Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:18540/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Döge Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Döge, 3832 sz. ök. út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Döge Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59302522
Postai cím: Osváth Tér 1
Város: Döge
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4495
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Péter
Telefon: +36 45450495
E-mail: onkorm.doge@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.doge.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rétközi összekötő út között létesítendő kerékpárút
Hivatkozási szám: EKR000795902018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Döge, külterületi kerékpárút létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Döge, 3832 sz. ök. út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Döge Község Önkormányzata elhatározta, hogy a településen átmenő 3832. sz. ök. út mentén (6+121 – 6+605 szelvények között) kerékpárutat építtet.
A tervezett kerékpárút hossza: 489 m
A tervezett kerékpárút 3832 sz. ök. út érintett szakaszának szelvényszámai: 6+121 – 6+605.
Kerékpáros létesítmény típusa:
Közút melletti kétirányú kerékpárút:
-- kétirányú, 2 x 1 haladósávos kerékpárút
-- tervezési sebesség: Vt ˃ 20 km/h
-- jellemző keresztmetszeti adatok:
Szélesség: 2,25 m (szegély nem épül)
Burkolat egyoldali esése: 2,5 %
Padka szélessége: 0,5 m
Padka esése: 5,0 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00771 / 2201 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Döge, külterületi kerékpárút létesítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
E-mail: czetokft@gmail.com
Telefon: +36 45435038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31203800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Döge, 3832 sz. ök. út
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Döge Község Önkormányzata elhatározta, hogy a településen átmenő 3832. sz. ök. út mentén (6+121 – 6+605 szelvények között) kerékpárutat építtet.
A tervezett kerékpárút hossza: 489 m
A tervezett kerékpárút 3832 sz. ök. út érintett szakaszának szelvényszámai: 6+121 – 6+605.
Kerékpáros létesítmény típusa:
Közút melletti kétirányú kerékpárút:
-- kétirányú, 2 x 1 haladósávos kerékpárút
-- tervezési sebesség: Vt ˃ 20 km/h
-- jellemző keresztmetszeti adatok:
Szélesség: 2,25 m (szegély nem épül)
Burkolat egyoldali esése: 2,5 %
Padka szélessége: 0,5 m
Padka esése: 5,0 %
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31203800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
E-mail: czetokft@gmail.com
Telefon: +36 45435038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.3. Teljesítési véghatáridő: 2019.november 15.
Megrendelő a vállalt határidőhöz képest előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az alapszerződés 14.9 pontja rögzíti, hogy a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés csak akkor lép hatályba, ha a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogát a Megrendelő megszerezte, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozzájárul a projekt befejezési határidejének meghosszabbításához, továbbá a kivitelezés jogi előfeltételeinek biztosításáról értesíti Megrendelő a Vállakozót.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31203800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 31203800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben