Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18490/2019
CPV Kód:45231220-3
Ajánlatkérő:NKM Földgázhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Kft.;VABEKO Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete György
Telefon: +36 14322011
E-mail: fekete.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 14771236
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetikozmuvek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "9. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "9. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák”
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, , XI. ker. Bártfai utca; Etele út - Bártfai utcai körzeti nyomásszabályozó közötti szakaszán (hrsz.: 3302/48)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Budapest, XI. ker. Bártfai utca; Etele út - Bártfai utcai körzeti nyomásszabályozó közötti szakaszán (hrsz.: 3302/48) 172 fm DN100 acél nagyközépnyomású elosztóvezeték nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) , felépítményi (építés, szerelés) és aktív korrózióvédelmi munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 127 - 311457

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15/2019/HO Rész száma: 4 Elnevezés: Egyedi vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 19861296 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.09.10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231220-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, , XI. ker. Bártfai utca; Etele út - Bártfai utcai körzeti nyomásszabályozó közötti szakaszán (hrsz.: 3302/48)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest, XI. ker. Bártfai utca; Etele út - Bártfai utcai körzeti nyomásszabályozó közötti szakaszán (hrsz.: 3302/48) 172 fm DN100 acél nagyközépnyomású elosztóvezeték nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) , felépítményi (építés, szerelés) és aktív korrózióvédelmi munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 24884010
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VABEKO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés a 141.§ (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a 141.§ (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat (…) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A fent részletezettekre tekintettel Felek az Egyedi Vállalkozási Szerződés módosításáról döntöttek a jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásul vételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód, figyelemmel az alábbiakra:
Tárgyi Szerződésmódosítás keretében, a műszaki tartalom változását olyan körülmények tették szükségessé, melyek a kivitelezési tevékenység végzése során, a bontási munkálatok ellátása közben váltak nyilvánvalóvá. Ezen műszaki hiányosságok/hibák nem voltak felmérhetőek sem az eljárást indító dokumentáció elkészítésekor, sem a megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatadáskor, a nevezett problémák felfedése, csak a megfelelő elemek kibontása során válhatott nyilvánvalóvá.
A Szerződésmódosítás keretében, az ellenszolgáltatás összegének a megnövekedésének az oka a megváltozó műszaki tartalom. A megnövekedett ellenszolgáltatás szoros összefüggésben van a felmerülő munkálatok ellátásának a költségével, az a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott szakmai ajánlatában szereplő egységárak alapján került kialakításra.
Az Egyedi Vállalkozási Szerződés szerinti ellenérték nettó 19.861.296 ,-Ft volt, míg a tárgyi szerződésmódosítás kapcsán felmerülő plusz költség nettó 5.022.714,-Ft. Megállapítható, hogy a műszaki tartalom módosítása kapcsán felmerülő többlet érték az eredeti szerződéses ellenérték 25,3 %-a, azaz az ellenértéknövekedés nem éri el a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott, 50%-os korlátot, továbbá az eredeti szerződés vonatkozásában első alkalommal kerül sor módosításra, így nem szükséges semmilyen egyéb értékkel egybeszámítani sem.
A Szerződésmódosítás keretében megváltozó műszaki tartalom nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a felmerülő munkálatok mind az eredeti Vállalkozási szerződés tárgyához kapcsolódónak (azokat kiegészítik), a kivitelezés során felmerült, a bontási munkálatok során láthatóvá vált hibák/hiányosságok kijavítására szolgálnak.
Összegzett pótmunka:
A geodéziai bemérés alapján megnövekedett a gázelosztó vezeték hossza 11 m-rel.
A Vahot utca - Bártfai utca saroknál, 4 db 10 tonnás acél teherelosztó. 40 m2
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11F: 8,5 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC11: 3 m3
Hengerelt aszfalt kötőréteg: 14 m3
Öntött aszfalt járda: 34 m3
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a Bártfai utca 65. ingatlan oldalánál a kitűzött nyomvonalon egy OSB lapokból állított zárt kerítés helyezkedik el, ezt el kell bontani és vissza kell épteni,
- A szelvény szerinti 0+110 - 0+135 között a tervezett nyomvonalon egy, a közműegyeztetett helyszínrajzon nem szereplő csatorna helyezkedik el, ezért a gázvezeték nyomvonalát módosítani kell. Az új nyomvonal a vízvezeték mellett lehetséges, ami csak kézi földmunkavégzést tesz lehetővé.
- Az ideiglenes forgalomtechnikai terv szerint az Etele úton irányonként egy-egy forgalmi sávot meg kellett volna nyitni. Mivel ez nem készült el, 4 db 3*3,5 m ideiglenes 10 t hídprovizóriumot kell kihelyezni a megközelíthetőség érdekében. Továbbá 1 db 3*3,5 m hídprovizóriumot kellett a Wartha Vince utcában kitenni,
Etele úti kötési csomópont az útépítéssel érintett, az át nem adott útpályát, járdát, szegélyt és taktilis elemekkel kell megbontani,
- a Tf2 jelű távfűtési vezeték keresztezésénél a szolgáltató a tágulási párnák cseréjét írta elő
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 19861296 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 24884010 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben