Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18508/2019
CPV Kód:45213312-3
Ajánlatkérő:Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, 9400 Sopron Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84533021
Postai cím: Verő József Utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopron.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987312019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987312019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Árpád utcai parkolóház kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000987312019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213312-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A soproni Árpád utcai parkolóház kivitelezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az Árpád utcai parkolóház k
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213312-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 9400 Sopron Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Sopron Megyei Önkormányzat szándéka a „TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében” című projekt egyik elemeként a „Tűzoltóság tömbjének” rehabilitációja/felújítása, mely során a városközpont jelenlegi parkolási lehetőségének javítása érdekében a kijelölt tervezési területen 235 férőhelyes nyilvános parkolóház és mellette szabadtéri parkolók alakítandóak ki.
A beruházási terület (Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2) a Várkerület külső, történeti beépítése és az Ikva patak között, az Árpád utcától északra helyezkedik el.
Főbb munkanemek:
A parkolóház 1.882 m2 beépített alapterületű, szabálytalan ellipszoid alakú, öt szinten, 2,6 m szintmagassággal, fél szint eltolással készülő monolit vasbeton szerkezetű épület, vasbeton gerendaráccsal összefogott cölöpalapozással.
Nettó szintterület 8.468 m2, zöldtető: 622 m2, építménymagasság: 14 m, zöldterület, parkosítás 393 m2.
Földmunka visszatöltéssel: 3.183 m3, elszállítás: 1.267 m3
Alapozás: monolit vb. alaplemez; Feltöltés készítése homokos kavicsból: 1.916 m3
Cölöpalap D=60-80 cm: 2.221 fm (azaz bedolgozott betonmennyisség: 1115 m3)
vasbeton gerendarács készítése: 380 m3
vasbeton lemezek, falak pillérek, rámpa: 3.518 m3
Betonozások: 160 m3
Teljes bedolgozott betonmennyiség: 5173 m3
Betonacélok: 635 t
Acélbetétek: PSB-10-16/185-255 Peikko ny. csap: 1.736 db
Acélszerkezetű lépcsőház: 45 t
OSB lap elhelyezése pallóvázra attika fal tetején: 115 m2
Vakolatok készítése: 200 m2
Dupla profilvázas gipszkarton-fal, előtétfal építése: 106 m2
Csempe és lapburkolatok készítése: 215 m2
Garázspadló 4 cm aszfaltbetonnal: 508 m2
Garázspadló műgyanta burkolattal: 7.326 m2
Homlokzati árnyékoló kerámia lamellák acél háttérszerkezetre szerelve: 8.496 m2
Fémlemez attika-fedés: 519 fm
6 fülkés WC kialakítása válaszfalrendszerrel, akadálymentes WC: 1-1 db
Acélajtók: 21 db
Talajnedvesség, csapadékvíz elleni szigetelés: 245 m2 + 902 m2
Hőszigetelés 4-8 cm vtg.: 991 m2
Szennyvíz-, csapadékcsatorna, víz, áram bekötések 1-1 db
Beléptető rendszer
Lift: 2 db 630kg teherbírású, 8 személyes, 5 állomásos, gépház nélküli
Térburkolat készítése ágyazattal, szegélyekkel, beton-térkőből és gránit kiskockakőből: 900 m2
Extenzív tetőkert kialakítása: 622 m2
Parkosítás növénykazettákkal: 64 db
Zöldfelület kialakítása cserje- és faültetéssel: 1.318 m2
Parkolók száma: 235 db személygépkocsi, ebből mozgáskorlátozott: 5 db
Továbbá 26 db motorparkoló és 10 db kerékpártároló
Integrált parkolás informatikai rendszer telepítése, beüzemelése, ezen belül 4 db elektromos töltőállomás, ebből 1 db gyorstöltő, 3 db kétállású normál töltő
A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó)  10
3 M.2.4. pont szerinti szakember parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 II.2.14.) pont folytatása: Az egyes munkarészek egymással szorosan összefüggenek, ezért műszaki-szakmai szempontból hátrányokkal járna az egyes feladatrészek elválasztása. AK feltételes közbeszerzést folytat le, a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alkalmazásával.
II.2.14) További információ:
AK nem biztosítja a részajánlattételt, mivel a kivitelezés egy darab új épület megvalósítására irányul, az sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem bontható részekre, a beruházási terület korlátozott megközelíthetőséget és organizációs lehetőséget biztosít.
Folytatás: II.2.13) pont alatt!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.szereplő nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Folytatás: II.2.) pont alatt!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
P.1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkák ellátása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11), (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkák ellátása) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 1.100.000.000,- Ft-ot.
A P.1) alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
M1) A Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5év alatt befejezett, de legfeljebb 8év alatt megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az igazolásban meg kell adni legalább az ép.-i beruh. tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum,év/hó/nap) és helyét, szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségét, nyilatkozni kell arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK az alk.-i feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bek.-ére. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz és a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
AK a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért.
AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követően az elvárt szakmai gyakorlat tárgyának megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot a szakember szakmai önéletrajzába fel kell tüntetni, (amellyel az adott alkalmassági követelményt AK teljesítettnek tekinti, ezáltal a részletes szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges) egyebekben a jogosultággal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti AK.
Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (6) – (7), (9), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1./ Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett szerződésszerűen teljesített legalább 6300 m2 nettó szintterületű, parkolóház építésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott:
a) legalább 175 db parkolóhely kialakítását, ezen belül mozgáskorlátozott, valamint motorparkoló és kerékpártároló kialakítást, valamint elektromos töltőállomás kialakítást,
b) fúrt cölöpalap alapozást,
c) min. 3700 m3 bedolgozott betonmennyiséget,
d) min. 1 db személyfelvonó kivitelezést.
AT a fenti M.1. pontot több vagy egy referenciaigazolásokkal is igazolhatja.
A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.
M.2./ Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, aki rendelkezik legalább 9 hónap parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalattal;
M.2.3./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.4./ legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik beton technológus szakmérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően min. 3 éves építőipari kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlattal
Egy szakember csak 1 pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal/végzettséggel egyenértékű jogosultságot/végzettséget is elfogad.
III.2.2) pont folytatása:
Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételére jogosult.
Nyertes Ajánlattevő öt részszámlát és egy végszámlát jogosult kiállítani, az alábbiak szerint:
A részszámla 15, 30, 45, 60 és 75 %-os készültségnél, részszámlánként a szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő összeggel nyújtható be. A végszámla - ami a vállalkozói díj fennmaradó 25 %-a - a teljesítését követően nyújtható be.
Az ellenszolg. telj.-e a 322/2015. (X.30.)KR 31.§-ában, a Kbt.135.§(2);(5);(6) bek. szerint.Alváll.igénybe vétele nélküli teljesítés esetén a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bek.,alv. igénybe vétele esetén pedig a 322/2015. (X.30.) KR 32/A-B §-a szerint a (rész)teljesítés AK telj. igazolását követően haladéktalanul benyújtott szla alapján banki átutalással kerül sor.
A részletes fizetési feltételeket,az előleg feltételeit és a részszámlázás ütemét a KD részét képező szerz.terv. tartalmazza.
Tartalékkeret 5%.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz.-t bizt. mellékköt.-ek:
Késedelmi kötbér: 0,8 %/nap, de maximum a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Bizt.: 5 % teljesítési/ 5 % jótállási bizt., nyújtható a Kbt.134.§(6)bek.a)pont szerint.
Jótállási köt.:sikeres műszaki átadás–átvételi eljárást követően minimum 36 hónap, de ajánlattevő vállalása szerint magasabb mértékű.
Fizetési felt.:
Az elvégzendő beruh. részben EU, részben az AK saját forrásaiból kerülnek finanszírozásra az alábbiak szerint:
Az AT, a szerz. és a kifizetések pénzneme: Forint.
Fizetés módja: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása: 100,00 %.
Folytatás: III.1.3) alkalmasság minimumkövetelményei pont alatt!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja.
Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap
- ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintája
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
- ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben)
- szakmai ajánlat: árazott költségvetés, értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil., amelyben a szakember név szerint megjelölésre kerül
- 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat
- közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap 60 napban értendő.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
FAKSZT: Krizmanich Gergely 000086, dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, xls, zip, rar.
AK hiánypótlásra lehetőséget a Kbt.71. § szerint, az EKR rendszeren keresztül biztosít.
Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR rendszeren keresztül van lehetőség.
Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban(HUF) kell megadni.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.
Értékelés: a legjobb ár-érték arány szempont szerint, pontskála: 0-10, 1. RSZ (ár): fordított arányosítás,
2. és -3.1. RSZ: egyenes arányosítás, 3.2. részszempont pontozás.
A nyertes ajánlattevő a megkötendő kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló CAR-rendszerű vagy más, összkockázati rendszerű építési-szerelési biztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni: min. 500 Millió HUF/kár és min. 1000 Millió HUF/év kárösszegű.
Folytatás: VI.4.3) pont alatt!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak
VI.3) pont folytatása:
A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt. vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
III.1.1) pont folytatása:
NY.1) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek.-eire is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11) bek.ei is irányadóak. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák