Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18649/2019
CPV Kód:34144430-1
Ajánlatkérő:Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Raeder Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:100%%-os önkorm. tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:zöldterület-kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79899994
Postai cím: Gasparich Utca 26.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fábián Ildikó
Telefon: +36 202119004
E-mail: ildiko.fabian.dr@gmail.com
Fax: +36 92313589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vgkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: 100%-os önkorm. tulajdonú gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: zöldterület-kezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Utcaseprő jármű beszerzése lízingszerződéssel
Hivatkozási szám: EKR000733432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144430-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db új utcaseprő jármű beszerzése lízingkonstrukció keretében az alábbiak szerint elvárt főbb műszaki paraméterekkel:
Minimum EURO 6 emissziós normájú dízelmotor, minimum bruttó 6 m3 befogadóképességű, rozsdamentes acél hulladéktartály, szállítószalag és felszívó turbina kombinációja által biztosított anyagtovábbítás a seprőkeféktől a hulladéktartályba (konvejoros anyagtovábbítás), fülkéből vezérelhető, hidraulikust tartályürítés, hidraulikus vezérlésű felszívó turbina, hidraulikusan állítható első kefe, amely mindkét oldalra kifordítható és 180°-ban elforgatható, minimum 300 literes víztartály, lombszívó, hidraulikus szűrőrázó rendszer, vízpermetes pormegkötési technológia, porszűrő rendszer, központi zsírzó rendszer, kétüléses, zárt, légkondicionálóval és rádióval felszerelt vezetőfülke, szabványnak megfelelő közúti világítási rendszer, sárga villogó figyelmeztető jelzés, színes kijelzős tolatókamera, munkaóra számláló, sebességmérő.
Kizárólag új, azaz első alkalommal forgalomba helyezett gép megajánlása lehetséges.
A teljesítés részét képezi a gép teljesítés helyére történő szállítása, üzembe helyezése, közúti közlekedésre vizsgáztatása, a kezelőszemélyzet betanítása. Az ajánlattevő köteles a jótállási időn belüli szervizmunkák és javítások elvégzésére a lízingtárgyra vonatkozóan jogosult szakszerviz rendelkezésre állását biztosítani.
A lízingkonstrukció főbb követelményei:
Zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, a finanszírozás és törlesztés devizaneme: HUF, a törlesztés gyakorisága: havi, futamidő: 60 hónap, a kamatozás: fix ügyleti kamat. Az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat nem haladhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényben lévő 5 éves BIRS kamatfixing plusz 1,5% kamatfelár mértéket. Az önerő a nettó gépérték 10%-a.
A részletes szállítási-, minőségi-, teljesítmény- és a lízingkonstrukcióval szembeni követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 49999990 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Utcaseprő jármű beszerzése lízingszerződéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144430-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új utcaseprő jármű beszerzése lízingkonstrukció keretében az alábbiak szerint elvárt főbb műszaki paraméterekkel:
Minimum EURO 6 emissziós normájú dízelmotor, minimum bruttó 6 m3 befogadóképességű, rozsdamentes acél hulladéktartály, szállítószalag és felszívó turbina kombinációja által biztosított anyagtovábbítás a seprőkeféktől a hulladéktartályba (konvejoros anyagtovábbítás), fülkéből vezérelhető, hidraulikust tartályürítés, hidraulikus vezérlésű felszívó turbina, hidraulikusan állítható első kefe, amely mindkét oldalra kifordítható és 180°-ban elforgatható, minimum 300 literes víztartály, lombszívó, hidraulikus szűrőrázó rendszer, vízpermetes pormegkötési technológia, porszűrő rendszer, központi zsírzó rendszer, kétüléses, zárt, légkondicionálóval és rádióval felszerelt vezetőfülke, szabványnak megfelelő közúti világítási rendszer, sárga villogó figyelmeztető jelzés, színes kijelzős tolatókamera, munkaóra számláló, sebességmérő.
Kizárólag új, azaz első alkalommal forgalomba helyezett gép megajánlása lehetséges.
A teljesítés részét képezi a gép teljesítés helyére történő szállítása, üzembe helyezése, közúti közlekedésre vizsgáztatása, a kezelőszemélyzet betanítása. Az ajánlattevő köteles a jótállási időn belüli szervizmunkák és javítások elvégzésére a lízingtárgyra vonatkozóan jogosult szakszerviz rendelkezésre állását biztosítani.
A lízingkonstrukció főbb követelményei:
Zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal, a finanszírozás és törlesztés devizaneme: HUF, a törlesztés gyakorisága: havi, futamidő: 60 hónap, a kamatozás: fix ügyleti kamat. Az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat nem haladhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényben lévő 5 éves BIRS kamatfixing plusz 1,5% kamatfelár mértéket. Az önerő a nettó gépérték 10%-a.
A részletes szállítási-, minőségi-, teljesítmény- és a lízingkonstrukcióval szembeni követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a) 24 hónap kötelező jótálláson felül vállalt jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum további 12 hónap) [hónapban megadva] 10
2 b) lízing ügyleti kamat (5 éves BIRS kamatfixing + legfeljebb 1,5 % kamatfelár) [%-ban megadva] 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – c) nettó ajánlati ár [HUF] Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019000262-WW Rész száma: Elnevezés: Utcaseprő jármű beszerzése lízingszerződéssel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Raeder Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64774387
Postai cím: Csépi út.
Város: Tököl
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
E-mail: dulevo@raeder.hu
Telefon: +36 203470270
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529861213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49999990
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Raeder Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64774387
Postai cím: Csépi út.
Város: Tököl
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529861213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.2.3. és V.2.12. pont kiegészítése: A RAEDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Csépi út 2644/9, adószám: 14529861-2-13) közös ajánlattevőként nyújtott be ajánlatot az ERSTE BANK HUNGARY Zrt-vel (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., adószám: 10197879-4-44), s a nyertes ajánlattevők szintén e közös ajánlattevők. Kiegészítés az V.2.3. ponthoz: A RAEDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. KKV-nak minősül, az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. nem minősül KKV-nak.
A szerződés hatálybalépésének feltétele - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.§ (1) bekezdése alapján - a Kormány hozzájárulása.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges