Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18412/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Angyalné Dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kiss Ernő utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR000649122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kiss Ernő utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45200000-9
45221119-9
45232000-2
45233000-9
45233162-2
45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 22798 Kiss Ernő utca - Damjanich és Tímármalom utca között
23366 Kiss Ernő utca - Tímármalom utca és a Vasgyári út között
23367 Kivett Szinva patak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az út 2x2 sávos, hossza 1980,92 m. Jelen kivitelezés a Kiss Ernő utca felújítása a Vasgyári u. – Wesselényi u. között (a tervvel ellentétben a Wesselényi utcáig tart), így a tényleges beavatkozási hossz: 1922,92 m.
A burk. szélessége a kiemelt szegélyek között 12,00-13,00 m között változik. A felújítással az út vonalvezetésében változás nem történik.
A meglévő aszfalt burk. felületét 1 cm vstg-ban fel kell marni, hogy az aszfalt burk. beépíthető legyen. A marásnál mélyebb kátyúkat ki kell javítani.
A kétoldali szegélysort el kell bontani. A beépítendő 30x25x15 cm kiemelt szegélyt min. C16-16/FN minőségű betonba kell ágyazni. Az új szegélysort a kapubejáróknál, útcsatlak-nál a jelenlegi kiépítettségnek megfelelően kell beépíteni. A kiépített útcsatlak-nál és kapubejáróknál a szegélyt be kell fordítani, de a járda vonalában le kell süllyeszteni, hogy az akadálymentes gyalogos közlekedés megoldott legyen. A 0+070, 0+690, 0+771, 1+254, 1+277, 1+583 és 1+632 szelvényben a buszmegállók felálló helyeit el kell bontani és beton burkolattal újjá építeni. A felálló terület 18,00 m hosszú, 3,00-3,25 m széles, min. C20-16/FN minőségű betonba ágyazott 20x40x15 cm süllyesztett szegéllyel határolva. A megálló területet él mentén körül kell vágni, a burkolatot teljes szerk.vstg-ban el kell bontani, a talajcsere vstg-ban az altalajt kiemelni. A talajcsere 25 cm vstg-ban M80 zúzottkővel történik. Erre építhető az új pályaszerk, ami alá 20 cm vastag homokos kavics épül. A burk.csere alapja 20 cm CKt beton. A beton burkolat 20 cm vastag CP 4/3 minőségű betonból készüljön.
A megállók fellépő szigeteinek és a csatl. járdák felújítandók. A meglévő szegélyek és peronok el bontandók. A peron:18,00 m, szél. min. 1,50 m. A peron és járda körül 100x20x5 cm kerti szegélyt min. C12-16/FN min. betonba kell ágyazni. A fellépősziget alá 20 cm homokos kavics kerül, erre 15 cm CKt beton alap, végül 3 cm AC 8 kopó aszfalt.
Az ALDI útcsatlakozásnál a süllyesztett szegélysor és a térkő burkolat elbontandó, arra ráaszfaltozni nem lehet. A kibontott szegélysor alá 20 cm homokos kavics kerül, amire 20 cm CKt beton alap kerül. A burkolatalapra AC 11 kötő aszfalt kerül 5 cm vstgban, ami a felületmart pálya magasságával megegyezik. A felbontott térkő burkolatnál a meglévő alapra 5 cm AC 11 kötő aszfalt kerül beépítésre.
A közműaknák, szerelvények, víznyelők szintbe emelését el kell végezni az aszfaltozás előtt.
Az úton (teljes hosszon) tartós burkolati jeleket fel kell festeni.
A közműaknák, szerelvények, víznyelők és oldalbeömlős víznyelők szintbe emelését el kell végezni KASI monoblokk vagy DURALEVEL System beépítési technológiával. A közmű üzemeltetőktől a szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzést meg kell rendelni.
A járdák helyreállítása: a kicserélt kiemelt szegélysor mentén 30 cm, oldalbeömlős víznyelő esetében 40 cm szélességben.
Az akadálymentesítésnél a kifuttatáshoz a járdát min. 2 m hosszan vissza kell bontani, majd újjáépíteni az új szegély szintjéig. A járda alá 20 cm homokos kavics épül, majd erre 15 cm CKt beton alap, végül a felbontott felületet 3 cm vastagságban AC 8 kopó aszfalttal le kell aszfaltozni.
A 0+824-1+012 szelvények között a szelvényezés szerinti jobb oldalon a KRESZ pálya és LIDL útcsatlakozása között új kezelői járda épül. A kiemelt szegély cseréjével a zöldterületen a fákat, bokrokat ki kell vágni, a földművet ki kell emelni. A járda alá 20 cm homokos kavics épül, majd erre 15 cm CKt beton alap, végül 3 cm vtg-ban AC 8 kopó aszfalttal le kell aszfaltozni. A kerítés végétől a LIDL csatlakozásáig a zöldsáv felöli oldalon 100x20x5 cm kerti szegély épül min. C12-16/FN minőségű betonba ágyazva a járda szélén kb 74,5 m hosszban.
Nem engedélyköt. tevék.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 122 - 297769

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kiss Ernő utca felújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 294994888 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Módosítás dátuma: 2019.09.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45200000-9
45221119-9
45232000-2
45233000-9
45233162-2
45310000-3
45330000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 22798 Kiss Ernő utca - Damjanich és Tímármalom utca között
23366 Kiss Ernő utca - Tímármalom utca és a Vasgyári út között
23367 Kivett Szinva patak
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az út 2x2 sávos, hossza 1980,92 m. Jelen kivitelezés a Kiss Ernő utca felújítása a Vasgyári u. – Wesselényi u. között (a tervvel ellentétben a Wesselényi utcáig tart), így a tényleges beavatkozási hossz: 1922,92 m.
A burk. szélessége a kiemelt szegélyek között 12,00-13,00 m között változik. A felújítással az út vonalvezetésében változás nem történik.
A meglévő aszfalt burk. felületét 1 cm vstg-ban fel kell marni, hogy az aszfalt burk. beépíthető legyen. A marásnál mélyebb kátyúkat ki kell javítani.
A kétoldali szegélysort el kell bontani. A beépítendő 30x25x15 cm kiemelt szegélyt min. C16-16/FN minőségű betonba kell ágyazni. Az új szegélysort a kapubejáróknál, útcsatlak-nál a jelenlegi kiépítettségnek megfelelően kell beépíteni. A kiépített útcsatlak-nál és kapubejáróknál a szegélyt be kell fordítani, de a járda vonalában le kell süllyeszteni, hogy az akadálymentes gyalogos közlekedés megoldott legyen. A 0+070, 0+690, 0+771, 1+254, 1+277, 1+583 és 1+632 szelvényben a buszmegállók felálló helyeit el kell bontani és beton burkolattal újjá építeni. A felálló terület 18,00 m hosszú, 3,00-3,25 m széles, min. C20-16/FN minőségű betonba ágyazott 20x40x15 cm süllyesztett szegéllyel határolva. A megálló területet él mentén körül kell vágni, a burkolatot teljes szerk.vstg-ban el kell bontani, a talajcsere vstg-ban az altalajt kiemelni. A talajcsere 25 cm vstg-ban M80 zúzottkővel történik. Erre építhető az új pályaszerk, ami alá 20 cm vastag homokos kavics épül. A burk.csere alapja 20 cm CKt beton. A beton burkolat 20 cm vastag CP 4/3 minőségű betonból készüljön.
A megállók fellépő szigeteinek és a csatl. járdák felújítandók. A meglévő szegélyek és peronok el bontandók. A peron:18,00 m, szél. min. 1,50 m. A peron és járda körül 100x20x5 cm kerti szegélyt min. C12-16/FN min. betonba kell ágyazni. A fellépősziget alá 20 cm homokos kavics kerül, erre 15 cm CKt beton alap, végül 3 cm AC 8 kopó aszfalt.
Az ALDI útcsatlakozásnál a süllyesztett szegélysor és a térkő burkolat elbontandó, arra ráaszfaltozni nem lehet. A kibontott szegélysor alá 20 cm homokos kavics kerül, amire 20 cm CKt beton alap kerül. A burkolatalapra AC 11 kötő aszfalt kerül 5 cm vstgban, ami a felületmart pálya magasságával megegyezik. A felbontott térkő burkolatnál a meglévő alapra 5 cm AC 11 kötő aszfalt kerül beépítésre.
A közműaknák, szerelvények, víznyelők szintbe emelését el kell végezni az aszfaltozás előtt.
Az úton (teljes hosszon) tartós burkolati jeleket fel kell festeni.
A közműaknák, szerelvények, víznyelők és oldalbeömlős víznyelők szintbe emelését el kell végezni KASI monoblokk vagy DURALEVEL System beépítési technológiával. A közmű üzemeltetőktől a szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzést meg kell rendelni.
A járdák helyreállítása: a kicserélt kiemelt szegélysor mentén 30 cm, oldalbeömlős víznyelő esetében 40 cm szélességben.
Az akadálymentesítésnél a kifuttatáshoz a járdát min. 2 m hosszan vissza kell bontani, majd újjáépíteni az új szegély szintjéig. A járda alá 20 cm homokos kavics épül, majd erre 15 cm CKt beton alap, végül a felbontott felületet 3 cm vastagságban AC 8 kopó aszfalttal le kell aszfaltozni.
A 0+824-1+012 szelvények között a szelvényezés szerinti jobb oldalon a KRESZ pálya és LIDL útcsatlakozása között új kezelői járda épül. A kiemelt szegély cseréjével a zöldterületen a fákat, bokrokat ki kell vágni, a földművet ki kell emelni. A járda alá 20 cm homokos kavics épül, majd erre 15 cm CKt beton alap, végül 3 cm vtg-ban AC 8 kopó aszfalttal le kell aszfaltozni. A kerítés végétől a LIDL csatlakozásáig a zöldsáv felöli oldalon 100x20x5 cm kerti szegély épül min. C12-16/FN minőségű betonba ágyazva a járda szélén kb 74,5 m hosszban.
Nem engedélyköt. tevék.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 299865594
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés aláírását követően Felek egy módosított műszaki tartalom megvalósítása mellett döntöttek, melyet a műszaki ellenőr indokoltnak és okszerűnek talált.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírását követően Felek egy módosított műszaki tartalom megvalósítása mellett döntöttek, melyet a műszaki ellenőr indokoltnak és okszerűnek talált. A szerződésmódosítás megfelel az 141. § (2) - (3) bekezdéseknek, továbbá nem ütközik a Kbt. 142. § (3) bekezdésbe.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 294994888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 299865594 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben