Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18694/2019
CPV Kód:51133000-3
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 305757319
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1963 24 MW-os turbina éves szervízelése
Hivatkozási szám: EKR000594512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51133000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 24 MW-os turbina éves szervizelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51133000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem - Budapest, Mélyfúró u. 10-12. sz. alatti telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő 1 db 24 MW-os turbina éves szervizelése
Az elvégzendő elvégzendő munkafázisok részletezése:
Diagnosztika a turbina leállítása előtt
- belépés és biztonsági oktatás
- diagnosztika a leállítás előtt – vibráció mérése, a turbina és tartozékainak szemrevételezéses ellenőrzése,
- üzemelési paraméterek ellenőrzése.
Turbina leállítása és hűlése (várható hűlési időszak), LOTO eljárás – a Megrendelő végzi el
- turbina leállítása és hűlése,
Diagnosztika a turbina leállítás alatt/után
Diagnosztika a leállítás alatt és után:
- a vészleállító szelep működésének ellenőrzése,
- a turbina leállási időmérésének ellenőrzése,
- az olajszivattyúk és a forgató fogaskerék funkció ellenőrzése,
- diagnosztika a leállás után – szabályozó szelepek, szervo működtetők - jellemzők ellenőrzése.
Átvizsgálási munka
- Belépés és biztonsági oktatás,
- az ellenőrző szelepműködtetők és a forgató fogaskerék szétszerelése,
- bakcsapágyak felső burkolatának szétszerelése, beleértve az érzékelőket is,
- A turbina csapágyak ellenőrzése, beleértve a hőmérsékletérzékelők cseréjét, csapágyak ismételt összeszerelését,
- A forgató fogaskerék mechanikus részeinek ellenőrzése, a turbina olaj rendszerének ellenőrzése és tisztítása,
- Bakcsapágyak felső burkolatának ismételt összeszerelése beleértve az érzékelők beállítását, a működtetők és a forgató fogaskerék ismételt összeszerelését,
- A HP/MP CV (nagynyomású/közepes nyomású szabályozó szelep) kapcsolat és a szelep szekrény szétszerelése, beleértve a burkolat egy részét is,
- A gőzzel kapcsolatos rész ellenőrzése, beleértve az alkotórészek tisztítását is,
- A HP/MP szabályozó szelep szár megmunkálása,
- a gőzzel kapcsolatos rész összeszerelése, beleértve a szelep szekrény burkolatokat és kapcsolódást is, a burkolat rész ismételt összeszerelése.
- A védelmi rendszer mechanikai részének ellenőrzése, beleértve a Woodward féle szabályzókat,
- segítség nyújtás az érzékelők beállítása során,
- beüzemelés előkészítési munkája.
Beüzemelés, turbina indítása
- Az olajszivattyúk funkcióinak ellenőrzése,
- vezérlők és védelem ellenőrzése,
- Turbina elindítása vibráció mérésével együtt.
A nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen a műszaki leírás és a szerződés.
Ár szempont: 1/a. sz. melléklet alapján képzett mindösszesen érték (EUR-ban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 146 - 360044

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30514 Rész száma: Elnevezés: 24 MW-os turbina éves szervizelése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89621284
Postai cím: Olomoucka 7/9
Város: Brno
NUTS-kód: CZ0
Postai irányítószám: 61800
Ország: Csehország
E-mail:
Telefon: +420 733698915
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 143339 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.09.11.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51133000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51133000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzem - Budapest, Mélyfúró u. 10-12. sz. alatti telephelye
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladékhasznosító Mű Üzemben üzemelő 1 db 24 MW-os turbina éves szervizelése
Az elvégzendő elvégzendő munkafázisok részletezése:
Diagnosztika a turbina leállítása előtt
- belépés és biztonsági oktatás
- diagnosztika a leállítás előtt – vibráció mérése, a turbina és tartozékainak szemrevételezéses ellenőrzése,
- üzemelési paraméterek ellenőrzése.
Turbina leállítása és hűlése (várható hűlési időszak), LOTO eljárás – a Megrendelő végzi el
- turbina leállítása és hűlése,
Diagnosztika a turbina leállítás alatt/után
Diagnosztika a leállítás alatt és után:
- a vészleállító szelep működésének ellenőrzése,
- a turbina leállási időmérésének ellenőrzése,
- az olajszivattyúk és a forgató fogaskerék funkció ellenőrzése,
- diagnosztika a leállás után – szabályozó szelepek, szervo működtetők - jellemzők ellenőrzése.
Átvizsgálási munka
- Belépés és biztonsági oktatás,
- az ellenőrző szelepműködtetők és a forgató fogaskerék szétszerelése,
- bakcsapágyak felső burkolatának szétszerelése, beleértve az érzékelőket is,
- A turbina csapágyak ellenőrzése, beleértve a hőmérsékletérzékelők cseréjét, csapágyak ismételt összeszerelését,
- A forgató fogaskerék mechanikus részeinek ellenőrzése, a turbina olaj rendszerének ellenőrzése és tisztítása,
- Bakcsapágyak felső burkolatának ismételt összeszerelése beleértve az érzékelők beállítását, a működtetők és a forgató fogaskerék ismételt összeszerelését,
- A HP/MP CV (nagynyomású/közepes nyomású szabályozó szelep) kapcsolat és a szelep szekrény szétszerelése, beleértve a burkolat egy részét is,
- A gőzzel kapcsolatos rész ellenőrzése, beleértve az alkotórészek tisztítását is,
- A HP/MP szabályozó szelep szár megmunkálása,
- a gőzzel kapcsolatos rész összeszerelése, beleértve a szelep szekrény burkolatokat és kapcsolódást is, a burkolat rész ismételt összeszerelése.
- A védelmi rendszer mechanikai részének ellenőrzése, beleértve a Woodward féle szabályzókat,
- segítség nyújtás az érzékelők beállítása során,
- beüzemelés előkészítési munkája.
Beüzemelés, turbina indítása
- Az olajszivattyúk funkcióinak ellenőrzése,
- vezérlők és védelem ellenőrzése,
- Turbina elindítása vibráció mérésével együtt.
A nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen a műszaki leírás és a szerződés.
Ár szempont: 1/a. sz. melléklet alapján képzett mindösszesen érték (EUR-ban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/12 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 138339
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89621284
Postai cím: Olomoucka 7/9
Város: Brno
NUTS-kód: CZ0
Postai irányítószám: 61800
Ország: Csehország
E-mail:
Telefon: +420 733698915
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A műszaki leírásban is részletezettek szerint Vállalkozó elvégezte a turbina leállítás alatt szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és a megbontás során megvizsgálta a beépíteni szükséges– Megrendelő által előírt és tárgyi eljárásban Vállalkozó által árazott - alkatrészeket. A vizsgálat során megállapításra került, hogy egyes alkatrészek tárgyi szerződés keretében való kicserélése még nem elengedhetetlen.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozónak gyártási és egyéb költségei merültek fel a megrendelt alkatrészekkel kapcsolatban, annak ellentételezését követelni kívánja, és átadja azokat Megrendelő részére, azonban a beállításukkal, beszerelésükkel kapcsolatos költségekkel csökkenteni fogja a szervizelés egyösszegű díját.
Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, és ennek alapján megállapítják, hogy a szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
Fentiek alátámasztására Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmény tette szükségessé, amelyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintve, hogy a hivatkozott jegyzőkönyvben rögzített megállapítások csak a tárgyi szerződés szerinti turbina leállítását és szétszerelését követően kerülhettek csak megállításra, mivel erre nincs máskor módja Megrendelőnek csak a Hulladékhasznosító Mű teljes leállítása során, mely évente egy alkalommal történik meg tervezetten. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás a szerződéses ellenérték növekedésével nem jár, annak csökkenését vonja maga után.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki leírásban is részletezettek szerint Vállalkozó elvégezte a turbina leállítás alatt szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és a megbontás során megvizsgálta a beépíteni szükséges– Megrendelő által előírt és tárgyi eljárásban Vállalkozó által árazott - alkatrészeket. A vizsgálat során megállapításra került, hogy egyes alkatrészek tárgyi szerződés keretében való kicserélése még nem elengedhetetlen.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozónak gyártási és egyéb költségei merültek fel a megrendelt alkatrészekkel kapcsolatban, annak ellentételezését követelni kívánja, és átadja azokat Megrendelő részére, azonban a beállításukkal, beszerelésükkel kapcsolatos költségekkel csökkenteni fogja a szervizelés egyösszegű díját.
Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítást megelőzően megvizsgálták a Kbt. 141.§-ában foglaltakat, és ennek alapján megállapítják, hogy a szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 143339 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 138339 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben