Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:0185/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:3300 Eger, Malomárok u. 28.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
Hivatalos név: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97092487
Postai cím: Zalár J. Utca 1-3.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ringert Csaba
Telefon: +36 36511777
E-mail: ringertcsaba@evatzrt.hu
Fax: +36 36516017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.evatzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Távhőprojekt - Eger
Hivatkozási szám: EKR000300522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés Távhőprojekt - Eger
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42160000-8
További tárgyak:44621200-1
45200000-9
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Malomárok u. 28.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kazán korszerűsítés
Telephely címe Hrsz. Megnevezés Névleges
nyomás Névleges hőteljesítmény
kW
Malomárok u. 28. 2014/1 FK2 jelű forróvíz kazán PN16 8 000
A kazán új füstgáz vezetékeket, szükség esetén füstgázhangtompítót kap és egy meglévő nemrégen létesült kondenzációra is alkalmas DN 900 kéménybe köt, amelyen jelenleg két kisebb teljesítményű gázkazán található. E két kazánhoz szükséges egy újabb kéményt, mivel a három kazán nem köthető egy kéményre. A meglévő falazott téglakémény pedig nem alkalmas kondenzációs üzemre. A kazánházi átalakítás után a próbaüzem lefolytatása
Kiviteli tervek, szükség szerint engedélyezési-, valamint Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17760 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Távhőprojekt - Eger
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92067697
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@metalcomzrt.eu
Telefon: +36 305216379
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63400069
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138501354
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42160000-8
További tárgyak:44621200-1
45200000-9
71240000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Malomárok u. 28.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kazán korszerűsítés
Telephely címe Hrsz. Megnevezés Névleges
nyomás Névleges hőteljesítmény
kW
Malomárok u. 28. 2014/1 FK2 jelű forróvíz kazán PN16 8 000
A kazán új füstgáz vezetékeket, szükség esetén füstgázhangtompítót kap és egy meglévő nemrégen létesült kondenzációra is alkalmas DN 900 kéménybe köt, amelyen jelenleg két kisebb teljesítményű gázkazán található. E két kazánhoz szükséges egy újabb kéményt, mivel a három kazán nem köthető egy kéményre. A meglévő falazott téglakémény pedig nem alkalmas kondenzációs üzemre. A kazánházi átalakítás után a próbaüzem lefolytatása
Kiviteli tervek, szükség szerint engedélyezési-, valamint Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138501354
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: METALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92067697
Postai cím: Fogadó Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@metalcomzrt.eu
Telefon: +36 305216379
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 63400069
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés II. A Szerződés tárgya és a teljesítési határidő elnevezésű pontjának 2.3 alpontjának második bekezdését a alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
" A végteljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számítva: 60 nap, de legkésőbb 2018. november 30. napja, figyelembe véve az XIII. A Szerződés hatálya, megszűnése, módosítása 13.1 alpontjában rögzített hatálybaléptetési feltételeket.
Módosított szerződéses rendelkezés:
A végteljesítési határidő: 2018. december 30. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A füstcsatorna elbontását követően (2018.10.19.) nyílt lehetőség a kémény belső állapotfelmérésére, szemrevételezésére, amely alapján statikai vizsgálatok voltak szükségesek. A statikai vizsgálat megállapította, hogy a falazat belülről jelentős mértékben erodálódott, a tégla elemek habarcstöltései helyenként meglazultak, a kémény falazatát további áttörésekkel gyengíteni nem lehet. Ezen megállapításokat a statikai szakvélemény is, amely alapján a felelősműszaki vezető a füstelvezető rendszer áttervezését rendelte el, figyelemmel arra, hogy a jelenlegi kiviteli tervek alapján a kivitelezés a továbbiakban nem folytatható, mivel újratervezés szükséges. Akadályozás kezdete: 2018.10.19. Akadályozás elhárulása: 2018.11.18. Vállalkozó az akadályoztatás miatt a módosított kiviteli tervek készítése és engedélyeztetése alatta kivitelezést folytatni nem tudta. Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1) További információk pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 138501354 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 138501354 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése folytatása: Az aktualizált ütemterv szerint a meglévő füstgáz elvezető bontása és az új füstgáz elvezető építése során az egyes tevékenységek szigorúan egymásra épülnek. Így az akadályoztatás teljes időtartamával hosszabbodik meg a kivitelezés időtartama, a befejezési határidőt nappal módosítani szükséges. Felek rögzítik, hogy az akadály a bontási munkálatok megkezdését követően merült fel, így azokat Ajánlatkérő kellő gondosság mellett eljárva sem láthatta előre, figyelemmel arra, hogy a bontást követően feltárt munkaterület nem egyezett az előzetesen rendelkezésre álló kiviteli tervekkel. Feltárás hiányában ezen körülményekről a feleknek nem lehetett tudomása, ilyen mértékű, ilyen mértékű feltárást pedig a tervezés időtartama alatt nem lehetett eszközölni. E körülmények miatt a teljesítési véghatáridő betartása nem lehetséges.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben