Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:1833/2019
CPV Kód:35000000-4
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. (Piliscsaba 1602/4 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:katasztrófavédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi Utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Soós Zsuzsanna
Telefon: +36 208200418
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.katasztrofavedelem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000810032018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000810032018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tűzszimulációs eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000810032018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tűzszimulációs eszközök beszerzése, üzembe helyezése, az eszközök rendeltetésszerű használatához kapcsolódó betanítási/oktatási/képzési feladatok ellátása, próbaüzem elvégzése, az eszközök elhelyezésére vonatkozó tűz-szimulációs felépítmény (épület) kialakításában való részvétel a KEHOP-1.6.0.-15-2016-00019 kódszámú projekt keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzszimulációs eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35000000-4
További tárgyak:35100000-5
35110000-8
35111000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. (Piliscsaba 1602/4 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő (AK) speciális, tűz szimulációs épületet kíván létrehozni, ahol beépítésre kerülnek az alábbi tűz szimulációs eszközök:
1 db autótűz szimulátor (min. 420x180x150 cm – hossz. – szél. – mag.)
1 db vezetőfülke tűzhelyszín szimulátor (min. 120x60x30 cm)
1 db autómotor tűz szimulátor (min. 60x60x50 cm)
1 db csomagtartó tűz szimulátor (min.60x60x50 cm)
1 db lépcsőház tűz szimulátor (min. 90x70x220 cm)
1 db Gázpalack/hegesztő készülék tűz szimulátor (min. 55x70x150 cm)
1 db francia ágy tűzhelyszín (min. 170x200x80)
1 db. ún. flash-over tűz szimulátor (ca. 250x170x30 cm)
1 db tűzhely/kályha tűz szimulátor (min. 50x50x180 cm)
1 db gázra/elektromos szekrény tűz szimulátor (min. 50x10x50 cm)
1 db ablak tűz szimulátor (min. 150x20x110 cm)
1 asztal gyakorló elem (ca 1900x700x700 mm)
1 db állvány gyakorló elem (ca. 1000x600x1500 mm)
6 db szék gyakorló elem (ca. 500x500x900 mm)
1 db dohányzó asztal gyakorló elem (ca 700x700x500 mm)
3 db Tároló-szekrény gyakorló elem (ca 1600x600x2000 mm)
2 db karosszék gyakorló elem (ca 1000x700x700 mm)
1 db TV állvány gyakorló elem (ca 1200x700x700 mm)
1 db ellenőrző állomás
1 készlet őrláng
1 készlet füst generátor
1 készlet füstelvezető-szellőző rendszer
Tűz szimulációs helyiségek burkolata (ca 230 m2)
1 készlet gázérzékelő berendezés
1 készlet hőmérséklet érzékelő berendezés
1 készlet vészvilágítás
1 készlet vészleállító
1 készlet érintő képernyős rendszerirányítás
1 készlet vezeték nélküli távirányító
1 készlet rögzített, fixen telepített hőkamera (TIC) rendszer
1 készlet hangosbeszélő
1 készlet fő gázellenőrző rendszer 300 kg/h
1 készlet belső ellátó csővezetékek
1 készlet cső összeillesztések és eszközök
Ajánlattevő (AT) feladata:
- a tűz szimulációs eszközök és azok rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozék beszerzése, szükség esetén azok tervezése, hatósági és adott esetben egyéb engedélyeztetése és a tervek szerinti legyártása, valamint az eszközök AK által meghatározott időben és helyre történő leszállítása, és átadása
- az eszközök üzembe helyezése, adott helyre történő be-, illetve felszerelése, rendeltetésszerű használathoz szükséges beállítása
- AK által kijelölt szakembereknek az eszközök rendeltetésszerű használatához kapcsolódó betanítása, ezzel kapcsolatos oktatási/képzési feladatok ellátása (max. 10 fő, max. 3 munkanap időtartamban);
- az eszközök próbaüzemének elvégzése;
- az eszközök üzembe helyezésére vonatkozó tűz-szimulációs felépítmény (épület) kialakításában való részvétel.
Az eszközökre és a feladatokra vonatkozó részletes leírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállási idő (a 36 hónap kötelező jótállási idő feletti többlet jótállási idő hónapokban megadva) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0.-15-2016-00019
II.2.14) További információ:
- Ajánlatkérő (AK) a Kbt 75.§(2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
- A Kbt. 27. § (3) bek. alapján a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bek. alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs – 00356
- AK a 424/2017(XII.19) Kr. (EKR r.) szerint jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1)
Előzetes igazolási mód:
A 321/2015.(X.30.) Kr. 1.§ (1) szerint (EEKD). AT az alkalmasságot igazoló AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1) bek.) Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67.§(4)bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2) bek.)
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. és a Kr.1.§(7)bek., 8.§, 10.§,14.§ és 16.§ szerint jár el.
Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. AT-nek a 62.§(1) kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett AT a Kr. 8.§, a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr.10.§ szerint köteles igazolni.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az EEKD benyújtása az EKR-ben történik. Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést. AK EEKD-ban elfogadja a GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1) Az EEKD kapcsán AK az EKR r. 13.§(1)-(4) alkalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.
AK a Kr.21.§ (1) bek. kapcsán a 21.§ (1a) bek. b) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el.
Az alk. követelménynek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra nyilatkoznia kell a hirdetmény feladását megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tűzszimulációs eszközök gyártása és/vagy szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.
Az ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtásaa Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. AK nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a hirdetmény feladását megelőző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tűzszimulációs eszközök gyártása és/vagy szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele együttesen nem éri el a nettó 170.000.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra nyilatkoznia kell a hirdetmény feladását megelőző 6 év teljesítéseiről. Ajánlatkérő a Kr. 21.§ (1a) bek. b) pontját alkalmazza.
AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtásaa Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. AK nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a hirdetmény feladását megelőző 6 évben nem rendelkezik:
- legalább 1 db olyan szerződéssel, amely tűzszimulációs eszközök legyártására és/vagy szállítására és üzembe helyezésére vonatkozik,
- legalább 20 db, a felhívás II.2.4.) pontban meghatározott bármely eszköz legyártására és/vagy szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
Az előírt referenciák legfeljebb 4 szerződésből teljesíthetők.
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél megnevezését, a beszerzés tárgyát, mennyiségét - az alk. minimumkövetelmény szerinti tartalommal - a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hó és nap – megjelölésével), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28.§ és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§ és 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a GSZ megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az előírt alk. követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alk. igazolására irányadó a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- Az egymásra épülő teljesítési folyamatokat a szerződés tervezet tartalmazza.
- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (0,5%/nap, max. 20 nap), meghiúsulási kötbér (30%), hibás teljesítési kötbér (0,5%); teljesítési biztosíték, előleg-visszafizetési biztosíték, jótállási kötelezettség. Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme magyar HUF.
Részszámlázás: 2 db részszámla (80%-10%), 1 db végszámla (10%), finanszírozás módja: utófinanszírozás. Az előleg mértéke: 30%, az igénybevételének szabálya a szerződéstervezet tartalmazza. Kötelező jótállási idő: a szerződés tervezet szerinti átadás-átvételt követő 36 hónap. Ajánlattevő a jótállási kötelezettség teljesítése körében köteles a hiba kijavítását 24 órán belül megkezdeni. A jótállási idő a szerződés tervezet szerinti átadás-átvételétől indul.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR r. 15. § (2)-(5) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az AK és a GSZ-k között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
2. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR r. szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
3. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett GSZ-k tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző GSZ-nek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
4. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.
5. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
6. A Kbt. 35.§(8): AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.
7. AK a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
8. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§(3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében: P/1, M/1,
9. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)c)
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2) szerint, erre az EKR űrlapot biztosít.
12. AK a Kbt.39.§(1) alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (kd), a GSZ-k számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§(2),(6) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében is, nemleges tartalom esetén is. Változásbejegyzési eljárás és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint kell eljárni. Az ajánlatnak a Kbt. 66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia. A Felolvasólap EKR űrlap.
14. AK a Kbt. 53.§(6) alkalmazza, támogatási igényt nyújtott be, amely alapján a KEHOP-1.6.0.-15-2016-00019 sz. projektben támogatási szerződéssel rendelkezik, amely azonban csak az előkészítésre terjed ki, melynek nem része a jelen felhívás szerinti beruházás. A TSZ módosítása szükséges, melynek feltétele, hogy az IH a Projektdokumentációt és a Megvalósíthatósági Tanulmányt elfogadja.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 61.§(4) bek figyelemmel megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt. A feladat komplexitása (speciális eszközök beszerzése és/vagy tervezése és/vagy gyártása és üzembe helyezése) nem teszi lehetővé a részekre (szállítás, üzembe helyezés, esetleg tervezés, betanítás) bontást, az egymásra épülés miatt a folyamatok esetében sem.
16. Mindazon GSZ-k részéről, akik az ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tesznek aláírási címpéldány/ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta benyújtása szükséges.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A II.2.14.) pont folytatásaként:
- A II.2.5) pont szerinti – a kötelező 36 hónapon felüli – többlet jótállási időt hónapokban kell megadni. A kötelező jótállási idő 36 hónap, az e fölötti többlet megajánlást Ajánlatkérő értékeli. Ajánlatkérő a jótállási kötelezettség körében előírta, hogy az ajánlattevőnek az átadás-átvételt követően legalább 36 hónap kötelező jótállást kell vállalniuk. Ajánlatkérő a kötelező jótállási időn felüli többlet jótállási időt kívánja értékelni. A többlet jótállási időt hónapokban kell megadni. A kötelező jótállási idő 36 hónap, Ajánlatkérő az e fölötti megajánlást, mint többlet jótállási időt értékeli. A legmagasabb többlet megajánlás legfeljebb 60 hónap lehet. A többlet jótállási idő vonatkozásában a ”0” hónap megajánlás 0 pontot ér, ugyanakkor a 60 hónap vagy magasabb megajánlás pedig egyaránt 100 pontot. A legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pontot ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével számolja ki.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák