Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18691/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Nyíradony Város Önkormányzata közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
471. sz. főút 15+340-31+784 km szelvények közötti szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233125-1
További tárgyak:45233221-4
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Nyíradony Város
Önkormányzata közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíradony Város Önkormányzata által feltételként közölt,
engedélyköteles feladatok megvalósítása
A kivitelezési feladatok főbb mennyiségei (tájékoztató adat):
- önkormányzati útcsatlakozások építése: 331 m
- önkormányzati út építés 311 m
- leállósáv építése: 400 m2
- meglévő kerékpárút elbontása, terület rekultiválása: 535 m
- kerékpárút építése: 535 m
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az útépítési-, kerékpárút-építési-, amennyiben releváns a
csapadékvíz elvezetési, közműkiváltási, vízjogi engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
valamint a földhivatal I. fokú építésügyi hatóság által záradékolt területmegszerzési tervek
elkészítése. Szükséges a jogerős építési- és létesítési engedély(ek) beszerzése.
A nyertes ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum III., IV., V.
részei tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2539 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 214945406
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
További tárgyak:45233221-4
71320000-7
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Nyíradony Város Önkormányzata közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyíradony Város Önkormányzata által feltételként közölt, engedélyköteles
feladatok megvalósítása
A kivitelezési feladatok főbb mennyiségei (tájékoztató adat):
- önkormányzati útcsatlakozások építése: 331 m
- önkormányzati út építés 311 m
- leállósáv építése: 400 m2
- meglévő kerékpárút elbontása, terület rekultiválása: 535 m
- kerékpárút építése: 535 m
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az útépítési-, kerékpárút-építési-, amennyiben releváns a
csapadékvíz elvezetési, közműkiváltási, vízjogi engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
valamint a földhivatal I. fokú építésügyi hatóság által záradékolt területmegszerzési tervek
elkészítése. Szükséges a jogerős építési- és létesítési engedély(ek) beszerzése.
A nyertes ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum III., IV., V.
részei tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/02/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 214945406
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa Gy. u. 31.
Város: Olcsvaapáti
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4914
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.2 pontjának (Kötbérterhes) kivitelezési teljesítési határideje helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.2 (Kötbérterhes) kivitelezési teljesítési határidő(k):
Építési feladat/Szakasz/Rész Határidő: év, hónap, nap
1. Befejezési határidő 2019. október 11.”

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő számlavezető pénzügyi intézménye és számlaszáma az alábbiak szerint módosul:
„számlavezető pénzügyi intézménye: Magyar Államkincstár
számlaszáma: 10023002-00337380-00000093”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A Vállalkozó a szükséges tervek elkészítését követően elindította az útépítési engedélyezési eljárást az illetékes Hatóságnál. A Hatóság helyszíni bejárást hívott össze. Nyíradony Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. március 7-i helyszíni bejárás alkalmával szóban, valamint az ugyanezen napon kelt, 450-11/2018 ügyiratszámú levelével írásban is jelezte, hogy a tervezett Déli ipari park összekötőút nyomvonalának 0+204 km szelvényében a jobb oldalon egy burkolt útcsatlakozás kialakítását kéri a 3640 hrsz-ú úttal, mely útcsatlakozás kialakításának igénye csak a Szerződés megkötése után vált ismertté mind Vállalkozó, mind Megrendelő számára.
A Megrendelő 2018. április 23-án a K-9221/2018 ikt. számú levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy az általa 2018. március 7-én kért útcsatlakozásnak és a megvalósítandó Ipari Parki út nyomvonalának is összhangban kell lennie Nyíradony Város Helyi Építésügyi Szabályzatával, annak hiánya kihatással bír a beruházás határidőre történő befejezésére. Erre figyelemmel Megrendelő tájékoztatást kért az Önkormányzattól a rendezési terv módosításának üteméről.
A Vállalkozó 2018. április 24-én benyújtotta a K_471_02/2018 ügyszámú akadályközlését, mivel az Önkormányzat által kért útcsatlakozás miatt újabb területek megszerzése válik szükségessé, amely ingatlanok megosztási változási vázrajzainak elkészítése is szükséges. A megosztási kisajátítási változási vázrajzok elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatást Vállalkozó tervezője megrendelte a záradékoló hatáskörben eljáró járási hivataltól (továbbiakban: Földhivatal). A Földhivatal 2018. április 16-án feljegyzést adott ki, miszerint az adatellenőrzés során az érintett objektumoknak az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban és a tulajdoni lapokon nyilvántartott adatok közötti eltérése meghaladja a vonatkozó rendeletben meghatározott megengedett értékeket. A Földhivatal fentiek okán a hiba kijavítására irányuló eljárást indított és folytatott le, melynek ügyintézési határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap. Az eljárás lefolytatásáig a beruházással érintett ingatlanok vázrajzait a Földhivatal nem záradékolta (ingatlanügyi záradékolás), így az Építésügyi Hatóság (építésügyi) záradékolása sem kezdődhetett meg.
A Földhivatal a területszámítási hibák kijavítására irányuló eljárását a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény illetve a kapcsolódó jogszabályokban - különösen az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendeletben - foglaltak szerint, az Ákr. szerinti ügyintézési határidő figyelembevételével lefolytatta, ezt követően a Földhivatal 2018. július 25-én záradékolta a vázrajzokat. Ezek után az ingatlanügyi záradékkal ellátott vázrajzokat a Földhivatal építésügyi záradékolás céljából megküldte az Építésügyi Hatóságnak (kettős záradékolás).
Az Építésügyi Hatóság a Földhivatal által záradékolt vázrajzok építésügyi záradékolását addig nem tudta megkezdeni, míg a Déli Ipari Parki út nyomvonala és Nyíradony Város által 2018. március 7-i helyszíni bejáráson kért útcsatlakozás nincs összhangban Nyíradony Város Helyi Építési Szabályzatával.
Nyíradony Város Önkormányzata csak 2018. november 27-ével módosította a Város Rendezési Tervét - melynek következtében a Déli Ipari Parki összekötőút és a 2018. március 7-én kért útcsatlakozás Nyíradony Város Helyi Építési Szabályzatával összhangba került -, ezt követően tudta csak az Építésügyi Hatóság záradékolni a változási vázrajzokat, amely 2019. december 6-án teljesült. Így az Építésügyi Hatósági záradékolás - az Önkormányzat Rendezési Terv módosításának késése okán - 2018. július 25-től 2018. december 6-ig tartott, amely - figyelembe véve a 30 napos hatósági ügyintézési időt is - 134 napot vett igénybe.
A Vállalkozó 2018. december 18-án benyújtotta K_471_05/2018 ügyszámú, az akadályközlés fenntartásáról szóló levelét. A dokumentum szerint az Építésügyi Hatóság csak Nyíradony Települési Szabályozási Tervének rendelkezésre állását követően tudta a záradékolt terveket Vállalkozó részére átadni, melyre - a Rendezési Terv módosításának elhúzódása miatt - csak 2018. december 6-án kerülhetett sor. A Megrendelő az Építésügyi Hatóság általi záradékolást követően tudta csak megkezdeni a Déli Ipari Parki összekötő út által érintett területek megszerzését.
Fentieket összegezve a Vállalkozó akadályoztatása a Földhivatali adatbázis kijavítására irányuló eljárás során (2018. április 16. és 2018. június 16. között) 60 napig, továbbá az Építésügyi Hatóság eljárásának 134 napig tartó elhúzódása okán - figyelembe véve annak jogszabály szerinti 30 napos hatósági ügyintézési határidejét is, amellyel Vállalkozó az ajánlattétel során számolhatott - további 104 napig állt fent, mely eljárások elhúzódása Vállalkozó ellenőrzésén kívül esett.
Megrendelő a teljesítési határidő 164 nappal történő meghosszabbítását tartja megalapozottnak. Vállalkozó nyilatkozik, hogy Megrendelő álláspontját tudomásul veszi, a változtatás Megrendelő által elfogadott határidejével egyetért. Vállalkozó nyilatkozik továbbá, hogy a megvalósítási idő meghosszabbításával összefüggésben többletköltség-igénye nem keletkezik. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 22.5 pontjában foglaltakra is tekintettel Vállalkozó nem jogosult díj- és költségtöbblet érvényesítésére.
A fent írtakra tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződést a kötbérterhes befejezési határidő meghosszabbítása érdekében módosítják.
A Szerződő Felek közös megegyezéssel a Szerződés 9.2. pontja szerinti befejezési határidőt kívánják módosítani. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
A fent ismertetett körülményekre Szerződő Felek egyikének sem volt ráhatása, továbbá sem a szerződés megkötésekor, sem az azt megelőző közbeszerzési eljárás során nem számolhattak Nyíradony Város helyszíni bejáráskor előírt útcsatlakozási igényével, a helyi rendezési terv módosításának ekkora mértékű időbeli csúszásával, valamint az érintett ingatlanokat illetően a nyilvántartások közötti eltérésének olyan mértékével, amely alapján a földhivatali adatbázis kijavítására irányuló eljárást kezdeményezett a Földhivatal. Megállapítható tehát, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a Vállalkozó, sem Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
A Szerződés általános jellege a módosítással nem változik, továbbra is tervezésre és kivitelezésre irányuló Vállalkozási Szerződés marad.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Megállapítható, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozói Díj módosítására nem kerül sor.
Fentiek alapján Szerződő Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozással kívánják módosítani.
2. Szerződő felek módosítják a Szerződést a Megrendelő számlavezető pénzügyi intézményének és számlaszámának változására tekintettel, a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján, mivel a módosítás nem lényeges.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő számlavezető pénzintézetével és bankszámlaszámával kapcsolatos adatváltozások nem minősülnek az eredeti szerződéses feltételtől lényegesen eltérő érdemi feltételeknek, mivel a szerződő Felek jogait és kötelezettségeit nem érintik.
Szerződő Felek megállapítják, hogy a módosítás az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem érinti, valamint a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, és a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 214945406 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 214945406 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben