Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:17990/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:ARANY-PARMEN TERMELŐ,TERMELTETŐ,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTAÓ KFT
Teljesítés helye:4474-Tiszabercel, 184/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LHG Lukács Hűtéstechnika és Gasztronómia Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ARANY-PARMEN TERMELŐ,TERMELTETŐ,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTAÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19020750
Postai cím: FŐ ÚT 24
Város: TISZABERCEL
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4474
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görömbei Vilmos
Telefon: +36 309259040
E-mail: vilmos.bercel@freemail.hu
Fax: +36 42400866
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építés
Hivatkozási szám: EKR000174462018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szabályozott légterű gyümölcstároló megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4474-Tiszabercel, 184/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
8 x 150 tonnás almatároló panelszerkezetű ULO technológiájú hűtőház tervezése, építése, szociális helyiséggel, kamrákkal, hideg raktárral, előkészítővel, napkollektorral, külső terület rendezésével
A részletes leírást az eljárást megindító felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1770852617 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15289 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szabályozott légterű gyümölcstároló megvalósítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LHG Lukács Hűtéstechnika és Gasztronómia Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21170083
Postai cím: Alkotmány Út 86
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: lhg@lhg.hu
Telefon: +36209130248
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3634425361
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 499463468
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4474-Tiszabercel, 184/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
8 x 150 tonnás almatároló panelszerkezetű ULO technológiájú hűtőház tervezése, építése, szociális helyiséggel, kamrákkal, hideg raktárral, előkészítővel, napkollektorral, külső terület rendezésével
A részletes leírást az eljárást megindító felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 395
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 499463468
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LHG Lukács Hűtéstechnika és Gasztronómia Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21170083
Postai cím: Alkotmány Út 86
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: lhg@lhg.hu
Telefon: +36 209130248
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34425361
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződési feltétel:
A szerződés 9. pontja:
9., Teljesítési határidő: a munkaterület átadás-átvételétől számított 365 nap.
Új szerződési feltétel:
9., Teljesítési határidő: a munkaterület átadás-átvételétől számított 395 nap, legkésőbb 2019. október 20. napja, azzal, hogy a megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítésbe bevont alvállalkozó (Panel Centrum Hungary Kft.) munkatársa, Kovács Attila - aki teljes körű képzettséggel bírt az LHG Kft által szállított technológia kivitelezési munkálataihoz - 2019. 07. 24-én tragikusan elhunyt. Erre tekintettel új munkatárs betanítása szükséges a speciális technológiai folyamatok tekintetében. A technológiánk egyik sarkalatos pontja a gázzárásra való alkalmasság. A gyümölcstárolók esetében a gázzárás követelményeit az MSZ7075 szabvány tartalmazza. A szabványba foglalt értékek eléréséhez szigorú technológiai fegyelmet kell betartani. Ez egy Hollandiából vásárolt technológia, amiben a fent leírtakhoz a nyilvánvaló kézi munkán kívül egy felület kialakításra alkalmas, speciális szórógép üzemeltetésének használatát is el kell sajátítania az új munkatársnak.A betanítás része a fent leírt technológiai eljárás, szabvány szerinti előírások elsajátítása, valamint ezek gyakorlatban való alkalmazása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 499463468 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 499463468 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben