Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18408/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Megyei Önkormányzat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Boskó Réka
Telefon: +36 46512710
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Megyei Önkormányzat
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzat

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bosch–Katalin u. kerékpárút engedélyköteles rész
Hivatkozási szám: EKR000911052019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A rendelkezésre álló engedélyes terv műszaki tartalmának megvalósítása, melynek főbb elemei:
Útépítéssel járó beavatkozások:
1. Búza tér elválasztott gyalog- és kerékpárút: 81 m
2. Arany János tér átvezetés és elválasztott gyalog- és kerékpárút: 46,6 m
3. Egyirányú kerékpárút és gyalogjárda két gyalogossávval (Huba utca): 80,79+85,40=166,19 m
4. Elválasztott gyalog- és kerékpárút (Huba u-Tesco): 1147,56 m
5. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (Megyei Kórház): 285,59 m
6. Kétirányú kerékpárút (26 sz. főút): 825,94 m
7. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (306 sz. főút): 416,58 m
8. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (Delco Remy): 27,36 m
9. Kétirányú kerékpárút (Mechatronika Park): 56,72 m
10. Kétirányú kerékpárút (Szirmabesenyő): 158,05 m
Összesen: 3211,59 m
Útépítéssel nem járó beavatkozások:
1. Kerékpáros nyom Petőfi tér: 226 m
2. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (Tesco-Temető): 406 m
Összesen: 632 m
Folytatás a II.2.4. pontban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 288934815 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bosch–Katalin utca kerékpárút engedélyköteles
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233162-2
45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 71-101., 97., 97. (garázs sor), 91-93., 99., Shell benzinkút, 101., 99-101., Laktanya, Temető, 105., Repülőtéri út 21., 23., 13., 8.a., 8. Folytatás a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A rendelkezésre álló engedélyes terv műszaki tartalmának megvalósítása, melynek főbb elemei:
Útépítéssel járó beavatkozások:
1. Búza tér elválasztott gyalog- és kerékpárút: 81 m
2. Arany János tér átvezetés és elválasztott gyalog- és kerékpárút: 46,6 m
3. Egyirányú kerékpárút és gyalogjárda két gyalogossávval (Huba utca): 80,79+85,40=166,19 m
4. Elválasztott gyalog- és kerékpárút (Huba u-Tesco): 1147,56 m
5. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (Megyei Kórház): 285,59 m
6. Kétirányú kerékpárút (26 sz. főút): 825,94 m
7. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (306 sz. főút): 416,58 m
8. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (Delco Remy): 27,36 m
9. Kétirányú kerékpárút (Mechatronika Park): 56,72 m
10. Kétirányú kerékpárút (Szirmabesenyő): 158,05 m
Összesen: 3211,59 m
Útépítéssel nem járó beavatkozások:
1. Kerékpáros nyom Petőfi tér: 226 m
2. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút (Tesco-Temető): 406 m
Összesen: 632 m
Mindösszesen épül: 3211,59+632=3843,59 m.
A fentiekben leírt műszaki tartalomból nem engedélyköteles kivitelezési munkák (árazatlan költségvetés szerint):
- kerékpáros nyom készítése Búza tér
- kerékpáros nyom készítése Repülőtéri út
- kerékpáros nyom Arany János tér – Petőfi tér
A 825,94 m kétirányú kerékpárút (26 sz. főút) nyomvonalába a szelvényezés szerinti 0+100-0+425 szelvények közötti nyomvonalba eső fákat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától beszerzendő fakivágási engedély birtokában vághatók ki. Mind az engedély beszerzése, mind a fakivágás és a kivágott fák helyetti fapótlás nyertes ajánlattevő feladata.
A kerékpárút új építésű szakasza 2 réteg aszfalt terítéssel tervezett, széleit szegélyekkel zárjuk le. Minden érintett útkereszteződésben és gyalogátkelőhelynél az akadálymentesítést meg kell oldani. Jelzőlámpával irányított gyalogátkelőhelynél a jelzőlámpák átmaszkolását el kell végezni.
Minden burkolati jel tartós kivitelben készüljön.
Ajánlattevő további feladatai:
-Ajánlattevő feladata Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyeztetése és kiépítése, valamint Forgalomirányítási terv készítése és engedélyeztetése a Közút kezelőjével,
-Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt).
-Ajánlattevő feladata 2 db 2 m x 4 m méretű Tájékoztató tábla készítése, kihelyezésének engedélyeztetése és kihelyezése– valamint a tájékoztató táblák tartalmának előzetes egyeztetése az Megrendelő illetékes osztályaival a forgalomterelés megfelelő kommunikációjának érdekében. A Tájékoztató táblák pontos elhelyezési helyszínét külön egyeztetni szükséges a közút kezelőjével, illetve a közműüzemeltetőkkel.
Tájékoztató tábla műszaki paraméterek:
•reklám hordozó anyaga: molinó, szélei visszahajtva-hegesztve, körben ringlizve, szél áteresztőkkel;
•tábla keret: min 80x80x3 zártszelvény, horganyozva, színterezve (RAL 7012 szürke);
•tábla oszlopai: min 150x150 zártszelvény, horganyozva, színterezve (RAL 7012 szürke);
•fogadó: beton alap, oszlopokon laposvas furatolva, csavarkötéssel a beton fogadón előkészített menetesszárakhoz;
•hordozó kötése: kötéllel körben hozzáhúzva a kerethez
A tervezett kivitelezés 98%-ban építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény forgalomba helyezéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása, és amennyiben az Építtető vagy a közút kezelője hiánypótlást ír elő, azon dokumentumok, iratok és munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás időtartama (ajánlatkérő a 24 hónap feletti többletmegajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap.) (0-36 hónap) 15
2 3.Az M/2 a) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember M/2 a) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli szakmaitöbblet tapasztalata(min 0-max24hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.4.1-15-MI1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.1.6. és II.2.3. pontokhoz:
A teljesítés helyszínei karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentációban kerülnek teljeskörűen ismertetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 234 - 533872
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bosch–Katalin utca kerékpárút engedélyköteles
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 302837714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 214847883
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 288934815
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS VERSENY ÚJRANYITÁSI SZAKASZÁHOZ
[A KBT. 105. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT]
1./ Mento Kft.
Székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Adószám: 11440424-2-05
2./ HE-DO Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
Adószám: 10683833-2-41
3./ Colas Út Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószám: 14904134-2-44


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)