Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:18695/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Szentlőrinc Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 14. 210 hrsz - 3 db lakás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DANESZKO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentlőrinc Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27813290
Postai cím: Templom Tér 8
Város: Szentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth-Lauts Brigitta
Telefon: +36 73570007
E-mail: palyazat@szentlorinc.hu
Fax: +36 73371125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentlorinc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 12 db önk. tulajdonban lévő lakás felújítása II
Hivatkozási szám: EKR000927422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Munkácsy M. u. 14. - 3 db lakás felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44621100-0
További tárgyak:45111100-9
45261910-6
45262690-4
45310000-3
45321000-3
45324000-4
45331100-7
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 14. 210 hrsz - 3 db lakás
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési feladat az adott lakások pályázati kiírásnak megfelelő felújítása.
Az épület fűtési és elektromos rendszere elavult, ezért szükséges azokat teljes mértékben kicserélni. A jelenleg használatos fa tüzelésű kályhák helyett vízteres, szintén fatüzelésű kályhák kerülnének beépítésre a meglévő kéményekbe bekötve (lakásonként 1 db). A lakások fűtését a kályháról működtetett radiátoros központi fűtés látná el.
Az elektromos hálózat, világítótestek és kapcsolók is felújítást, cserét igényelnek.
Az érintett lakásokban lévő összes nyílászáró (ablakok, ajtók, belső ajtók) cseréje szükséges. (kivéve 1. és 3. lakás bejárati ajtó)
A lakások helyiségeinek mennyezete gipszkarton álmennyezettel lenne elburkolva.
Az felújítással, átalakítással érintett helyiségek padló-és falburkolatának cseréje, valamint glettelés és falfestés, mennyezeti gipszkarton burkolat is szükséges építési tevékenység.
Szaniterek cseréje szükséges.
Az épület tetőszerkezete javításra szorul, illetve a héjazatot le kell cserélni.
Mindhárom lakás átalakításra kerül:
Ebben a három lakásban igény van a három lakószobára, ezért a lakások átalakítása így lett tervezve, tehát szerkezetet is érintő átalakítás is történik.
A háromból 2 lakásnál (1.2. számú) a fürdő-wc helyiség közvetlenül a konyha-étkező helyiségbe nyílik, ezért ez a kialakítás is megoldásra szorul.
-1. lakás:
Jelenleg a lakás 2 szobából egy félszobából, konyha-étkezőből, előtérből, fürdő-wc-ből és egy tárolóból áll.
Az 1. lakásban az utcafronton 3 szoba kerül kialakításra egy plusz ablak betervezésével. A fürdő-wc területe a tároló területével növekszik. A félszoba helyén lesz a kazánhelyiség és a kamra. A konyha területén lévő használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek.
-2. lakás:
Jelenleg a lakás 2 szobából, konyha-étkezőből, előtérből, fürdő-wc-ből és egy tárolóból áll.
A 2. lakás bejárata átkerül a nyugati oldalra, így megoldott a három lakás zavartalan megközelítése.
A lakásban az utcafronton egy előtér és 2 szoba kerül kialakításra. Az előtérből egy közlekedőn át közelíthető meg a fürdő-wc, a konyha étkező és az egyik szoba. A konyha étkezőből nyílik egy kazán-tároló helyiség.
-3. lakás:
Jelenleg a lakás 2 szobából, konyha-étkezőből, előtérből, fürdő-wc-ből és egy tárolóból áll.
A lakásban az utcafronton 3 szoba kerül kialakításra egy plusz ablak betervezésével. Az előtérből közelíthető meg a fürdő-wc, és a konyha étkező. A konyha étkezőből nyílik a tároló és egy közlekedőn keresztül a három szoba.
1.SZÁMÚ LAKÁS: összesen: 73,5 m2 2. SZÁMÚ LAKÁS: összesen: 67,5 m2 3. SZÁMÚ LAKÁS: összesen: 73,0 m2 Egyenértékűség: 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírások, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Feltételes közbeszerzés: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő műszaki tartalom módosítása érdekében változás-bejelentési kérelmet nyújtott be. Amennyiben a műszaki tartalom módosítására irányuló kérelem nem kerül elfogadásra, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés]. Az Ajánlatkérő az előzőek mellett a kérelem elfogadását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03870 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Munkácsy M. u. 14. - 3 db lakás felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DANESZKO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73369646
Postai cím: Váci Mihály Utca 2
Város: Szentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
E-mail: b.e.manager1@gmail.com
Telefon: +36 303647400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21597930
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44621100-0
További tárgyak:45111100-9
45261910-6
45262690-4
45310000-3
45321000-3
45324000-4
45331100-7
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 14. 210 hrsz - 3 db lakás
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési feladat az adott lakások pályázati kiírásnak megfelelő felújítása.
Az épület fűtési és elektromos rendszere elavult, ezért szükséges azokat teljes mértékben kicserélni. A jelenleg használatos fa tüzelésű kályhák helyett vízteres, szintén fatüzelésű kályhák kerülnének beépítésre a meglévő kéményekbe bekötve (lakásonként 1 db). A lakások fűtését a kályháról működtetett radiátoros központi fűtés látná el.
Az elektromos hálózat, világítótestek és kapcsolók is felújítást, cserét igényelnek.
Az érintett lakásokban lévő összes nyílászáró (ablakok, ajtók, belső ajtók) cseréje szükséges. (kivéve 1. és 3. lakás bejárati ajtó)
A lakások helyiségeinek mennyezete gipszkarton álmennyezettel lenne elburkolva.
Az felújítással, átalakítással érintett helyiségek padló-és falburkolatának cseréje, valamint glettelés és falfestés, mennyezeti gipszkarton burkolat is szükséges építési tevékenység.
Szaniterek cseréje szükséges.
Az épület tetőszerkezete javításra szorul, illetve a héjazatot le kell cserélni.
Mindhárom lakás átalakításra kerül:
Ebben a három lakásban igény van a három lakószobára, ezért a lakások átalakítása így lett tervezve, tehát szerkezetet is érintő átalakítás is történik.
A háromból 2 lakásnál (1.2. számú) a fürdő-wc helyiség közvetlenül a konyha-étkező helyiségbe nyílik, ezért ez a kialakítás is megoldásra szorul.
-1. lakás:
Jelenleg a lakás 2 szobából egy félszobából, konyha-étkezőből, előtérből, fürdő-wc-ből és egy tárolóból áll.
Az 1. lakásban az utcafronton 3 szoba kerül kialakításra egy plusz ablak betervezésével. A fürdő-wc területe a tároló területével növekszik. A félszoba helyén lesz a kazánhelyiség és a kamra. A konyha területén lévő használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek.
-2. lakás:
Jelenleg a lakás 2 szobából, konyha-étkezőből, előtérből, fürdő-wc-ből és egy tárolóból áll.
A 2. lakás bejárata átkerül a nyugati oldalra, így megoldott a három lakás zavartalan megközelítése.
A lakásban az utcafronton egy előtér és 2 szoba kerül kialakításra. Az előtérből egy közlekedőn át közelíthető meg a fürdő-wc, a konyha étkező és az egyik szoba. A konyha étkezőből nyílik egy kazán-tároló helyiség.
-3. lakás:
Jelenleg a lakás 2 szobából, konyha-étkezőből, előtérből, fürdő-wc-ből és egy tárolóból áll.
A lakásban az utcafronton 3 szoba kerül kialakításra egy plusz ablak betervezésével. Az előtérből közelíthető meg a fürdő-wc, és a konyha étkező. A konyha étkezőből nyílik a tároló és egy közlekedőn keresztül a három szoba.
1.SZÁMÚ LAKÁS: összesen: 73,5 m2 2. SZÁMÚ LAKÁS: összesen: 67,5 m2 3. SZÁMÚ LAKÁS: összesen: 73,0 m2 Egyenértékűség: 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum
részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírások, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Feltételes közbeszerzés: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő műszaki tartalom módosítása érdekében változás-bejelentési kérelmet nyújtott be. Amennyiben a műszaki tartalom módosítására irányuló kérelem nem kerül elfogadásra, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés]. Az Ajánlatkérő az előzőek mellett a kérelem elfogadását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24353836
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DANESZKO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73369646
Postai cím: Váci Mihály Utca 2
Város: Szentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
E-mail: b.e.manager1@gmail.com
Telefon: +36 303647400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő
A teljes körű kivitelezési munka befejezésének kötbérterhes véghatárideje: 2019. július 31. napja
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a Vállalkozási Szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 21.597.930,- HUF +ÁFA azaz Huszonegymillió-ötszázkilencvenhétezer-kilencszázharminc forint +ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg, melyen felül a felmerült előre nem látható többletmunka elvégzése okán a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban jogosult további költséget többletmunka jogcímén elszámolni 2.755.906-HUF+ÁFA azaz mindösszesen bruttó 3.500.000,- HUF összegben.
Fentiekre tekintettel a teljes Vállalkozói díj összege nettó 24.353.836,- HUF +ÁFA összegre emelkedik.
Vállalkozó a többletmunka jogcímén elszámolt Vállalkozói díjat a Vállalkozási Szerződés XI. 8. pontjában meghatározott végszámlában számolja el külön tételként.
A többletmunka ellenértékét Megrendelő nem Uniós támogatási forrásból, hanem önerőből finanszírozza.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Akadályközlés: Daneszko Kft. felelős műszaki vezetője a „12 db önkormányzati tulajdonában lévő lakás felújítása II” tárgyú szerződés alapján (EFOP-1.2.11-16-2017-00010) azonosítószámú pályázat keretében) a Munkácsy M. úti lakásoknál az alábbi műszakilag releváns munkálatok miatt jelezzük, hogy a pályázatban szereplő munkálatokat, szerződésünk szerint 2019. június 19. napjáig nem tudjuk teljesíteni és kérjük szerződésünk módosítását 2019. július 31. napjáig.
A pályázaton kívül munkálatok:
• a lakásokban a lélegző vakolat felvitele és a vízszigetelés
• a tetőcsere után új csatornarendszer kiépítése
• a lakásokban a mennyezet javítása, szükség esetén álmennyezet használata
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 21597930 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24353836 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben