Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18406/2019
CPV Kód:71621000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BME ITS Nonprofit Zrt.;Boda & Partners Kft.;Trans-Sport Consulting Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barta Viktória
Telefon: +36 307741074
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Balázs Mór-terv, II. kötet Közlekedésfejlesztési Beruházási Program és alátámasztó anyagainak elkészítése az IKOP-3.1.0-15. azonosító számú, „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71621000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Balázs Mór-terv, II. kötet Közlekedésfejlesztési Beruházási Program és alátámasztó anyagainak elkészítése az IKOP-3.1.0-15. azonosító számú, „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71621000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Balázs Mór terv II. kötet, Közlekedésfejlesztési Beruházási Program és alátámasztó anyagainak elkészítése a lehetséges projektek költség-haszon elemzésével, valamint a szükséges egyeztetések elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 064 - 120834

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BME ITS Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Műegyetem rkp. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: kovacs.andras@bmeits.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Boda & Partners Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Blanka köz 4/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Trans-Sport Consulting Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tárogató u. 3/d.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 114780000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők adószáma:
BME ITS Nonprofit Zrt. 24790358-2-43.
Boda & Partners Kft. 13510664-2-41.
Trans-Sport Consulting Bt. 24984890-2-08.
Ajánlattevők:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; 11859633-2-44).
BMT Konzorcium: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.;11861689-2 41)FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.; 13842217-2-44); „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. em. 4-5.; 10336706-2-41).
UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B.épület.; 10867156-2-43.).
Szerződés 2.sz. módosításának időpontja: 2018.03.05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)-(5) bek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71621000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71621000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Balázs Mór terv II. kötet, Közlekedésfejlesztési Beruházási Program és alátámasztó anyagainak elkészítése a lehetséges projektek költség-haszon elemzésével, valamint a szükséges egyeztetések elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 114780000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BME ITS Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Műegyetem rkp. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail: kovacs.andras@bmeits.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Boda & Partners Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Blanka köz 4/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1038
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Trans-Sport Consulting Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tárogató u. 3/d.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4.1. A Szerződés 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre. A Műszaki leírásban részletesen meghatározott feladatokat az alábbi ütemezésben kell teljesíteni:
4. Mérföldkő- Határidő: 2018.05.02.; Feladatok: A teljes BMT II. dokumentálás, BMT II. kötet egyeztetési változat elkészítése,; Intézményi egyeztetések előkészítése, egyeztetendő dokumentumok elkészítése; Kommunikációs terv aktualizálása,; A "Balázs Mór terv monitoring és értékelési rendszere" kézikönyv véglegesítése; részszámla aránya: 20%.
5. Mérföldkő- Határidő: 2018.12.31.; Feladatok: A közgyűlési döntés nyomán felmerült változtatások átvezetése; Projekt adatlapok véglegesítése a közgyűlési döntést követően; BMT II. kötet véglegesítése; SKV dokumentáció véglegesítése; Magyar nyelvű összefoglaló kiadvány elkészítése és papír alapú leszállítása; Angol nyelvű összefoglaló kiadvány elkészítése és papír alapú leszállítása; részszámla aránya: 20%.
7.8. A Vállalkozó a vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a szerződésben foglalt feladatok elvégzését öt (5) teljesítési ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Vállalkozó, valamint adott esetben a teljesítésbe a Kbt. 138.§-a alapján bevont valamennyi alvállalkozó alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:
4. számla esedékessége 2018.05.02.; összege a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg.
5. számla esedékessége 2018.12.31.; összege a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg.

A 4. részszámla összegéből a Vállalkozót az alábbi arányban illeti meg a díjazás:
BME ITS Nonprofit Zrt. - 4. mérföldkőhöz tartozó részfeladatok teljesítésében a vállalkozói arány 35,22%; Vállalkozót megillető rész: 8.086.000,-FT+ ÁFA
BODA & PARTNERS Kft.- a vállalkozói arány 38,68%; Vállalkozót megillető rész: 8.880.000,-FT+ ÁFA
Trans-Sport Consulting Bt. - a vállalkozói arány 26,09%; Vállalkozót megillető rész: 5.990.000,-FT+ ÁFA
Az 5. részszámla:
BME ITS Nonprofit Zrt. - 5. mérföldkőhöz tartozó részfeladatok teljesítésében a vállalkozói arány 35,22%; Vállalkozót megillető rész: 8.086.000,-FT+ ÁFA
BODA & PARTNERS Kft.- a vállalkozói arány 38,68%; Vállalkozót megillető rész: 8.880.000,-FT+ ÁFA
Trans-Sport Consulting Bt. - a vállalkozói arány 26,09%; Vállalkozót megillető rész: 5.990.000,-FT+ ÁFA
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az intézményi egyeztetések fóruma a Balázs Mór Bizottság, melynek működési kereteit a terv részeként készülő Kommunikációs Terv tartalmazza. A jelen módosításig a tervezéshez szükséges intézményi egyeztetések csak részben történhettek meg. A Bizottságnak fontos szerepe van a projektértékeléshez szükséges adatok pontosításában, az értékelési módszertan finomhangolásában, majd a javaslatcsomagok tartalmának Fővárosi Közgyűlés felé történő előkészítésében.
A Szerződés 4. és 5. mérföldköveiben rögzített egyes feladatok nem végezhetőek el a KT-ben meghatározott intézményi egyeztetések nélkül.
A szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (4) bek. c) pontja alapján került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 114780000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 114780000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben