Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18185/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:XIII. kerület Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca között) és Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci út között)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 307741074
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Budapest, XIII. kerület Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca között) és Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci út között) felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Budapest, XIII. kerület Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca között) és Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci út között) felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: XIII. kerület Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca között) és Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci út között)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6477 m2 aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása
3555 m2 aszfalt burkolat marása
1067 m3 aszfaltburkolat építése
6040 m2 térkő burkolat építése
2104 Ckt hidraulikus alapréteg építése
2214 m3 szemcsés fagyvédő és talajjavító réteg építése
4755 m szegély építése
391 m csapadékcsatorna építés (DN 200, DN300 és DN400)
107 m DN 150 göv. vízvezeték építés
22 db 9m fénypont magasságú közvilágítási oszlop
14 db 4,8m fénypont magasságú közvilágítási oszlop
1305 m földkábel (közvilágítás)
41 db lombos fa ültetése
9548 m2 cserje, talajtakaró és díszfű ültetése
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 220
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14936 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Budapest, XIII. kerület Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca között) és Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci út között) felújítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi J. u. 4-20. B ép.V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 318238145
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: XIII. kerület Népfürdő utca (Dagály utca - Vizafogó utca között) és Vizafogó utca (Népfürdő utca - Váci út között)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
6477 m2 aszfalt burkolatú pályaszerkezet bontása
3555 m2 aszfalt burkolat marása
1067 m3 aszfaltburkolat építése
6040 m2 térkő burkolat építése
2104 Ckt hidraulikus alapréteg építése
2214 m3 szemcsés fagyvédő és talajjavító réteg építése
4755 m szegély építése
391 m csapadékcsatorna építés (DN 200, DN300 és DN400)
107 m DN 150 göv. vízvezeték építés
22 db 9m fénypont magasságú közvilágítási oszlop
14 db 4,8m fénypont magasságú közvilágítási oszlop
1305 m földkábel (közvilágítás)
41 db lombos fa ültetése
9548 m2 cserje, talajtakaró és díszfű ültetése
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 245
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 329289592
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi J. u. 4-20. B ép.V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 3.1. pontja a következők szerint módosul:
„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott részfeladatokhoz kapcsolódó Munkákat az alábbi határidőben elvégezni:
a) Szerződés 2.1.a) pontjában megjelölt „A” részfeladat vonatkozásában: legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 245. nap;
b) Szerződés 2.1.b) pontjában megjelölt „B” részfeladat vonatkozásában: legkésőbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 245. nap."
A Szerződés 8.3. pontja a következők szerint módosul:
„8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 329.289.592 ,-Ft azaz nettó háromszázhuszonkilencmillió-kétszáznyolcvankilencezer-ötszázkilencvenkettő forint összegű Vállalkozói díj illeti meg:
a) a 9.2. pont szerinti „A” részfeladat vonatkozásában: az „A” részfeladat Megrendelő által igazolt teljesítése esetén nettó 256.677.225,- Ft, azaz nettó kétszázötvenhatmillió-hatszázhetvenhétezer-kétszázhuszonöt forint összegű Vállalkozói díj illeti meg;
b) a 9.2. pont szerinti „B” részfeladat vonatkozásában: a „B” részfeladat Megrendelő által igazolt teljesítése esetén nettó 72.612.367,- Ft, azaz nettó hetvenkétmillió-hatszáztizenkettőezer-háromszázhatvanhét forint összegű Vállalkozói díj illeti meg.”
A Szerződés 9.6. pontja a következők szerint módosul:
„9.6. Megrendelő a 9.3. pont szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - a Vállalkozói díjat a Megrendelő közvetlenül a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytán alkalmazandó Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére a Vállalkozó 13700016-06623001-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Megrendelő - amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-ában (a továbbiakban: „322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) foglaltakra figyelemmel a következő szabályok szerint fizeti meg a Vállalkozói díjat a Vállalkozó részére:
a) a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az vállalkozói teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a tizenöt (15) napon belül átutalja a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ részére;
e) a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt (15) napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) a Vállalkozó /közös ajánlattétel esetén Vállalkozók/ valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.”
A Szerződés 9.7. pontja a következők szerint módosul:
„9.7. A Teljesítés igazolás kiadását követően a Vállalkozó a Szerződés 9.6. pontja szerint jogosult számlát benyújtani a Megrendelő részére. A számlán fel kell tüntetni a Szerződés azonosító számát.„
A Szerződéd 11.1. pontja a következők szerint módosul:
„11.1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis nettó 16.464.480,- Ft, azaz nettó tizenhatmillió-négyszázhatvannégyezer-négyszáznyolcvan forint összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”
A Szerződés 14.8. pontja a következők szerint módosul:
„14.8. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul veszi és kötelező érvénnyel elfogadja, hogy alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65 %-át (Kbt. 138. § (1) bekezdés), továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt (Kbt. 138.§ (5) bekezdés). Az alvállalkozónak a Szerződés részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből (nettó Vállalkozói díj).
A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.Organizáció változása
A Szerződés megkötését követően a Munkaterület átadására a korábban leegyeztetett és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott organizációs feltételek szerint nem kerülhetett sor, tekintettel arra, hogy az anyagtároló nem volt a rendelt céljára felszabadítható.
Fenti akadály okán folytatott egyeztetések eredményeként meghatározásra kerültek az új organizációs feltételek, amelyre tekintettel Vállalkozó kezdeményezte a teljesítési határidő meghosszabbítását.
2.Tervmódosítás
Az elkészült forgalomtechnikai tervek megkésett kézhezvétele okán egyrészt az érintett területen a Vállalkozó nem tudott munkát végezni, másrészt az átadott tervek szerinti kialakítás biztosításához elengedhetetlen volt az eredeti tervekhez képest többlet műszaki tartalom megvalósítása Vállalkozó részéről, amelyre tekintettel Vállalkozó pótmunka igényt jelzett és egyúttal kezdeményezte a Szerzős szerinti teljesítési határidő meghosszabbítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 318238145 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 329289592 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben