Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:17963/2019
CPV Kód:72212180-4
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GlobeNet Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: AK18288
Postai cím: Dr. Imre József u. 2.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kallai Árpád főigazgató
Telefon: +36 62532152
E-mail: dr.gazdik.nora@erzsebetkorhaz.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csmekhm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése, kiterjesztése és követési, valamint karbantartá
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212180-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése, kiterjesztése és követési, valamint karbantartá
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212180-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
6821 Székkutas, IV. ker. 143.
6900 Makó, Kórház u 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tárgya: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése, kiterjesztése és követési, valamint karbantartási szolgáltatásainak ellátása
Ajánlatkérő biztosítja a MedWorkS rendszer kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúrát, így az Ajánlattevőnek a makói telephelyre történő MedWorkS rendszer kiterjesztésére (és további modulokkal történő bővítésére), így a rendszer bevezetésére, paraméterezésére, oktatására, az éles indulás támogatására szükséges ajánlatot adnia. A dokumentációban meghatározott feladatok elvégzésére a szerződéskötéstől számítva 3 hónap teljesítési határidőt határoz meg Ajánlatkérő. A rendszer sikeres kiterjesztését követően a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó egységes informatikai rendszerének 36 hónapos szoftverkövetése, jogszabálykövetése és supportja. A részletes feladat a dokumentáció 5. kötetében (műszaki leírás) kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 190 - 462499

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése, kiterjesztése és követési, valamint karbantartá
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GlobeNet Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: monika.ignacz@globenet.hu
Telefon: +36 30 3304200
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 71978000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2019.09.09
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt 148. §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212180-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
6821 Székkutas, IV. ker. 143.
6900 Makó, Kórház u 2.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése,
kiterjesztése és követési, valamint karbantartási szolgáltatásainak ellátása
Ajánlatkérő biztosítja a MedWorkS rendszer kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúrát, így az
Ajánlattevőnek a makói telephelyre történő MedWorkS rendszer kiterjesztésére (és további
modulokkal történő bővítésére), így a rendszer bevezetésére, paraméterezésére, oktatására,
az éles indulás támogatására szükséges ajánlatot adnia. A dokumentációban meghatározott
feladatok elvégzésére a szerződéskötéstől számítva 3 hónap teljesítési határidőt határoz meg
Ajánlatkérő. A rendszer sikeres kiterjesztését követően a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó
Központ Hódmezővásárhely-Makó egységes informatikai rendszerének 36 hónapos
szoftverkövetése, jogszabálykövetése és supportja. A részletes feladat a dokumentáció 5.
kötetében (műszaki leírás) kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 79059900
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GlobeNet Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozó feladata a MedWorkS rendszer folyamatos üzemszerű működésének (jogszabálykövetés, karbantartás, hibajavítás) biztosítása és fenntartása.
A közelmúltban (2018. decemberében) a sürgősségi ellátásra vonatkozó jogszabályok (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet) átfogó módosítása alapján 2019. február 1. napjától az intézménynek adatszolgáltatás keretében át kell adni az SBO ellátott személyek adatait.
Az adatszolgáltatás szoros összefüggésben van az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó alapvető betegellátási feladatok, az elvégzett beavatkozások, eredmények, leletek és betegadatok dokumentálásával, valamint az ezzel összefüggő intézményi finanszírozással, így vállalkozónak a szükséges rendszerkapcsolatokra tekintettel kell feladatait végezni, további részfejlesztéseket eszközölni, amelyek a határidő meghosszabbítását indokolják, figyelemmel arra, hogy a MedWorkS rendszer működése és működtetése az intézmény szempontjából stratégiai fontosságú. Tekintettel arra, hogy az intézmény feladata a lakosság számára a folyamatos és biztonságos betegellátás, így a hiteles, és folyamatosan fellelhető, nyomonkövethető dokumentálása a fentiekben részletezettek szükségszerű hozadéka. A MedWorks rendszer leállása az intézmény feladatának ellátását ellehetetlenítené.
2.2. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
2.3. Felek rögzítik, hogy a rendszer átadásának dátuma 2016. július 1. napja volt.
2.4. Mindezekre tekintettel felek a szerződés hatályát további 3 hónappal és 25 nappal meghosszabbítják.
3.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
• a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
• b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
3.2. A jelen módosító okirat alapján a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az Uniós értékhatárt és az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át.
3.3. A Kbt. 141. § (3) bekezdése értelmében - A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg
A jelen módosító okirat alapján megállapítható, hogy az adatszolgáltatások kezeléséhez szükséges rendszerkapcsolatokra figyelemmel történő részfejlesztések olyan körülmények, amelyeket nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel az abban foglaltakat az eredeti feltételek szerint kell teljesíteni azzal, hogy a szerződés hatályát a felek további 3 hónappal és 25 nappal meghosszabbították.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közelmúltban (2018. decemberében) a sürgősségi ellátásra vonatkozó jogszabályok (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet) átfogó módosítása alapján 2019. február 1. napjától az intézménynek adatszolgáltatás keretében át kell adni az SBO ellátott személyek adatait.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 71978000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 79059900 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben