Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18259/2019
CPV Kód:50710000-5
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: AK15596
Postai cím: Hold utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szenczi Erika
Telefon: +36 13273459
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyar Államkincstár épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és javítása-KELET-I.szerződésmódosítás
Hivatkozási szám: 1.rész Kelet
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50710000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Magyar Államkincstár épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és javítása-KELET-I.szerződésmódosítás
Rész száma: 1. Rész Kelet
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország keleti országrészében lévő épületei vonatkozásában
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Megrendelő „Magyar Államkincstár épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseinek üzemel-tetése, karbantartása és javítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt, közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le (TED 2016/ S 169-303984), melynek eredményeként a Vállalkozó gazdasági szervezetet hirdette ki nyertesnek, s vele 2017. június 01 napján - a Megrendelő Magyarország keleti országrészében lévő épületei vonatkozásában- SZ/2017/00154 számon nyilvántartott vállalkozói keretszerződést kötött (TED 2017/ S 106-213007).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 106 - 213007

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Szny-Sz-2017-0095 Rész száma: 1. Rész-Kelet Elnevezés: Megrendelő „Magyar Államkincstár épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és javítása -Kelet I.szerződésmódosítás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 154. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail: info@epuzbaukft.hu
Telefon: +3614265314
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614265314
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 216000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.11.06.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló (továbbiakban: Kbt.) 2015. évi CXLIII. tv 148. § (2)- (9) ad pontos információt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50710000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország keleti országrészében lévő épületei vonatkozásában
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megrendelő „Magyar Államkincstár épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseinek üzemel-tetése, karbantartása és javítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt, közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le (TED 2016/ S 169-303984), melynek eredményeként a Vállalkozó gazdasági szervezetet hirdette ki nyertesnek, s vele 2017. június 01 napján - a Megrendelő Magyarország keleti országrészében lévő épületei vonatkozásában- SZ/2017/00154 számon nyilvántartott vállalkozói keretszerződést kötött (TED 2017/ S 106-213007).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 324000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre út 154. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
E-mail: info@epuzbaukft.hu
Telefon: +3614265314
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3614265314
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az I.szerződésmódosítás-KELET tárgyában, a Kbt. 141.§ (4) bek.c) pontja alapján létrejött módosítás: Megrendelő „Magyar Államkincstár épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseinek üzemeletetése, karbantartása és javítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 81. § (1) bekezdése alapján nyílt, közösségi eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le (TED 2016/ S 169-303984), melynek eredményeként a Vállalkozó gazdasági szervezetet hirdette ki nyertesnek, s vele 2017. április 19. napján - a Megrendelő Magyarország keleti országrészében lévő épületei vonatkozásában- SZ/2017/00154 számon nyilvántartott vállalkozói keretszerződést kötött (TED 2017/ S 106-213007).
Kbt. 141.§ (4) bek. ca) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017.(X.31)Korm.rendelet 20.§alapján az ONYF 2017. október 31. napjával jogutódlással, a Magyar Államkincstárba történő beolvadással megszűnt.A jogutódlásra tekintettel az ONYF-mint korábbi vagyonkezelő által országosan üzemeltetett épületek a Kincstár kezelésébe kerültek, amelyeknél gondoskodni kell az épületgépészeti és épületvillamossági berendezések üzemeltetéséről, és szükség szerinti javításáról.A vállalkozási keretszerződésben „I. A szerződés tárgya, helyszínei és hatálya” részben 5. pont alatt Felek megállapodtak, hogy „a szerződés időtartama alatt az épületek száma +30%-kal növekedhet.” Eszerint
Eredeti: „A fedezeti összeg nettó 216.000.000,- Ft/ 2 év + ÁFA”
Módosítás után: „A fedezeti összeg nettó 324.000.000,- Ft/2 év + ÁFA”
A épületgépészeti és épületvillamossági berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és javítási tevékenységének végzésére kiírandó közbeszerzési eljárás megindításakor a Magyar Államkincstár a jelenlegihez képest kisebb szervezetként működött. 2017 évben két alkalommal -Kormánydöntések következtében- növekedett a szervezet: 2017. januártól a korábbi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 2017. novembertől az ONYF integrálódott a Kincstárba. Ezek az integrációk a feladatok-, a hivatali szervezet-, valamint az üzemeltetési feladatok meg-növekedését is eredményezte. Ezekre a megváltozó körülményekre a Magyar Államkincstárnak nem volt ráhatása, tekintettel, hogy a döntés a magasabb irányító szervtől (minisztérium), -illetve a Kormánytól érkezett. A jelenlegi épületgépészeti és épületvillamossági szerződés a keleti országrész vonatkozásában 2017.04.19-én került aláírásra. A szerződés aláírásakor nem volt ismert az ONYF novemberi beolvadása, így az ONYF által kezelt épületek-, s a bennük üzemelő gépészeti berendezések számáról és állapotáról sem volt lehetőség tájékozódni. A tényleges helyzetről a 2017. november 01.-i beolvadás után volt lehetőségük tájékozódni. A szerződés aláírásakor nem volt ismert az ONYF által kezelt épületek-, s a bennük üzemelő gépek.
Kbt. 141.§(4) bek. cb) pont :A megváltozott körülmények ellenére nem változik meg a szerződés általános jellege, -ugyanis egyező berendezéstípusokra, ugyanazon karbantartási- és üzemeltetési szolgáltatás tartozik.A beolvadás során üzemeltetésbe bevont új épületekben működő épületgépészeti és épületvillamossági berendezések azonos kialakításúak-, illetve típusúak, mint az eddigi épületekben.-csak a korábbi nyertes ajánlattevő eddig szerződött szolgáltatását kell ezekre a berendezésekre is kiterjeszteni.
Kbt. 141.§(4) bek. cc) pont : A megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlattevőnek az egyes karbantartási, illetve üzemeltetési munkákra egységárakat kellett megadnia. Erre azért volt szükség, ha a jövőben új épület, s abban új karbantartási munka válik szükségessé, akkor ezen egységár- és az épülethez tartozó, meghatározott darabszám szorzataként kerülhet meghatározásra az új karbantartási és üzemeltetési költség. A korábbi egységárak a szerződésmódosítás során nem változnak. Az új épületekre vonatkozó karbantartási és üzemeltetési költségek az eredeti szerződésben szereplők szerint kerülnek megállapításra, - kizárólag a megnövekedett szolgáltatási volumenre tekintettel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az I.szerződésmódosítás-KELET tárgyában, a Kbt. 141.§ (4) bek.c) pontja szerinti módosítás: A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017.(X.31)Korm.rendelet 20.§alapján az ONYF 2017. október 31. napjával jogutódlással, a Magyar Államkincstárba történő beolvadással megszűnt. A jogutódlásra tekintettel az ONYF-mint korábbi vagyonkezelő-által országosan üzemeltetett épületek a Kincstár kezelésébe kerültek, amelyeknél gondoskodni kell az épületgépészeti és épületvillamossági berendezések üzemeltetéséről, és szükség szerinti javításáról.A vállalkozási keretszerződésben „I. A szerződés tárgya, helyszínei és hatálya” részben 5. pont alatt Felek megállapodtak, hogy „a szerződés időtartama alatt az épületek száma +30%-kal növekedhet.” A szerződés aláírásakor nem volt ismert, - tehát a Kincstár kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre - az ONYF által kezelt épületek-,s a bennük üzemelő gépek, sem állapotát, sem számát.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 216000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 324000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben