Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18464/2019
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Realogic Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK08320
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Réka
Telefon: +36 13019900
E-mail: vpe@vpe.hu
Fax: +36 13328025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vpe.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vpe.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai rendszerénekműködtetése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72250000-2
További tárgyak:72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai rendszerének működtetése, amelynek keretében nyertes ajánlattevő az alábbi feladatok elvégzésére köteles:
Ajánlatkérő a szerződés alapján jogosult felkérni a nyertes ajánlattevőt az informatikai rendszerének működtetésére a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt.
Az alábbi, tervezett üzemeltetési feladatokat az Ajánlatkérő a szerződés keretében, annak időtartama alatt szándékozik megvalósítani:
- Központi rendszerek üzemeltetése
- Infrastruktúra Szoftverkarbantartás
- Berendezések létesítése, áthelyezése és megszüntetése
- Virtuális gépek létesítése, megszűntetése
- Felhasználók felvétele, törlése, jogosultságkezelés
- Helpdesk szolgáltatás
- Szoftver nyilvántartási szolgáltatások
- Rendszermentési, helyreállítási szolgáltatások
- Vírusvédelem
- Dokumentálás, dokumentumarchiválás
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 047 - 104199

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Realogic Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egressy út 110/B 7. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 64878000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2019. szeptember 5.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-ának megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72253200-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72600000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai rendszerének működtetése, amelynek keretében nyertes ajánlattevő az alábbi feladatok elvégzésére köteles:
Ajánlatkérő a szerződés alapján jogosult felkérni a nyertes ajánlattevőt az informatikai rendszerének működtetésére a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt.
Az alábbi, tervezett üzemeltetési feladatokat az Ajánlatkérő a szerződés keretében, annak időtartama alatt szándékozik megvalósítani:
- Központi rendszerek üzemeltetése
- Infrastruktúra Szoftverkarbantartás
- Berendezések létesítése, áthelyezése és megszüntetése
- Virtuális gépek létesítése, megszűntetése
- Felhasználók felvétele, törlése, jogosultságkezelés
- Helpdesk szolgáltatás
- Szoftver nyilvántartási szolgáltatások
- Rendszermentési, helyreállítási szolgáltatások
- Vírusvédelem
- Dokumentálás, dokumentumarchiválás
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
- A szükségessé váló informatikai infrastruktúracsere befejezéséig a jelenlegi infrastruktúra üzemeltetése, majd az újra történő átállás zökkenőmentes biztosítása, az újinformatikai infrastruktúra üzemeltetése és annak teljeskörű ismeretének biztosítása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 91419000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Realogic Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egressy út 110/B 7. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Szerződést a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.
indokolják:
- A szükségessé váló informatikai infrastruktúracsere befejezéséig a jelenlegi infrastruktúra üzemeltetése, majd az újra történő átállás zökkenőmentes biztosítása, az újinformatikai infrastruktúra üzemeltetése és annak teljeskörű ismeretének biztosítása szükséges.
- A Szerződés általános jellegét jelen módosítás nem érinti, az továbbra is a VPE Kft. informatikai infrastruktúra üzemeltetését jelenti.
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben rögzített feladatok ellátására vonatkozó 3. pontjában rögzített teljesítési határidő meghosszabbításra kerül 2020. szeptember 30-ig. A Szerződés e pont szerinti meghosszabbított idejére a 3. pontjában foglaltak továbbra is az irányadóak, tehát Vállalkozó eddig jogosult a Szerződésben rögzített üzemeltetési díjra.
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak azzal, hogy azokat a jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni
Felek a módosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szükségessé váló informatikai infrastruktúracsere befejezéséig a jelenlegi infrastruktúra üzemeltetése, majd az újra történő átállás zökkenőmentes biztosítása, az újinformatikai infrastruktúra üzemeltetése és annak teljeskörű ismeretének biztosítása szükséges.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 64878000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 91419000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben