Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:1825/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Karmacs Község Önkormányzata;Rezi Község Önkormányzata;Várvölgy Község Önkormányzata;Zalaszántó Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyenesdiás, Karmacs, Rezi, Várvölgy, Zalaszántó;Gyenesdiás, Karmacs, Rezi, Várvölgy, Zalaszántó
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság;"Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87765676
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 97
Város: Gyenesdiás
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8315
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nánássy Árpád
Telefon: +36 309945933
E-mail: nanassy.arpad@gyenesdias.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Karmacs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ
Postai cím: Szent Anna tér 1.
Város: Karmacs
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8354
Ország:
Kapcsolattartó személy: Kelemen István
Telefon: +36 309759428
E-mail: kele363@icloud.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Rezi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ
Postai cím: Kossuth Lajos utca 35.
Város: Rezi
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8373
Ország:
Kapcsolattartó személy: Cserép Gábor
Telefon: +36 306488762
E-mail: reziph@rezinet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Várvölgy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ
Postai cím: Kossuth utca 67.
Város: Várvölgy
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8316
Ország:
Kapcsolattartó személy: Barcza Balázs
Telefon: +36 306176181
E-mail: polgarmester@volgynet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Zalaszántó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ
Postai cím: Fő utca 50.
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8353
Ország:
Kapcsolattartó személy: Dézsi Attila
Telefon: +36 306873649
E-mail: dezsiattilka@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-1.5.2-16-2017-00003 rendezvények és képzések
Hivatkozási szám: EKR000582542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész Rendezvényszervezés,kapcsolódó feladatok ellátása Gyenesdiás, Karmacs,Rezi,Várvölgy, Zalaszántó településeken; 2. rész Képzések szervezési feladatainak ellátása Gyenesdiás, Karmacs,Rezi,Várvölgy, Zalaszántó településeken a II.2.4 pontban részletezettek szerint

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 96625750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés,kapcsolódó feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Gyenesdiás, Karmacs, Rezi, Várvölgy, Zalaszántó
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvényszervezés,kapcsolódó feladatok ellátása
Közbeszerzés mennyisége:
1. Gyenesdiás településen:
-Föld napi tematikus programok: 1 alkalom, 50 fő
-Rügyfakadás Tavaszünnep:1 alkalom, 50 fő
-Civil szervezetek Márton napi zöld estje: 1 alkalom, 50 fő
-Adventi gesztenyesütés: 1 alkalom, 50 fő
-Táncház mozgalom: 1 alkalom, 50 fő
-Egészség Hét: 2 alkalom, 60 fő/alkalom
-Családi életre nevelés program: 2 alkalom, 60 fő/alkalom
-Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe: 1 alkalom, 60 fő
-Testvér települési fiatalok találkozója program: 1 alkalom, 60 fő
-Erdőben az iskola program: 1 alkalom, 60 fő
-Tavaszi gasztrobörze a piacon: 1 alkalom, 60 fő
-Gyenesdiási Sportbörze: 1 alkalom, 60 fő
-Az anyák egészségtudatos magatartását támogató programsorozat: 1 alkalom, 60 fő
2. Karmacs településen:
-Gyermeknapi rendezvény: 1 alkalom, 50 fő
-Szüreti felvonulás: 1 alkalom, 50 fő
-Nyári zene tábor gyerekeknek: 1 alkalom, 50 fő
-Regionális kispályás labdarúgó torna: 2 alkalom, 50 fő/alkalom
3. Rezi településen:
-Őszi generációs napok: 1 alkalom, 50 fő
-Vártúra a Tanösvény útvonalán: 1 alkalom, 50 fő
-Szüreti és betakarító napok: 1 alkalom, 50 fő
-Sport- és egészségnap: 2 alkalom, 50 fő/alkalom
-Gyermek és családi nap: 1 alkalom, 50 fő
4. Várvölgy településen:
-Éjszakai túra: 1 alkalom, 35 fő
-Májusfa kitáncolás: 1 alkalom, 35 fő
-Falumikulás: 1 alkalom, 35 fő
-Cserép Jenő emléktorna: 1 alkalom, 35 fő
-Májusfa állítás és anyák napja: 1 alkalom, 35 fő
-Várvölgy futás és túra: 1 alkalom, 35 fő
-Gyerekfarsang, kiszebáb égetés: 1 alkalom, 35 fő
-Szüreti felvonulás: 1 alkalom, 35 fő
5. Zalaszántó településen:
-Szántói Egészségmegőrző Nap: 1 alkalom, 70 fő
-Harmadik Almanap: 1 alkalom, 50 fő
-Óvodai és falusi Márton Napi vigasságok: 1 alkalom, 50 fő
-Szántói Vigasságok Napja: 1 alkalom, 40 fő
-Sportok napja és Vártúra a Tátika Várához történelmi vetélkedővel: 1 alkalom, 40 fő
Ajánlattevő feladata a rendezvényszervezés során továbbá 1500 db hírlevél szerkesztése és gyártása a projekttel kapcsolatos tartalommal.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M6) alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap) 20
2 M2) vagy M3) vagy M4) műszaki alkalmassági követelmény pontokban meghatározott referenciákon túli, a jelölt pontnak megfelelő többlet referencia ( max: 15 db referencia) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00003
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7. pontjában a szerződés kezdő dátumaként megjelölt 2018.10.24-i időpont tervezett időpont, amely a közbeszerzési eljárás bírálati szakasza időtartama függvényében módosulhat.AK az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja mindkét rész tekintetében,a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Képzések szervezési feladatainak ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Gyenesdiás, Karmacs, Rezi, Várvölgy, Zalaszántó
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Képzések szervezési feladatainak ellátása
Közbeszerzés mennyisége:
1. Gyenesdiás településen:
-Megküzdési stratégiák és stresszkezelés képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő
-Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan elhelyezkedő szakemberek képzése: 1 db, 40 óra, 10 fő
-Interjú felkészítés és szimuláció, videó asszisztált tréning képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő
-Érték és munkaszemlélet fejlesztése, egyéni értékszemléleti leltár készítése képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 20 fő/képzés
-Stresszkezelés és kommunikáció képzés: 1 db, 30 óra, 15 fő
-Visszajelzések adása és fogadása képzés: 1 db, 30 óra, 15 fő
-Lelki állóképesség fejlesztése képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
-Motivációs képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő
-Érzelmi intelligencia fejlesztése képzés: 1db, 30 óra, 15 fő
-Problémamegoldó készségfejlesztés képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 20 fő/képzés
-Élmény alapú, kihívásokat támasztó, tapasztalati tanulásra építő képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 20 fő/képzés
-Egyéni profilok összeállítása személyiségtesztek segítségével képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
2. Karmacs településen:
-Lelki állóképesség fejlesztése képzés: 1 db, 30 óra, 15 fő
-Érték és munkaszemlélet fejlesztése, egyéni értékszemléleti leltár készítése képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
-Élmény alapú, kihívásokat támasztó, tapasztalati tanulásra építő képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
3. Rezi településen
-Megküzdési stratégiák és stresszkezelés képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 20 fő/képzés
-Önéletrajz elemzés és készítés képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 20 fő/képzés
-Problémamegoldó készségfejlesztés képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
4. Várvölgy településen
-Motivációs képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
-Érték és munkaszemlélet fejlesztése, egyéni értékszemléleti leltár készítése képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/ képzés
-Élmény alapú, kihívásokat támasztó, tapasztalati tanulásra építő képzés: 1 db, 30 óra, 15 fő
-Stresszkezelés és kommunikáció képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
5. Zalaszántó településen:
-Élmény alapú, kihívásokat támasztó, tapasztalati tanulásra építő képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő
-Érték és munkaszemlélet fejlesztése, egyéni értékszemléleti leltár készítése képzés: 2 db, 30 óra/képzés, 15 fő/képzés
-Lelki állóképesség fejlesztése képzés: 1 db, 30 óra, 15 fő
-Interjú felkészítés és szimuláció, videó asszisztált tréning képzés: 1db, 30 óra, 15 fő
-Problémamegoldó készségfejlesztés képzés: 1 db, 30 óra, 20 fő
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M6) alkalmassági követelményre megajánlott szakember képzési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap) 20
2 M6) alkalmassági követelmény pontban meghatározott képzések számán túli, a jelölt pontnak megfelelő képzések száma (max. 35 db képzés) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00003
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7. pontjában a szerződés kezdő dátumaként megjelölt 2018.10.24-i időpont tervezett időpont, amely a közbeszerzési eljárás bírálati szakasza időtartama függvényében módosulhat.AK az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja mindkét rész tekintetében,a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Rendezvényszervezés,kapcsolódó feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 41800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: catering, helyszín és technika biztosítása, szakember biztosítása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Képzések szervezési feladatainak ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
E-mail: horanszky.gergely@totaltrening.hu
Telefon: +36 209578952
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54825750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni: pályaválasztás/pályaorientációs témában megtartott képzés, 1 fő pedagógus és vagy andragógus végzettségű, képzési területen min. 12 hó szakmai tapasztalattal bíró szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "Totál Tréning" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044595241

Hivatalos név: Felnőttképzési Akadémia Oktatási és Vizsgáztatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36639973
Postai cím: Erzsébet Körút 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24347455242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges