Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18306/2019
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Park Forest Kft.;PENTA Általános Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15820
Postai cím: Fő tér 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mészárso Péter
Telefon: +36 14378807
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: +36 14378804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.obuda.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szépvölgyi úti park fejlesztése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Szépvölgyi úti park fejlesztése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211360-0
További tárgyak:77300000-3
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest III. kerület, Szépvölgyi út (Kolosy tér - Árpád fejedelem útja) 14614 hrsz-ú ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szépvölgyi úti park fejlesztése főbb mennyiségei:
• Pincefödém csapadékvíz elleni szigetelése 288 m2
• Vízgépészeti akna építése 1 db
• Köztéri csobogó és medence építés gépészettel 1 db
• Közúti jelzőtábla bontása 19 db
• Közúti jelzőtábla kihelyezése 35 db
• Ideiglenes közúti jelzőtábla kihelyezése 10 db
• Közvilágítás oszlop és lámpatest bontása 4 db
• Közvilágítás lámpatest és oszlop (egykarú) kihelyezése 8 db
• Közvilágítás lámpatest és oszlop (kétkarú) kihelyezése 5 db
• Fakivágás 6 db
• Aszlatburkolat bontása alépítménnyel és elszállítás 575 m3
• Térkő burkolat építés alépítménnyel, kiemelt és süllyesztett szegéllyel
1740 m2
• Gyephézagos betonburkolat készítés 149 m2
• Kiskockakő burkolat készítése, alépítménnyel, kiemelt és süllyesztett szegéllyel
308 m2
• Füvesítés, cserje, évelő és fa telepítés 406 m2
• Vízóra akna építés 1 db
• Locsolóhálózat építése 1 db
• KG-PVC csatornaépítés NA 200 és NA 160 átmérővel 40 fm
• Köztéri berendezések, utcabútorok 76 db
• Vízjáték, burkolat és növényzet díszvilágítás 1 db
• Faépület bontása terepszintig 1 db
• Elbontott faépület helyén teraszburkolat építés 45 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 210 - 480366

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés egyedi szerződés - keretmegállapodás alapján „Szépvölgyi úti park fejlesztése”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Park Forest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Anna utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 205507865 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők adószámai: Pannon - 11630979-2-43; Penta 10452556-44
A jelen tájékoztatóban szereplő szerződést a 6712/2017 iktatószámú „Keretmegállapodás megkötése városüzemeltetési feladatok körében elvégzendő munkákra” keretmegállapodás keretében konzultációs eljárás lefolytatása után került megkötésre.
A szerződésmódosítás dátuma 2019. augusztus 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. (3) bek. A kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően a 115. § szerinti eljárás esetén a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított öt napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
(5) Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani, de ha a (3) vagy (4) bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a (3) és (4) bekezdés szerinti időpontig jogosult kérelmet előterjeszteni. Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az ajánlatkérő a saját jogsértésével szemben az ajánlatokról készített írásbeli összegezés megküldéséig jogosult kérelmet előterjeszteni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77313000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
További tárgyak:77300000-3
45211360-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest III. kerület, Szépvölgyi út (Kolosy tér - Árpád fejedelem útja) 14614 hrsz-ú ingatlan.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szépvölgyi úti park fejlesztése főbb mennyiségei:
• Pincefödém csapadékvíz elleni szigetelése 288 m2
• Vízgépészeti akna építése 1 db
• Köztéri csobogó és medence építés gépészettel 1 db
• Közúti jelzőtábla bontása 19 db
• Közúti jelzőtábla kihelyezése 35 db
• Ideiglenes közúti jelzőtábla kihelyezése 10 db
• Közvilágítás oszlop és lámpatest bontása 4 db
• Közvilágítás lámpatest és oszlop (egykarú) kihelyezése 8 db
• Közvilágítás lámpatest és oszlop (kétkarú) kihelyezése 5 db
• Fakivágás 6 db
• Aszlatburkolat bontása alépítménnyel és elszállítás 575 m3
• Térkő burkolat építés alépítménnyel, kiemelt és süllyesztett szegéllyel
1740 m2
• Gyephézagos betonburkolat készítés 149 m2
• Kiskockakő burkolat készítése, alépítménnyel, kiemelt és süllyesztett szegéllyel
308 m2
• Füvesítés, cserje, évelő és fa telepítés 406 m2
• Vízóra akna építés 1 db
• Locsolóhálózat építése 1 db
• KG-PVC csatornaépítés NA 200 és NA 160 átmérővel 40 fm
• Köztéri berendezések, utcabútorok 76 db
• Vízjáték, burkolat és növényzet díszvilágítás 1 db
• Faépület bontása terepszintig 1 db
• Elbontott faépület helyén teraszburkolat építés 45 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 209723327
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Park Forest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Anna utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozói díj megállapítására az árazatlan költségvetési kiírás szerint beárazott költségvetések és az I, II. és III. számú változás bejelentések alapján került sor.
4.2. A 4.1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a Vállalkozói díj a következők szerint alakul:
Vállalkozói díj
209.723.327,- nettó HUF azaz Kétszázkilencmillió- hétszázhuszonháromezer -háromszázhuszonhét forint
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során a felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-a szerint egyeztetéseket folytattak a szerződéskötéskor meghatározott műszaki tartalom tekintetében, ezen egyeztetések alapján a szerződésmódosítás mellékletében (változás bejelentő) szereplő változások történtek az árazott költségvetésben, melynek eredményeként a vállalkozói díj a 2. szerződésmódosításban szereplő vállalkozói díjhoz képest nettó 6.685.368 Ft-al emelkedett a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 205507865 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 209723327 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben