Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/193
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.07.
Iktatószám:18712/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1115 Budapest, Tétényi út 12-16; Budapest 3519/10 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Murainvest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Lajos utca 103.B.ép.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 708831497
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nfsi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): -
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45321000-3
45443000-4
45310000-3
45320000-6
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16; Budapest 3519/10 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került
többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP)
terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Budapest egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú
projekt keretében a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű
épület energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 335,33 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó mu nkáival
Tető hő-és vízszigetelése 1566 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer ki alakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 1328 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 400kW
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 51db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó m unkáival
Napkollektoros energiarendszer kialakítása 1 klt (40db síkkollek tor elhelyezése a lapostetőn és a hozzátartozó gépészeti
kiegészítő elemekkel)
Napelemes energiaren dszer kialakítása Teljesítmény: 44,4kWp (148db 300Wp napelem)
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Budapest egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016-00107 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13949 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Murainvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey utca 2. 1. em. 2.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 223037671
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
További tárgyak:45321000-3
45443000-4
45331000-6
45310000-3
45320000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16; Budapest 3519/10 helyrajzi
számú ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja
(továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú
beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Budapest
egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00107
azonosító számú projekt keretében a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út
12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak megvalósítása
az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, Megrendelő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 335,33 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 1566 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal
1328 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 400kW
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 51db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napkollektoros energiarendszer kialakítása 1 klt (40db síkkollektor elhelyezése a lapostetőn és a
hozzátartozó gépészeti kiegészítő elemekkel)
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 44,4kWp (148db 300Wp napelem)
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató
jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 225512774
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Murainvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey utca 2. 1. em. 2.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Vállalkozási Szerződés IV.1. pont harmadik bekezdését a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban Kbt.) 141. § (6) bek. alapján úgy pontosítják, hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti teljes vállalkozási díjból 20.000, -Ft + ÁFA vonatkozásában a finanszírozás a Megrendelő saját forrásának bevonásával történik, azaz ebben a részében a vállalkozási díj fedezetét Megrendelő nem európai uniós forrásból biztosítja.Vállalkozási Szerződés részét képező árazott költségvetésből a 4. sorban szereplő fent idézett tételek szöveg szerint elmaradnak, mivel azok az árazott költségvetés 8. sorában már egyszer szerepelnek, megvalósításuk pedig csak egy ízben indokolt és szükséges.Mindezek a Vállalkozási Szerződéshez kapcsolt műszaki leírást szöveg szerint nem érintik, ám - minthogy az árazott költségvetés a Vállalkozási Szerződés IV.6. pont szerint annak elválaszthatatlan része és melléklete, valamint az árazott költségvetés egyes tételei összeadásával kialakult Vállalkozási Díj összege a Vállalkozási Szerződés törzsszövegében szerepel - adminisztratív, technikai értelemben a Vállalkozási Szerződés módosulását eredményezik a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján. Ezzel összefüggésben a Vállalkozási Díj 1.342.800,- Ft+ÁFA összeggel, az anyag költség 2.014.200,-+ÁFA összeggel, összesen 3.357.000,-+ÁFA összeggel csökken.5. A műszaki tartalomban változó tételek az egyenértékűség elve mentén
5.1. Ablakszín változása
A Vállalkozó jelzése alapján a Tervező által elkészített és a Vállalkozó által a Vállalkozási Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során tett ajánlat körében beárazott költségvetés „44. Fa és műanyag szerkezet” fülén szereplő RAL 7004 (antracit) színű nyílászárók fehérre módosítása vált szükségessé, minthogy az eredetileg tervezett színű ablakhoz nem kapható azonos színű könyöklő. Az ezt követő egyeztetések és a Vállalkozási Szerződés teljesítése kapcsán Megrendelő oldalán eljáró Műszaki Ellenőr fentiekkel megegyező javaslata szerint a Megrendelő a változáshoz hozzájárulását megadta. A módosítás a beépített szerkezet teljesítmény jellemzőjét nem befolyásolja, a változtatás során műszakilag egyenértékű építőanyag anyagok kerülnek alkalmazásra a kiváltás az árazott költségvetés alapján 2.680.648,-Ft+ÁFA anyagdíj megtakarítást eredményez.
5.2. Napelem panel típus kiváltása
A Vállalkozó jelzése alapján a tervező által elkészített és a Vállalkozó által a Vállalkozási Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során tett ajánlat körében beárazott költségvetés „Elektromos” fülén szereplő MonoSol 300ZX5 napelem panel Viesmann Vitovolt 300 napelem panelre történő kiváltása vált szükségessé, minthogy az eredetileg tervezett napelem panel nem kapható. Az ezt követő egyeztetések és a Vállalkozási Szerződés teljesítése kapcsán Megrendelő oldalán eljáró Műszaki Ellenőr fentiekkel megegyező javaslata szerint a Megrendelő a változáshoz hozzájárulását megadta. A módosulás az indikátorokat nem változtatja meg negatív irányban, az adott költségvetési soron feltüntetett mennyiséget és kapcsolódó munkálatokat nem érinti. A változtatás során műszakilag egyenértékű építőanyag anyagok kerülnek alkalmazásra, a kiváltás az árazott költségvetés alapján 1.000.000,-Ft+ÁFA megtakarítást eredményez.
5.3. Fentieknek alapján a Felek megállapítják, hogy a Vállalkozási Szerződés részét képező árazott költségvetésben az alábbi tételek szöveg szerint módosulnak. Mindezek a Vállalkozási Szerződéshez kapcsolt műszaki leírást szöveg szerint nem érintik, ám minthogy az árazott költségvetés a Vállalkozási Szerződés IV.6. pontja szerint annak elválaszthatatlan része és melléklete, valamint az árazott költségvetés egyes tételei összeadásával kialakult Vállalkozási Díj összege a Vállalkozási Szerződés törzsszövegében szerepel - adminisztratív, technikai értelemben a Vállalkozási Szerződés módosulását eredményezik a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján. Ezzel összefüggésben a Vállalkozási Díj összességében 3.680.648,-Ft- Ft + ÁFA összeggel csökken (5.1. pontban jelzett 2.680.648,-Ft+ÁFA+5.2. pontban jelzett 1.000.000,-Ft+ÁFA=3.680.648,-Ft+ÁFA).
Árazott költségvetésben szereplő eredetileg megajánlott termék Egyenértékű helyettesítő termék
„A01a-A01c, A02-A14 jelű nyílászárók, antracit színben” A01a-A01c, A02-A14 jelű nyílászárók, fehér színben
„Tervezett elektrovoltaikus napelem rendszer telepítés, 148db MonoSol 300 ZX5 tip. modullal, IBC Aerofix tertószerkezettel, 1db Fronius Symo 20.0-3-M és 1db Fronius Symo 17.5-3-M inverterrel, AC/DC oldali komplett védelmekkel, elosztókkal, kábelezésekkel, EPH bekötésekkel, csatlakozási dokumentáció kiegészítéssel, engedélyeztetéssel, beüzemeléssel, kompletten” Tervezett elektrovoltaikus napelem rendszer telepítés, 148db Viessmann VITOVOLT 300 tip. modullal, IBC Aerofix tertószerkezettel, 1db Fronius Symo 20.0-3-M és 1db Fronius Symo 17.5-3-M inverterrel, AC/DC oldali komplett védelmekkel, elosztókkal, kábelezésekkel, EPH bekötésekkel, csatlakozási dokumentáció kiegészítéssel, engedélyeztetéssel, beüzemeléssel, kompletten
6. Pótmunka
2018.12.13-i egyeztetésen Felek rögzítették, hogy a Vállalkozási Szerződés keretében végzett munkálatok alapjául szolgáló kiviteli tervek készítése kapcsán a teljesítési helyszínt képező épület tető rétegrendjének megbontására nyilvánvalóan nem kerülhetett sor (mivel az épület üzemelt), ezért nem volt egyértelmű, hogy a rétegrend alatt milyen a födém. A Vállalkozó a kivitelezési munkálatok folyamán a teljes tető rétegrend bontását követően szembesült azzal, hogy a födémgerendák bordás kialakításúak, valamint a falazott mellvéd több helyen életveszélyes állapotban van, amelyhez az új tetőszigetelés rögzítése nem megoldható. A Felek ezzel összefüggésben kérték a kiviteli terveket készítő Tervező, valamint a Statikus szakvéleményét és javaslatát ezzel kapcsolatban. A Tervező és a Statikus megerősítette, hogy ezen feladatok szükségesek a Vállalkozási Szerződés szerinti munkálatok részét képező lapostető megfelelő hő- és vízszigetelésének elvégzéséhez.
Az így felmerülő pótmunka a Vállalkozási Szerződés szerinti eredmény eléréséhez szükséges, tartalma: 3 téglasor visszabontása, a vasbeton koszorú építése, valamint a lapostető 5cm könnyűbetonnal való kiegyenlítése az árazott költségvetésben foglaltaknak megfelelően 9.512.751,-Ft+ÁFA vállalkozási díj megfizetése ellenében, amit a Megrendelő elfogadott.
Felek rögzítik, hogy a fenti körülmények egyeztetését követően Vállalkozó a pótmunkát ennek megfelelően 2019.03.21.-én teljesítette, függetlenül attól, hogy a jelen szerződésmódosítás írásba foglalására a Felek közti egyeztetések időigényével kapcsolatos adminisztratív technikai okok miatt csak később került sor. Megrendelő kijelenti, hogy a pótmunkával érintett teljesítést ennek alapján fogadta el. A pótmunka tekintetében ezért Vállalkozó a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napjával számára kibocsátott teljesítés igazolás alapján számla kiállítására jogosult.
A fentiekkel összefüggésben a Felek a Vállalkozási Szerződés IV.1. pont első bekezdését a Kbt. 141§ (2)-(3). bek. alapján úgy egészítik ki, hogy a pótmunkáról külön számla kiállítása történik, mely egyebekben nem érinti a Vállalkozási Szerződésben szereplő számlázási feltételrendszert, azaz a műszaki készültségi foknak megfelelően kiállított részszámlákat és végszámlát, továbbá előleg elszámolás a pótmunkáról kibocsátott számlában nem történik.
7. A Felek a jelen 1.sz. Szerződésmódosítás fenti 4., 5., 6. pontjai (műszaki tartalomból elmaradó tételek, műszaki tartalomban változó tételek, pótmunka) következtében a Vállalkozási Szerződés IV.1. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják összességében megállapítva, hogy a fenti 4. és 5. pontokkal összefüggő változások a Vállalkozási Díj eredeti összegének csökkenését eredményezik, a 6. ponttal összefüggő változás pedig a pótmunka kapcsán többlet kifizetést eredményez:
„A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke nettó 216.000.023,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 274.320.029.,-Ft (a továbbiakban vállalkozói díj).
A Felek által a jelen Vállalkozási Szerződés 1.sz. módosítása kapcsán elfogadott pótmunka ellenértéke nettó 9.512.751,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 12.081.194,-Ft.” 8. Megrendelő érdekében a teljesítésben közreműködő műszaki ellenőr személyének megváltozása
Megrendelő részéről a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 2018.08.14.-én módosításra került, mely szerint a műszaki ellenőr személye megváltozott. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Szerződésben a Megrendelő oldalán eljáró műszaki ellenőr neve szerepel, a Felek a Vállalkozási Szerződés IV.5. pontjának második bekezdését a Kbt. 141. § (6) bek. alapján az alábbiak szerint módosítják:
„A Megrendelő részéről a műszaki átadás-átvételre Timmer Zoltán (nyilvántartási szám: 12-0065, névjegyzéki jel: ME-É) műszaki ellenőr, teljesítésigazolás kiállítására a műszaki ellenőr javaslatára az AEEK főigazgatója jogosult”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: -Önerő bevonásának szükségessége a napelem rendszer tekintetében
-A műszaki tartalomból elmaradó tételek adminisztrációs tévedés okán
-A műszaki tartalomban változó tételek az egyenértékűség elve mentén
-Pótmunka
-Megrendelő érdekében a teljesítésben közreműködő műszaki ellenőr személyének megváltozása
-Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló fejlesztés hatása a VI.2.1) pontban részletezettek szerint
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 223037671 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 225512774 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben