Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:18376/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Csarnok és Hegy utca, a Nívó utca és a Faraguna utca közötti szakaszon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Extreme-Park Környezetépítő Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34300115
E-mail: iroda@hidasesszucs.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya, VI-os telep vízhálózat felújítás
Hivatkozási szám: EKR000860462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő vízhálózat felújítása a Fehérvári Viziterv Kft. 1946. sz. terve alapján, illetve új szennyvízhálózat kiépítése a CityTERV Kft. 34K-1/2008. sz. terve alapján, a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt ingatlanokon.
Elvégzendő feladatok:
• Vízellátási hálózat felújítása a Csarnok és Hegy utcában, a Nívó utca és a Faraguna utca közötti szakaszán (9-1 jelű vezeték), beleértve a telekhatáron belüli hálózat kiépítését az önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok esetében.
Összesen: 314 m gerincvezeték, 1430 m házi bekötés, 1 db betonakna, 12 db házi vízmérő akna
• Új szennyvízvezeték kiépítése a Csarnok és Hegy utcában, a Nívó utca és a Faraguna utca közötti szakaszán ((S-1-2 (Csarnok u.) és az S-1-0 7sz. aknától a 10.sz aknáig (Hegy utca)), illetve a házi bekötések kiépítése az az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében:
- Hegy utca 32/2
- Hegy utca 34/2
- Csarnok utca 31/1
- Csarnok utca 33/1
- Csarnok utca 42/2
- Hentes utca 41/2
- Hentes utca 43/2
- Hentes utca 45/1
• A nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében a szennyvízelvezetés kiépítése:
- Házi bekötés kialakítása 1 db tisztító aknával, 110 KG-PVC csővel, idomokkal, rákötéssel, helyreállítási munkával átlagosan 40 m hosszban. (maximum 34 db)
A nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében az Ajánlatkérő nem vállal megrendelési kötelezettséget.
Összesen: 394 m gerincvezeték, 320 m házi bekötés önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében, 1280 m házi bekötés magán tulajdonban lévő ingatlanok esetében, 2 db 1000-es előregyártott betonakna, 2 db telekhatáron kívüli tisztítóakna.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében – mind a vízellátási hálózat felújítása mind a szennyvízvezeték kiépítése vonatkozásában (telekhatáron belüli hálózat kiépítése) – a tulajdonosi hozzájárulás (engedély) beszerzése.
A sikeres műszaki átadás átvételhez szükséges dokumentációk beszerzése.
A kivitelezési feladat teljesítse során meg kell felelni az irányadó jogszabályoknak, továbbá a kapcsolódó konstrukció felhívásában és azok mellékleteiben foglalt pályázati és szakmai követelményeknek, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-671-16-megyei-jog-vrosok-leromlott-vrosi-terleteinek-rehabilitcija
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50730011 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tatabánya, VI-os telep vízhálózat felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
További tárgyak:45232100-3
45232151-5
45232411-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Csarnok és Hegy utca, a Nívó utca és a Faraguna utca közötti szakaszon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő vízhálózat felújítása a Fehérvári Viziterv Kft. 1946. sz. terve alapján, illetve új szennyvízhálózat kiépítése a CityTERV Kft. 34K-1/2008. sz. terve alapján, a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt ingatlanokon.
Elvégzendő feladatok:
• Vízellátási hálózat felújítása a Csarnok és Hegy utcában, a Nívó utca és a Faraguna utca közötti szakaszán (9-1 jelű vezeték), beleértve a telekhatáron belüli hálózat kiépítését az önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok esetében.
Összesen: 314 m gerincvezeték, 1430 m házi bekötés, 1 db betonakna, 12 db házi vízmérő akna
• Új szennyvízvezeték kiépítése a Csarnok és Hegy utcában, a Nívó utca és a Faraguna utca közötti szakaszán ((S-1-2 (Csarnok u.) és az S-1-0 7sz. aknától a 10.sz aknáig (Hegy utca)), illetve a házi bekötések kiépítése az az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében:
- Hegy utca 32/2
- Hegy utca 34/2
- Csarnok utca 31/1
- Csarnok utca 33/1
- Csarnok utca 42/2
- Hentes utca 41/2
- Hentes utca 43/2
- Hentes utca 45/1
• A nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében a szennyvízelvezetés kiépítése:
- Házi bekötés kialakítása 1 db tisztító aknával, 110 KG-PVC csővel, idomokkal, rákötéssel, helyreállítási munkával átlagosan 40 m hosszban. (maximum 34 db)
A nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében az Ajánlatkérő nem vállal megrendelési kötelezettséget.
Összesen: 394 m gerincvezeték, 320 m házi bekötés önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében, 1280 m házi bekötés magán tulajdonban lévő ingatlanok esetében, 2 db 1000-es előregyártott betonakna, 2 db telekhatáron kívüli tisztítóakna.
A nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében – mind a vízellátási hálózat felújítása mind a szennyvízvezeték kiépítése vonatkozásában (telekhatáron belüli hálózat kiépítése) – a tulajdonosi hozzájárulás (engedély) beszerzése.
A sikeres műszaki átadás átvételhez szükséges dokumentációk beszerzése.
A kivitelezési feladat teljesítse során meg kell felelni az irányadó jogszabályoknak, továbbá a kapcsolódó konstrukció felhívásában és azok mellékleteiben foglalt pályázati és szakmai követelményeknek, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-671-16-megyei-jog-vrosok-leromlott-vrosi-terleteinek-rehabilitcija
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3. M1 szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap)(legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) 2
2 Többlet jótállás (hónap)(legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001
II.2.9) További információ:
A II.2.5 pontban meghatározott "Ajánlati ár (nettó Ft)" szempont (súlyszám: 7) alszempontjai és azok értelmezése:
1. Vízellátási hálózat felújítása (gerincvezeték és a telekhatáron belüli hálózat kiépítése az önkormányzati és magántulajdonban lévő ingatlanok esetében) és új szennyvízvezeték kiépítése, illetve a házi bekötések kiépítése az önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében (egyösszegű ajánlati ár, nettó Ft), súlyszám: 6
Ezen alszempontra tett vállalás keretében valamennyi, a vízellátási hálózat esetében önkormányzati és magán, a szennyvízvezeték kiépítése esetében az ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ingatlan vonatkozásában végzendő munka, elvégzéséért várt (kért) egyösszegű árat kell megadni
2. Szennyvízvezeték kiépítése nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások esetében (egységár, nettó Ft/kiépítés), súlyszám: 1
Ezen alszempontra tett vállalás keretében KIZÁRÓLAG A NEM ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ingatlanok vonatkozásában végzendő ÚJ SZENNYVÍZVEZETÉK KIÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ munkák elvégzéséért várt (kért) egységárat kell megadni. Az egységár a II.2.4 pont pontban meghatározott ” Házi bekötés kialakítása 1 db tisztító aknával, 110 KG-PVC csővel, idomokkal, rákötéssel, helyreállítási munkával” ellenértékét jelenti,40 m hosszal számolva, amelyet az árazott költségvetés egységára alapján kell kalkulálni. Megrendelés esetén a tényleges elszámolásra árazott költségvetés egységára alapján kerül sor.
A II.1.5 és II.2.7 pont szerinti teljesítési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tatabánya, VI-os telep vízhálózat felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68583345
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: extremepark@extremepark.hu
Telefon: +36 34311295
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34311295
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 134311051
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50730011
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Földmunka, szennyvíz elvezetés építési munka, aszfaltozási munka, vízvezeték építési munka, felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Geotech Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91753946
Postai cím: Réti Utca 166. fsz. 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10646328211

Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68583345
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211

Hivatalos név: FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67696396
Postai cím: Barina Utca 9.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11795360211

Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges