Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18435/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FH Gasztro Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidék.hu
Fax: +36 122459505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés és tálalókonyhai szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetés és tálalókonyhai szolgáltatás megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
További tárgyak:55524000-9
39221000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BP Főv. XII.ker. Hegyvidéki Önk.i óvodák, általános- és középiskolák, napközi otthon, szociális intézményei. A teljesítés konkrét helyszínei a közbeszerzési dokumentumokban részletezve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére alábbi közétkeztetési, továbbá iskolák esetében tálalókonyhai feladatok ellátása, valamint kilenc teljesítési helyszínen iskolai melegítő és tálalókonyhai gépek, eszközök és berendezések selejtezése, cseréje.
A) óvodai étkeztetés éves mennyisége: 910.800 adag, általános iskolák és középiskolák étkeztetés éves mennyisége: 853.590 adag, és fejlesztő napközi otthon étkeztetés éves mennyisége: 18.480 adag. Ezek esetében az opcionális mennyiség: az éves mennyiség +30 %-a.
B) szociális intézmények étkeztetés éves mennyisége: 83.100 adag, az opcionális mennyiség: az éves mennyiség +60 %-a.
C) szünidei gyermekétkeztetés éves mennyisége: 1.156 adag, az opcionális mennyiség: az éves mennyiség +100 %-a.
Az opció a tényleges étkezői létszámnak megfelelően kerül lehívásra.
A szerződés részét képezi továbbá tálalókonyhai eszközök beszerzése is.
A részletes feltételeket, elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, valamint a hatékony, összehangolt munkavégzéssel. Ajánlatkérő a jelenlegi gyakorlattól eltérően, az étkeztetés, valamint az ételek tálalása esetén felmerülő felelősségi problémák egyértelmű megállapítása érdekében nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. Ennek érdekében ajánlatkérő fontosnak tartja, hogy egy szolgáltató lássa el a közétkeztetési és a tálalási szolgáltatási feladatokat. Az összehangolt megvalósítást optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. Továbbá ajánlatkérő a tálalókonyhák előírásszerű működése érdekében elengedhetetlennek látja, hogy a nyertes ajánlattevő szerelje fel a konyhákat a szükséges gépekkel, eszközökkel, és gondoskodjon azok szakszerű működésükről. A közétkeztetési szolgáltatás működtetése érdekében szükséges beruházásokat nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 079 - 177503

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Közétkeztetés és tálalókonyhai szolgáltatás megrendelése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FH Gasztro Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rege utca 8. 1. em 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 450 870 988 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma:
2019/09/02. napja.
A módosítás jogcíme:
Kbt. 141. § (2) bekezdése.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 144. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
További tárgyak:55524000-9
39221000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BP Főv. XII.ker. Hegyvidéki Önk.i óvodák, általános- és középiskolák, napközi otthon, szociális intézményei. A teljesítés konkrét helyszínei a közbeszerzési dokumentumokban részletezve.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére alábbi közétkeztetési, továbbá iskolák esetében tálalókonyhai feladatok ellátása, valamint kilenc teljesítési helyszínen iskolai melegítő és tálalókonyhai gépek, eszközök és berendezések selejtezése, cseréje.
A) óvodai étkeztetés éves mennyisége: 910.800 adag, általános iskolák és középiskolák étkeztetés éves mennyisége: 853.590 adag, és fejlesztő napközi otthon étkeztetés éves mennyisége: 18.480 adag. Ezek esetében az opcionális mennyiség: az éves mennyiség +30 %-a.
B) szociális intézmények étkeztetés éves mennyisége: 83.100 adag, az opcionális mennyiség: az éves mennyiség +60 %-a.
C) szünidei gyermekétkeztetés éves mennyisége: 1.156 adag, az opcionális mennyiség: az éves mennyiség +100 %-a.
Az opció a tényleges étkezői létszámnak megfelelően kerül lehívásra.
A szerződés részét képezi továbbá tálalókonyhai eszközök beszerzése is.
A részletes feltételeket, elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, valamint a hatékony, összehangolt munkavégzéssel. Ajánlatkérő a jelenlegi gyakorlattól eltérően, az étkeztetés, valamint az ételek tálalása esetén felmerülő felelősségi problémák egyértelmű megállapítása érdekében nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. Ennek érdekében ajánlatkérő fontosnak tartja, hogy egy szolgáltató lássa el a közétkeztetési és a tálalási szolgáltatási feladatokat. Az összehangolt megvalósítást optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. Továbbá ajánlatkérő a tálalókonyhák előírásszerű működése érdekében elengedhetetlennek látja, hogy a nyertes ajánlattevő szerelje fel a konyhákat a szükséges gépekkel, eszközökkel, és gondoskodjon azok szakszerű működésükről. A közétkeztetési szolgáltatás működtetése érdekében szükséges beruházásokat nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 489 712 892
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FH Gasztro Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rege utca 8. 1. em 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésmódosítás II/1. pontjában meghatározott indokok miatt a Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásnak a Közétkeztetésre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendelkezés:
„2.2. pont: Iskolák:
Teljesítési helyei:
Zugligeti Általános Iskola
1125 Budapest, Zugligeti út 113.”
Módosított rendelkezés:
„2.2. pont: Iskolák:
Teljesítési helyei:
Zugligeti Általános Iskola
1125 Budapest, Zugligeti út 113.
1121 Budapest, Béla király út 59-61.”
2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés XIII. AZ ISKOLAI TÁLALÓKONYHAI SZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA, FIZETÉSI MÓDJA fejezet 2. pontját 2019. szeptember hónaptól az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendelkezés:
„2. A nyertes ajánlat szerint a tálalókonyhai szolgáltatás díja (összesen 6 évre): nettó 800.757.144,- Ft”
Módosított rendelkezés:
„2. A nyertes ajánlat szerint a tálalókonyhai szolgáltatás díja (összesen 6 évre): nettó 839.599.048,- Ft.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződésmódosításra az alábbi indokok miatt kerül sor:
A Zugligeti Általános Iskola egy új - a 1121 Budapest, Béla király út 59-61. szám alatt található - telephellyel bővült. Annak érdekében, hogy a közétkeztetési szolgáltatást biztosítani tudják az új épületre vonatkozóan is, szükség van a teljesítési helyek kiegészítésére a műszaki leírásban és az új helyszínen a tálalókonyhai szolgáltatás biztosítására.
Fentiekre tekintettel a Felek a Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásban megjelölt teljesítési helyeket kibővítik a Zugligeti Általános Iskola vonatkozásában a 1121 Budapest, Béla király út 59-61. szám alatti telephellyel is, valamint a tálalókonyhai szolgáltatás biztosítják ezen telephely esetében is.
Felek megállapodnak, hogy a tálalókonyhai szolgáltatás havi mértéke ezen telephely esetében nettó 669.688.- forint/hó összeg lesz.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 450 870 988 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 489 712 892 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben