Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18353/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Teljesítés helye:Székesfehérvár, Komjáti (10625/32. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35756712
Postai cím: Szent Vendel Utca 17/A.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Viktória
Telefon: +36 22513496
E-mail: kozbeszerzes@varosgondnoksag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgondnoksag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Burkolatfelújítási munkák és parkolóépítés
Hivatkozási szám: EKR000382562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Komjáti u burkolatfelújítás, csapadékvíz elvezetés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Komjáti (10625/32. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Komjáti utca burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetése a kivitelezési feladat, a Fejér Európa Kft. 2122/2017. munkaszámú terve, és az erre vonatkozó építési engedély alapján.
Főbb mennyiségek:
• aszfaltburkolat: 835 m2
• térkőburkolat építése: 370 m2
• szegélyépítés: 378 fm
• DN 300 KG PVC csatorna: 8 fm
• DN 160 KPE nyomócső építés: 100 fm
• átemelő akna építése: 1 db
Építési engedély: FE/UT/NS/A/365/17/2018.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10726 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Komjáti u burkolatfelújítás, csapadékvíz elvezetés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47685402
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@orinoco2002.hu
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36809930
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Székesfehérvár, Komjáti (10625/32. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Komjáti utca burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetése a kivitelezési feladat, a Fejér Európa Kft. 2122/2017. munkaszámú terve, és az erre vonatkozó építési engedély alapján.
Főbb mennyiségek:
• aszfaltburkolat: 835 m2
• térkőburkolat építése: 370 m2
• szegélyépítés: 378 fm
• DN 300 KG PVC csatorna: 8 fm
• DN 160 KPE nyomócső építés: 100 fm
• átemelő akna építése: 1 db
Építési engedély: FE/UT/NS/A/365/17/2018.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 37435335
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47685402
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@orinoco2002.hu
Telefon: +36 22502333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A kivitelezési munka folyamán Vállalkozó jelezte Megrendelő felé, hogy a Komjáti utca 3/a. számú ingatlannál a kapubejáró az útburkolat szintjénél alacsonyabban van, ezért oda a csapadékvíz befolyik, ha azt rácsos folyóka beépítésével nem akadályozzák meg. Felek a helyszínit bejárták és a bejárást követő egyeztető tárgyaláson megállapították, hogy a 3/a. számú ingatlannál a rácsos folyóka beépítése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a csapadékvíz ne az ingatlan területére folyjon.
A felek együtt áttekintették a kivitelezési munkák körét, a megváltozott műszaki tartalmat, illetve a munkák teljesítési határidejét és megállapították, hogy a Vállalkozónak el kell végeznie a rácsos folyóka beépítésének munkát is és ezen munkára tekintettel a szerződésben rögzített 2019. augusztus 31. napi teljesítési határidőt is módosítani kell.
2. A Felek az első pontban írtakra tekintettel a teljesítési határidőt 2019. szeptember 30. napjára módosítják.
3. A Felek rögzítették, hogy a Vállalkozónak a megváltoztatott műszaki tartalom szerint kell elvégeznie a rácsos folyóka beépítésének munkáit, melynek értéke a Vállalkozó által adott és Megrendelő által elfogadott részletes árajánlat szerint nettó 625.405 Ft. Ezzel az összeggel a Felek között létrejött vállalkozási szerződés 3. pont első mondatában rögzített vállalkozási díj növelésre kerül, így a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összesen: 37.435.335 Ft + ÁFA, mindösszesen: 47.542.875 Ft (azaz: negyvenhétmillió-ötszáznegyvenkettőezer-nyolcszázhetvenöt forint). Ezen módosításra tekintettel változik a vállalkozási szerződés 3. pontjának harmadik mondata szerinti Áfa tartalom is, melynek összege így: 10.107.540 Ft (azaz: tízmillió-százhétezer-ötszáznegyven forint).
4. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem érinti az Áfa fizetési kötelezettséget, és nem érinti a vállalkozási szerződés 8.1 pontjában meghatározott előleget és a 8.2. pontban megállapított első részszámlát, annak összegét, a számla benyújtásának feltételeit.
5. Felek a szerződésmódosítás összegzéseként megállapítják, hogy a fenti műszaki tartalomnövekedésre (pótmunkákra) tekintettel a Vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján – további feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható volt. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedés nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Lásd a VI.2.1) pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36809930 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 37435335 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben