Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18530/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (H-9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mórocz Nikolett
Telefon: +36 96507945
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügy
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001174672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Helyiség megnevezés Mennyiség Alapt.1db Alapt.össz.
db m2 m2
Szülőszoba I. 1 15,0 15,0
Szülőszoba II. 1 17,0 17,0
Szülőszoba III. 1 22,5 22,9
Szülőszoba IV. 1 22,3 22,3
Szülőszoba V. 1 22,3 22,3
Szülőszoba VI. 1 14,0 14,0
Újszülött ellátó 1 17,5 17,5
Intezív őrző 1 21,0 21,0
Nővér dolgozó 1 10,5 10,5
Nővér pihenő 1 10,2 10,2
Kórterem I. 1 23,0 23,0
Kórterem II. 1 23,2 23,2
Kórterem III. 1 17,4 17,4
Kórterem IV-XIII. 10 21,0 210,0
Raktár I. 1 16,9 16,9
Raktár II. 1 3,5 3,5
Fürdő-WC I-II-III. 3 4,0 12,0
Fürdő-WC IV. 1 2,2 2,2
Fürdő-WC V-VI. 2 7,0 14,0
Fürdő-WC VII-XII. 6 4,0 24,0
WC 1 2,4 2,4
Folyosó 1 130,0 130,0
Összesen: 39 426,9 651,3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 173179191 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (H-9023 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fejlesztési támogatást nyert el a “Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" CSBSZ 2018 elnevezésű pályázat keretében.
A pályázat kiemelt céljához,- a családbarát értéktend érvényesüléséhez, a családok igényeit kielégítő és a gyermekágyas időszak komfortérzetét növelő fejlesztéshez szükséges a Szülészeti Osztály környezetét alakítani.
A kivitelezési feladat a következő:
- Új szülőszobák kialakítása. 6 db szülőszobát alakítunk ki. Valamennyi szülőszobából közvetlen átjárás van a fürdő, WC blokkba, melyet a szomszédos szülőszobák közé illesztünk és mindkét szobából való megközelítést az onnan nyíló ajtó biztosítja.
- 13 kórterem is fürdő, WC blokkal ellátott lesz. Két- két szomszédos kórterem közé megépítendő vízesblokk mindkét helyiség felől nyíló ajtóval ellátott.
- Az Újszülött ellátó helyiséget a folyosó felől szabadnyílással, a korábbihoz viszonyítva bővített alapterülettel terveztük., kielégítve az ellátás szakmailag indokolt személyi és eszköz helyigényét.
- Az Intenzív őrző helyiség a folyosó és a műtő irányából jól megközelíthető helyen, a folyosó felől szabadnyílással, betekinthetően tervezett.
- A nővérek munkáját segíti a Nővérdolgozó és a pihenést szolgáló Nővérpihenő létesítése.
- A szülőszobákba a folyosóról automata ajtókon keresztül léphetünk be.
- A szobákba történő beközlekedés könnyítésére a folyosókból a szerkezeti kötöttségek figyelembevételével kiemeltük a nélkülözhető beépített elemeket, szekrényblokkokat. Itt helyezkedik el a nővér,- diszpécser pult az informatikai figyelő- jelzőrendszerek munkaál-lomásával.
- A korábbi elavúlt padló és falburkolatokat az egészségügyi speciális igényeknek is megfelelő korszerű anyagok felhasználásával cseréljük ki. Cél az is, hogy a felhasznált anyagok textúrája, színe barátságos, megnyugtató környezetet teremtsen.
- Az átalakítás során létesített vízes- blokkok víz hozzávezetését. szennyvíz elvezetését meg kell oldani. A WC- k szennyvízelvezetéséhez minimálisan szükséges NA 110 átmérőjű ejtőcsövet kell kiépíteni a jelenleg rendelkezésre álló kisebb átmérőjű vezetékek cseréjével, a meglévő strang- aknák felhasználásával.
- A meglévő orvosi gáz vezetékekről ki kell építeni az új elrendezés szerinti szülőszobák, in-tenzív őrző, újszülött ellátó helyiségekbe igényelt csatlakozó helyeket.
- A helyiségekben a vonatkozó előírások szerint biztosítani kell a megfelelő légcserét és klimatizálást.
- Az átalakítás során érintett területek villamos alaphálózatát, villamos kapcsoló, csatlakozó és világítási szerelvényeket szabványossági szempontból vizsgálni kell. A villamos felújítást a vizsgálat alapján alaphálózati szinten el kell végezni. A világítási kapcsoló és csatlakozó szerelvényeket, világítótesteket az előírásoknak megfelelő, körszerű eszközökre kell cserélni.

Mennyiségek:
Helyiség megnevezés Mennyiség Alapt.1db Alapt.össz.
db m2 m2
Szülőszoba I. 1 15,0 15,0
Szülőszoba II. 1 17,0 17,0
Szülőszoba III. 1 22,5 22,9
Szülőszoba IV. 1 22,3 22,3
Szülőszoba V. 1 22,3 22,3
Szülőszoba VI. 1 14,0 14,0
Újszülött ellátó 1 17,5 17,5
Intezív őrző 1 21,0 21,0
Nővér dolgozó 1 10,5 10,5
Nővér pihenő 1 10,2 10,2
Kórterem I. 1 23,0 23,0
Kórterem II. 1 23,2 23,2
Kórterem III. 1 17,4 17,4
Kórterem IV-XIII. 10 21,0 210,0
Raktár I. 1 16,9 16,9
Raktár II. 1 3,5 3,5
Fürdő-WC I-II-III. 3 4,0 12,0
Fürdő-WC IV. 1 2,2 2,2
Fürdő-WC V-VI. 2 7,0 14,0
Fürdő-WC VII-XII. 6 4,0 24,0
WC 1 2,4 2,4
Folyosó 1 130,0 130,0
Összesen: 39 426,9 651,3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 0 hónap – max.36 hónap)  20
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember magasépítési és vagy épület átalakítási/felújítási projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalat 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84096803
Postai cím: István Utca 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
E-mail: info@davidbau.hu
Telefon: +36 96456456
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96456456
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 173300682
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 173179191
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: burkolás, festés, épületvillamosság, épületgépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84096803
Postai cím: István Utca 189.
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11464749208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges