Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18507/2019
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Attala Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7252 Attala, Rákóczi utca (1-1-0, 1-2-0 és 1-3-0 jelű) és Kossuth, valamint Dózsa Gy. utcai (2-0-0 jelű) útárkok. Attala belterület Rákóczi Fe renc utca 78 hrsz., Dózsa György utca 388 hrsz. és Kossuth Lajos utca 314 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geotechnika '8 4 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24654
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga-Stadler Gábor
Telefon: +36 706079909
E-mail: varga.stadler@tolnamegye.hu
Fax: +36 74000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Attala Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21891
Postai cím: Kossuth utca 15.
Város: Attala
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7252
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gelencsér István polgármester
Telefon: +36 745 65508
E-mail: attala@polghiv.tolnamegye.hu
Fax: +36 74565508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.attala.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Attala település csapadékvíz elvezetése” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-TL1-2016- 00006 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Attala település csapadékvíz elvezetése” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-TL1-2016- 00006 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247112-8
További tárgyak:45232450-1
45247110-4
45454100-5
45112710-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7252 Attala, Rákóczi utca (1-1-0, 1-2-0 és 1-3-0 jelű) és Kossuth, valamint Dózsa Gy.
utcai (2-0-0 jelű) útárkok.
Attala belterület Rákóczi Fe renc utca 78 hrsz., Dózsa György utca 388 hrsz. és Kossuth Lajos utca 314 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítási munkák két utcát érintenek a Rákóczi és a Kossuth Lajos utca útárkait. A
munkák során az árkok 30/30-50 L típusú burkoló elemekkel lesznek burkolva. Ehhez az árkok földmunkáit precízen kell
elkészíteni. Az elemek alá talajjavító réteget kell készíteni homokos kavicsból. Az elemek lerakása után a burkolatot lezáró foggal
kell ellátni.
A kivitelezés során a kapubejárókat fel kell szedni. A bejárók Ø400 betoncsövekből épülnek, változó magasságú kétoldali
támfallal. A Rákóczi utca csapadékvizét a befogadóba vezető árok is felújításra kerül, 67 fm szakaszon, Ø 500 csövekből és 117
fm hosszban 40/35-50 L betonelemekből.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10270 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Attala település csapadékvíz elvezetése” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-TL1- 2016-00006 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geotechnika '8 4 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 59.,
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68959356
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231300-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45247112-8
További tárgyak:45232450-1
45247110-4
45454100-5
45112710-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7252 Attala, Rákóczi utca (1-1-0, 1-2-0 és 1-3-0 jelű) és Kossuth, valamint Dózsa Gy.
utcai (2-0-0 jelű) útárkok.
Attala belterület Rákóczi Fe renc utca 78 hrsz., Dózsa György utca 388 hrsz. és Kossuth Lajos utca 314 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
felújítási munkák két utcát érintenek a Rákóczi és a Kossuth Lajos utca útárkait. A
munkák során az árkok 30/30-50 L típusú burkoló elemekkel lesznek burkolva. Ehhez az árkok földmunkáit precízen kell
elkészíteni. Az elemek alá talajjavító réteget kell készíteni homokos kavicsból. Az elemek lerakása után a burkolatot lezáró foggal
kell ellátni.
A kivitelezés során a kapubejárókat fel kell szedni. A bejárók Ø400 betoncsövekből épülnek, változó magasságú kétoldali
támfallal. A Rákóczi utca csapadékvizét a befogadóba vezető árok is felújításra kerül, 67 fm szakaszon, Ø 500 csövekből és 117
fm hosszban 40/35-50 L betonelemekből.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 71709706
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geotechnika '8 4 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 59.,
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. szerzmód:
„Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen
nettó 71.709.706,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 91.071.327,- forint illeti meg.
…”

„Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen
nettó 71.709.706,- Ft illeti meg.
Felek rögzítik, hogy az építési munka építési hatósági-engedélyköteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendelő kötelezett az ÁFA tartalom megfizetésére.
ÁFA összege 19.361.621,- Ft.
Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés tárgyát képező építési tevékenység jelentős része nem engedélyköteles tevékenység volt, ennek megfelelően került megkötésre a szerződés az egyenes Áfa szabályai szerint. A kivitelezéssel érintett terület egy része (1-0-0 j. árok torkolati szakasza) azonban a valóságban ugyan megvolt, de a földhivatali térképen nem szerepelt, tervezésére és jogszerűsítésére volt szükség, amelynek során erre a részre vonatkozóan engedély került kiállításra. Mivel az építési munka így építési hatósági-engedélyköteles tevékenységé vált, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Megrendelő kötelezett az ÁFA tartalom megfizetésére.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68959356 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 71709706 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben