Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:18433/2019
CPV Kód:45233140-2
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen, Pallagi út; Nagyerdei körút (hrsz. 22331,22251, 22319, 22320, 22321, 22250, 22322)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen, Pallagi út-Nagyerdei körút csomópontjában négyágú körforgalmú csomópont létesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Debrecen, Pallagi út-Nagyerdei körút csomópontjában négyágú körforgalmú csomópont létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233220-7
További tárgyak:45233128-2
45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Pallagi út; Nagyerdei körút (hrsz. 22331,22251, 22319, 22320, 22321, 22250, 22322)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A négyágú forgalom építésére a Nagyerdei körút - Pallagi út kereszteződésben valósul meg. A beruházás érinti a villamospályát, mely korszerűsítésre szorul, valamint a kerékpáros átvezetést.
A beruházás keretében megvalósul 4160 m2 út építése, 637 m2 járda készítése, 952 m szegély készítése, 81 m hosszan villamospálya építése. A létrejövő körforgalom külső sugara 19,5 m, belső sugara 11,5 m.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Azonosító szám: TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számú „Északi városrész forgalomszervezése és kerékpárút kialakítása”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17204 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kishegyesi út 85.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 394947763
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233220-7
További tárgyak:45233128-2
45232450-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Pallagi út; Nagyerdei körút (hrsz. 22331,22251, 22319, 22320, 22321, 22250, 22322)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A négyágú forgalom építésére a Nagyerdei körút - Pallagi út kereszteződésben valósul meg. A beruházás érinti a villamospályát, mely korszerűsítésre szorul, valamint a kerékpáros átvezetést.
A beruházás keretében megvalósul 4160 m2 út építése, 637 m2 járda készítése, 952 m szegély készítése, 81 m hosszan villamospálya építése. A létrejövő körforgalom külső sugara 19,5 m, belső sugara 11,5 m.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 397547113
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NAGYMESTER Mélyépítési, Útépítési és Szállítmányozási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kishegyesi út 85.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítást megalapozó körülmények ismertetése:
Jelen szerződésmódosítás a kivitelezés során előre nem látható, műszakilag indokolt pótmunkák felmerülése, valamint elmaradó munka okán a műszaki tartalomban és ezzel összefüggésben a vállalkozói díjban bekövetkező változásra irányul I. Felmerülő pótmunkák a Megrendelő műszaki ellenőrének 2019. július 02-án kelt tájékoztatása alapján:
I.1. Buszöböl felújítása
A műszaki tervdokumentáció tartalma szerint az aszfaltozási munkák során a Vállalkozónak a Pallagi út északi ág bal oldalán lévő buszöböl meglévő süllyesztett szegélyéhez kellett volna zárnia az útpálya szerkezetet. Tekintettel arra, hogy a buszöböl süllyesztett szegély vápája több helyen süllyedt, az útpálya mellett töredezett, a Vállalkozó a kivitelezés során feltárta a pályaszerkezetet és megállapította, hogy a meglévő pályaszerkezet teherbírása nem megfelelő, ezért a süllyesztett szegély és a térkő, illetve aszfaltburkolat cc. 1-1 méteres szélességű pályaszerkezet cseréje szükséges. A csere elrendelésének szükségességét a Megrendelő műszaki ellenőre a 2019. július 02-án kelt szakvéleményében megerősítette (1. sz. melléklet).
Jelen I.1. pontban körülírt pótmunka tekintetében nem merül fel olyan munkatétel, melyre vonatkozóan Vállalkozó ajánlata nem tartalmazott egységárat, ezért a pótmunka elszámolása az ajánlatban szerepelő egységárakon történik. A pótmunka ellenértéke nettó 2.375.040,-Ft.
I.2. Útburkolat vízelvezetése
A kivitelezés során megállapítást nyert, hogy a Nagyerdei krt. nyugati, villamosvasúttól a városközpont felé épülő ágának vízelvezetése nem megoldott. A Nagyerdei körút - Pallagi csomópont nyugati oldalán ugyanis az új villamos pálya szerkezeti kialakítása eltérő a régitől, ezért az új villamospálya mellett már nem megoldott az útburkolat vízelvezetése. A vízelvezetési hiányosság mellett, további 40 méter útburkolat aszfaltozási pótmunka áll fenn a Vállalkozó számára. A villamospálya vasbeton szerkezete mellé teljes hosszban, azzal párhuzamosan nagyteherbírású rácsos folyóka kerül beépítésre, ami biztosítja az útburkolat megfelelő vízelvezetését. A víztelenítés „FILCOTEN one” monolitikus kialakítású folyóka rendszerrel valósul meg. A megfogott vizek 4 ponton kerülnek bekötésre az útpálya D-i oldalán, a zöldsávban haladó egyesített rendszerű csatornába. A pótmunka szükségességét a Megrendelő műszaki ellenőre a 2019. július 02-án kelt szakvéleményében megerősítette (1. sz. melléklet).
Jelen I.2. pontban körülírt pótmunka bizonyos tételeire a Vállalkozó ajánlata tartalmaz egységárakat, így ezek elszámolása az ajánlatban szereplő egységárakon történik, bizonyos munkatételeket a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz, melyek elszámolására indikatív ajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlat egységárai alapján kerül sor.
A pótmunka ellenértéke összesen nettó 6.999.410,-Ft.
II. Elmaradó munka a Megrendelő műszaki ellenőrének 2019. június 24-én kelt tájékoztatása alapján:
II.1. Optikai kábel kiváltásának elmaradása
A Nagyerdei krt.-Pallagi út körforgalom kivitelezésével összefüggésben a Szerződés tárgya kiterjed a CD/27256-2/2018. számú engedéllyel rendelkező, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló 12x12 Fv optikai kábel kiváltására.
Az optikai kábel kiváltását a Magyar Telekom Nyrt. a mellékelt állásfoglalásában (3. sz. melléklet) a kábelrendszer tényleges feltárása után nem tartja szükségesnek, tekintettel arra, hogy a helyszíni munkák alapján a feltárt optikai kábel saját nyomvonalán védelembe helyezhető, így nem indokolt a kábel áthelyezése.
A Szerződés módosítása szükséges oly módon, hogy az optikai kábel kiváltásához kapcsolódó tételek elhagyásra kerülnek és az ellenérték ennek megfelelően csökkentésre kerül, összhangban a Megrendelő műszaki ellenőrének 2019. június 24-én kelt szakvéleményével (2. sz. melléklet).
Az elmaradó munkák összértéke: nettó 6.775.100,-Ft.
Összegzés az ellenérték változása tekintetében:
I.1. pont: Buszöböl felújítása pótmunka: + nettó 2.375.040,- Ft.
I.2. pont: Útburkolat vízelvezetésére irányuló pótmunka: + nettó 6.999.410,- Ft.
Pótmunkák nettó értéke összesen (I.1. pont+I.2. pont): 9.374.450,-Ft.
II.1. pont Optikai kábel kiváltásának elmaradása: - nettó 6.775.100,- Ft
Ellenérték növekedés mindösszesen: + nettó 2.599.350,- Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás a kivitelezés során előre nem látható, műszakilag indokolt pótmunkák felmerülése, valamint elmaradó munka okán a műszaki tartalomban és ezzel összefüggésben a vállalkozói díjban bekövetkező változásra irányul
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 394947763 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 397547113 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja
A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek.
Jelen szerződésmódosítás keretében az ellenérték nettó 2.599.350,- Ft-al nő, mely lényegesen alulmarad az eredeti szerződés értékének 15%-ától. Az eredeti szerződés szerinti ellenérték nettó 394.947.763,- Ft, melynek 15%-a 59.242.164,-Ft. Jelen módosítás értéke kevesebb, mint az eredeti szerződéses ellenérték 1%-a. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintve, hogy a szerződés eredménykötelmi elemét ugyanazon építési beruházás képezi és a módosítás maradéktalanul illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Ezen tényt támasztja alá az a körülmény is, hogy az ellenérték növekedését okozó pótmunkák jelentős részét olyan feladatok képezik, melyek munkanemét a szerződés tartalmazta, ezáltal a Vállalkozó egységárai alapján kerülhetnek elvégzésre, továbbá a szerződésmódosítás értéke elenyésző. Jelen szerződésmódosítás kizárólag olyan elemekre irányul, melyek az ellenérték változásával összefüggenek.
A szerződésmódosítás tartalma
Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Szerződés műszaki tartalma a pótmunkák tekintetében a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek szerinti műszaki tartalommal módosul (4-5. sz. mellékletek), az elmaradó munka tekintetében Felek a Szerződést akként módosítják, hogy a nettó 6.775.100,-Ft értékű, „Nagyerdei körút-Pallagi út körforgalom építés kapcsán optikai kábel kiváltással” kapcsolatos valamennyi rendelkezést hatályon kívül helyezik.
2.) A Szerződés 2) „A vállalkozási díj összege” pont alábbi szövegrésze a következők szerint módosul:
Eredeti szövegrész:
A vállalkozási átalánydíj összege: Nettó összesen: 394.947.763,- Ft
Új szövegrész:
A vállalkozási átalánydíj összege: Nettó összesen: 397.547.113,-Ft
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben