Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18669/2019
CPV Kód:45212320-5
Ajánlatkérő:Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft
Teljesítés helye:1094 Budapest, Liliom u. 41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54291027
Postai cím: Liliom Utca 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Haraszti Zsolt
Telefon: +36 204006070
E-mail: hara@trafo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Trafó bővítése konténeres (fém könnyűszerkezetes)
Hivatkozási szám: EKR000076502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212320-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Trafó bővítése konténeres (fém könnyűszerkezetes)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223800-4
További tárgyak:45212320-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1094 Budapest, Liliom u. 41.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Trafó Kortárs Művészetek Háza NKft. 1094 Budapest, Liliom u. 41. közigazgatási cím alatt található épület előtti területen, konténerek/acélszerkezetek felhasználásával kialakítandó 2 szintes új épületrész építése, cca 192 m2 alapterületen, valamint a meglévő épület földszintjének felújítása (közönségforgalmi tereinek), belsőépítészeti átalakítása, cca 48 m2 alapterületen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06896 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 102/19 Rész száma: Elnevezés: Trafó bővítése konténeres (fém könnyűszerkezetes)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13801513
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: e-builder@e-builder.hu
Telefon: +36 13230837
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13230838
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 200000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212320-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223800-4
További tárgyak:45212320-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1094 Budapest, Liliom u. 41.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Trafó Kortárs Művészetek Háza NKft. 1094 Budapest, Liliom u. 41. közigazgatási cím alatt található épület előtti területen, konténerek/acélszerkezetek felhasználásával kialakítandó 2 szintes új épületrész építése, cca 192 m2 alapterületen, valamint a meglévő épület földszintjének felújítása (közönségforgalmi tereinek), belsőépítészeti átalakítása, cca 48 m2 alapterületen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 200000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13801513
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: e-builder@e-builder.hu
Telefon: +36 13230837
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13230838
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét módosítják és megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésének határideje: 2019. november hó 15. napja.
Szerződő felek a szerződés IV./5. pontját módosítják és megállapodnak, hogy nettó 14.000.000,-Ft azaz tizennégymillió forint összegű tartalékkeret áll rendelkezésére a kivitelezés során felmerülő és a jelen módosítást követően elvégzendő munkák előre nem látott díjainak és költségeinek fedezetére. A tartalékkeret elköltése az ajánlatban szereplő egységárakon történhet. A tartalékkeret felhasználásának feltétele, hogy a műszaki ellenőr igazolja a felmerült pótmunka indokoltságát és azt, hogy az arra fordítandó összeg megfelel az ajánlatban foglalt egységáraknak, vagy ennek hiányában a piacon elérhető átlagárnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek egybehangzóan jelentik ki, hogy a szerződősben vállalt feladatok teljesítését Vállalkozó megkezdte, és a munka jelenlegi állását a jelen szerződéshez csatolt időrend megfelelően tartalmazza. Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy a munka megkezdését követően olyan tervezési hiányosságok merültek fel melyeket, – és az ahhoz kapcsolódó kivitelezési munkákat – el kell végezni. A Fővárosi Vízművek tévesen tervezte meg a vízbekötést, és ebből adódóan az engedélyezés is késedelmesen történt, továbbá a BM Katasztrófavédelem legfrissebb tájékoztatása szerint további tűzbiztonsági feladatok elvégzése is elengedhetetlen, így a szerződésmódosítást feleken kívülálló harmadik személy késedelme is indokolja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 200000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 200000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben