Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18656/2019
CPV Kód:79419000-4
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Field Consulting Services Zrt.;Collective-Intelligence Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +3617956535
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Fax: +3617950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/innovácios-es-technologiai-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Szakértői támogatás vállalkozási és felhasználási keretszerződés keretében az uniós támogatások végrehajtási rendszeréhez a KÖFOP 3.2.6-16-2016-00001 projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79419000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Szakértői támogatás vállalkozási és felhasználási keretszerződés keretében az uniós támogatások végrehajtási rendszeréhez a KÖFOP 3.2.6-16-2016-00001 projekt keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő székhelye, a teljesítéséhez szükséges
mértékben Ajánlatkérő telephelye (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet
módosításainak előkészítése, a támogatások felhasználásához kapcsolódó sablon dokumentumok
elkészítése, egyeztetése, karbantartása, továbbá módszertanok kidolgozása, elemzések készítése,nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése.A 2014-2020 időszak előre haladásával lehetővé válik a gyakorlati tapasztalatok szintetizálása,
javaslattétel a szükséges módosításokra, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása az
intézményrendszeri szereplőkkel. A támogatási folyamat hangsúlyos elemei többek közt a pályáztatás, valamint az első szintű ellenőrzések (dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések,kockázatelemzés).
A szabályozási környezet vizsgálata során kiemelt feladat azonosítani azokat a szabályozási elemeket, melyek akadályozzák a gyors és hatékony program és projekt végrehajtást. Emellett a támogatási rendszerrel kapcsolatos elvárás, hogy az pályázóbarát módon kerüljön továbbfejlesztésre.
Szintén meghatározó elvárás a támogatások szabályos felhasználásának biztosítása. Az uniós támogatások tárgyában lefolytatott auditok számos esetben rendszerszinten kezelendő problémákat tárnak fel, illetve az egész támogatási rendszert érintő javaslatokat tesznek.
A 2014-2020 programozási időszak egyik fő újdonsága az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása. Az ehhez készített útmutató felülvizsgálata szükséges lesz.Elérendő eredmények és output:
1. írásos módszertani javaslatok kidolgozása a szerződés aláírását követően meghatározott konkrét területeken, a javaslatok intézményrendszeri egyeztetésének dokumentálása, végleges javaslatok kidolgozása
2. szabályozási környezet dokumentumainak korrektúrával átadott módosítási javaslatai;
Konkrét feladatok a megkötendő szerződés teljesítése során:
1. interjúk lefolytatása az érintett szervezetek és az Irányító Hatóságok képviselőivel a gyakorlati tapasztalatokról, tapasztalatok rendszerezése;
2. a tapasztalatok alapján elemzés készítése a lehetséges módosítási irányokról;
3. módszertani javaslatok kidolgozása indoklással, szükség esetén statisztikai alátámasztással
4. javaslatok bemutatása ITM/ME és Irányító Hatóságok részére workshop keretében, workshop eredményei alapján módosítási javaslatok véglegesítése;
5. szabályozási környezet vizsgálata, javaslat annak módosítására;
6. sablon dokumentumok vizsgálata, javaslat azok módosítására;
7. más tagállamok gyakorlatának bemutatása, elemzése;
8. nem uniós hazai pályázati rendszerek gyakorlatának bemutatása, elemzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP 3.2.6-16-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 207954

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Szakértői támogatás vállalkozási és felhasználási keretszerződés keretében az uniós támogatások végrehajtási rendszeréhez a KÖFOP 3.2.6-16-2016-00001
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Field Consulting Services Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vihorlát utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Collective-Intelligence Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rókusalja u. 14.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7624
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 52000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az előzmény eljárást a Miniszterelnökség folytatta le, ezen KÖFOP projekt tekintetében a feladatok a 94/2018 (V.22) Korm. rendelet 123. § (1) bek. alapján az ITM-hez kerültek át. A szerződésmódosítás aláírására 2019, szeptember 16-án került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint lehetséges.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79419000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő székhelye, a teljesítéséhez szükséges mértékben Ajánlatkérő telephelye (1077 Budapest,Wesselényi u. 20-22.).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet
módosításainak előkészítése, a támogatások felhasználásához kapcsolódó sablon dokumentumok
elkészítése, egyeztetése, karbantartása, továbbá módszertanok kidolgozása, elemzések készítése,nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése.A 2014-2020 időszak előre haladásával lehetővé válik a gyakorlati tapasztalatok szintetizálása,
javaslattétel a szükséges módosításokra, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása az
intézményrendszeri szereplőkkel. A támogatási folyamat hangsúlyos elemei többek közt a pályáztatás, valamint az első szintű ellenőrzések (dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések,kockázatelemzés).
A szabályozási környezet vizsgálata során kiemelt feladat azonosítani azokat a szabályozási elemeket, melyek akadályozzák a gyors és hatékony program és projekt végrehajtást. Emellett a támogatási rendszerrel kapcsolatos elvárás, hogy az pályázóbarát módon kerüljön továbbfejlesztésre.
Szintén meghatározó elvárás a támogatások szabályos felhasználásának biztosítása. Az uniós támogatások tárgyában lefolytatott auditok számos esetben rendszerszinten kezelendő problémákat tárnak fel, illetve az egész támogatási rendszert érintő javaslatokat tesznek.
A 2014-2020 programozási időszak egyik fő újdonsága az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása. Az ehhez készített útmutató felülvizsgálata szükséges lesz.Elérendő eredmények és output:
1. írásos módszertani javaslatok kidolgozása a szerződés aláírását követően meghatározott konkrét területeken, a javaslatok intézményrendszeri egyeztetésének dokumentálása, végleges javaslatok kidolgozása
2. szabályozási környezet dokumentumainak korrektúrával átadott módosítási javaslatai;
Konkrét feladatok a megkötendő szerződés teljesítése során:
1. interjúk lefolytatása az érintett szervezetek és az Irányító Hatóságok képviselőivel a gyakorlati tapasztalatokról, tapasztalatok rendszerezése;
2. a tapasztalatok alapján elemzés készítése a lehetséges módosítási irányokról;
3. módszertani javaslatok kidolgozása indoklással, szükség esetén statisztikai alátámasztással
4. javaslatok bemutatása ITM/ME és Irányító Hatóságok részére workshop keretében, workshop eredményei alapján módosítási javaslatok véglegesítése;
5. szabályozási környezet vizsgálata, javaslat annak módosítására;
6. sablon dokumentumok vizsgálata, javaslat azok módosítására;
7. más tagállamok gyakorlatának bemutatása, elemzése;
8. nem uniós hazai pályázati rendszerek gyakorlatának bemutatása, elemzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 52000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Field Consulting Services Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vihorlát utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Collective-Intelligence Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rókusalja u. 14.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU23
Postai irányítószám: 7624
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megrendelő a jelen szerződés alapján egyedi megrendelést a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 34 hónapig vagy a jelen szerződés 6.2. pontjában rögzített keretösszeg kimerüléséig adhat azzal, hogy a 34 hónap letelte vagy a keretösszeg kimerülése közül a korábban bekövetkező esemény az irányadó.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen 2. számú szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek, mivel jelen ügyben a szerződés időtartalma nem teljesítési határidő, így annak módosítása (meghosszabbítása) irreleváns az eredeti közbeszerzési eljárás szempontjából, azaz nem olyan feltétel, amely ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna (Kbt. 141. § (6) bek. a) pont); nem érinti a szerződéses (eredeti) gazdasági egyensúlyt (Kbt. 141. § (6) bek. b) pont), továbbá nem terjed ki új szerződéses elemre (új ajánlattevői kötelezettségre) (Kbt. 141. § (6) bek.c) pont).
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 52000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 52000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben