Budapest, Reviczky u. 4. Oktatási épület
1116 Budapest, Temesvár u. 18. Kollégium
1037 Budapest, Bécsi u. 324. Oktatási épület
1085 Budapest, Horánszky utca 26. Kollégium
1091 Budapest, Csopaki utca 6. Oktatási épület
Összesen: 21 170 m2
Az elvégzendő takarítási feladatok az alábbiak:
Közlekedők, folyosók, lépcsők: Ezek a területek jellemzően kő, járólap illetve linóleum burkolattal rendelkeznek. A lépcsők csúszásmentes kő, vagy műanyag borításúak. A fal felületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni.
A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.
Oktatási helyiségek, tornatermek, könyvtárak: A padozatok burkolata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló. A falfelületek lambériázottak, illetve festettek. A padozaton és a berendezési tárgyakon nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. A falakról a hirdető táblákon kívül elhelyezett falragaszokat, cetliket, iratokat el kell távolítani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A szemétgyűjtő edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A pókhálókat el kell távolítani.
Irodák, tárgyalók: Az irodák padozata jellemzően laminált lap, parketta, linóleum, PVC, illetve szőnyegpadló. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés. Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. Az irodákban elhelyezett szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! A pókhálókat el kell távolítani!
WC-k, mosdók, zuhanyzók: A helyiségek padozata járólapokkal fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A vizesblokkok töltőanyagai (WC papír, kéztörlő papír, kézmosószerek, egészségügyi tasakok, illatosítók) nem fogyhatnak le. A szanitereken és csaptelepeken a víz- és húgykőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő/egészségügyi edények nem telítődhetnek maximumra, szükség szerint üríteni szükséges azokat, akár naponta többször is. A felületek fertőtlenítéséről rendszeresen gondoskodni kell.
Konyhák, étkezők: A helyiségek padozata járólapokkal vagy PVC-vel fedett. A padozaton nem lehet darabos szemét, rágógumi és letapadt címke, valamint kiömlött folyadék, vagy egyéb szennyeződés.
A mosogatókon és csaptelepeken a vízkőképződést meg kell akadályozni, azok tisztántartásáról gondoskodni kell és folyamatosan kellemes illatot kell biztosítani! A szemétgyűjtő edények ürítését munkanapokon naponta biztosítani kell! Minden vízszintes felületet pormentesen kell tartani. A helyiségeket naponta egyszer ki kell szellőztetni. A pókhálókat el kell távolítani!
Lakószobák: Ezeket a helyiségeket csak évente egyszer a nagytakarítás keretében kell kitakarítani.
Évente egyszer nagytakarítás és munkaidőben ügyeletes takarító jelenléte
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 84713370
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Simonffy Utca 17-19.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: csordas.anita@uniszol.hu
Telefon: +36 306194780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52507822
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A 1091 Budapest, Ráday u. 28. szám alatti teljesítési helyen bekövetkezett vis maior - tűzeset - miatt Megrendelő 2019. augusztus 01-től a 1091 Budapest, Ráday u. 28. sz. alatti teljesítési helyet a vis maior esemény miatt a teljesítési helyek közül törli és helyette bevonja új teljesítési helyként a 1022 Csopaki u. 6. sz. alatti objektumot.
A szerződéses ár nem változott.
A szerződésmódosítás jogcíme: a Kbt.141. § (4) bek. c) pont
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 1091 Budapest, Ráday u. 28. szám alatti teljesítési helyen bekövetkezett vis maior - tűzeset - miatt kellett új oktatási helyszínt bevonni, ezért módosult a takarítási szerződés is.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 84713370 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 84713370 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben