Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:1872/2019
CPV Kód:39830000-9
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő 91 szervezeti egysége (20 szállítási címet jelent) a KD-ban meghatározottak szerint (Budapest,Bük,Csorna,Fertőszentmiklós,Körmend,Répcelak,Sopron,Szentgotthárd,Szombathely városokban);9400 Sopron, Fövényverem u. 7.;9400 Sopron, Batsányi u. 15.;9400 Sopron, Batsányi u. 15.;9400 Sopron, Batsányi u. 15.;9400 Sopron, Batsányi u. 15.;9400 Sopron, Batsányi u. 15.;9400 Sopron, Batsányi u. 15.;9400 Sopron, Batsányi u. 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti közlekedési tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babella-Takács Helga
Telefon: +36 99577584
E-mail: htakacs@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026862019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026862019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti közlekedési tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Általános és ipari tisztítószerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000026862019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Általános és ipari tisztítószerek beszerzése:
I. rész: Adásvételi keretszerz. általános tisztító- és tisztálkodási szerek, tisztítóeszközök, háztartási papíráruk beszerzésére online webáruházon történő megrendeléssel
II. rész: Adásvételi keretszerz. általános tisztító- és tisztálkodási szerek, tisztítóeszközök, háztartási papíráruk beszerzésére a GYSEV Zrt. tulajdonában álló Hotel Sopron**** részére
III. rész: Adásvételi keretszerz. ipari vegyi segédanyagok beszerzésére
IV. rész: Adásvételi keretszerz. ipari felülettisztító szerek beszerzésére
V. rész: Adásvételi keretszerz. járműtisztító- és karbantartási anyagok beszerzésére
VI. rész: Adásvételi keretszerz. vegyes ipari tisztítószerek beszerzésére
VII. rész: Adásvételi keretszerz. vasúti járművek külső takarításához szükséges tisztítószerek beszerzésére
VIII. rész: Adásvételi keretszerz. rúdszappan beszerzésére
IX. rész: Adásvételi keretszerz. Flirt motorvonatok belső takarításához szükséges tisztítószerek beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 171000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ált. tiszt. - online webáruházon keresztül
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
További tárgyak:33141118-0
33711900-6
33741100-7
33761000-2
33763000-6
39224100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 91 szervezeti egysége (20 szállítási címet jelent) a KD-ban meghatározottak szerint (Budapest,Bük,Csorna,Fertőszentmiklós,Körmend,Répcelak,Sopron,Szentgotthárd,Szombathely városokban)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés általános tisztító- és tisztálkodási szerek, tisztítóeszközök, háztartási papíráruk beszerzésére online webáruházon történő megrendeléssel
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 161 féle általános tisztító- és tisztálkodási szerek, tisztítóeszközök, háztartási papíráruk szállítása nettó 81.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 56.700.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet. Az eseti megrendelések havi rendszerességgel történnek.
Ajánlattevő által forgalmazott termékek online webáruházából Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt maximum nettó 7.000.000 Ft értékben adhat le megrendelés(eke)t olyan termékekre, melyek nem szerepelnek a szerződés 1.sz. mellékletében.
Ajánlattevőnek a szerződéskötésig online webáruházat kell kialakítania. Az online webáruház minimális követelményeit a KD részét képező szerződéstervezet 4.sz. melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő eseti megrendeléseit az online webáruház felületén adja le.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 81000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 56.700.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 24.300.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban megadott „Ár” értékelési szempont részletezése:
1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: Súlyszám:98
2. A szerződés 1.sz. melléklete szerinti terméklistában nem szereplő termékek megrendelése esetében Ajánlattevő által az online webáruházában forgalmazott termékek vonatkozásában a mindenkor érvényes nettó kiskereskedelmi árból adott kedvezmény mértéke(%-ban) (max.30%): Súlyszám:2

II.2.1)
Elnevezés: Ált. tiszt. - Hotel Sopron részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141118-0
További tárgyak:33741100-7
33761000-2
33763000-6
33764000-3
39830000-9
39224100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Fövényverem u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés általános tisztító- és tisztálkodási szerek, tisztítóeszközök, háztartási papíráruk beszerzésére a GYSEV Zrt. tulajdonában álló Hotel Sopron**** részére
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 115 féle általános tisztító- és tisztálkodási szerek, tisztítóeszközök, háztartási papíráruk szállítása nettó 11.600.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 8.120.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet. Az eseti megrendelések havi rendszerességgel történnek.
Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt maximum nettó 1.000.000 Ft értékben adhat le megrendelés(eke)t olyan termékekre, melyek nem szerepelnek a szerződés 1.sz. mellékletében.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 11600000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 8.120.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 3.480.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban megadott „Ár” értékelési szempont részletezése:
1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: Súlyszám: 98
2. A szerződés 1. sz. melléklete szerinti terméklistában nem szereplő termékek megrendelése esetében Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában a mindenkor érvényes nettó kiskereskedelmi árból adott kedvezmény mértéke: (%-ban) (max. 30 %): Súlyszám: 2

II.2.1)
Elnevezés: Ipari vegyi segédanyagok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés ipari vegyi segédanyagok beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 12 féle ipari vegyi segédanyagok szállítása nettó 20.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 14.000.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt maximum nettó 1.600.000 Ft értékben adhat le megrendelés(eke)t olyan termékekre, melyek nem szerepelnek a szerződés 1.sz. mellékletében.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 20000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 14.000.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 6.000.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban megadott „Ár” értékelési szempont részletezése:
1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: Súlyszám: 98
2. A szerződés 1. sz. melléklete szerinti terméklistában nem szereplő termékek megrendelése esetében Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában a mindenkor érvényes nettó kiskereskedelmi árból adott kedvezmény mértéke: (%-ban) (max. 30 %): Súlyszám: 2

II.2.1)
Elnevezés: Ipari felülettisztító szerek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés ipari felülettisztító szerek beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 12 féle ipari felülettisztító szerek szállítása nettó 15.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 10.500.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt maximum nettó 1.200.000 Ft értékben adhat le megrendelés(eke)t olyan termékekre, melyek nem szerepelnek a szerződés 1.sz. mellékletében.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 10.500.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 4.500.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban megadott „Ár” értékelési szempont részletezése:
1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: Súlyszám: 98
2. A szerződés 1. sz. melléklete szerinti terméklistában nem szereplő termékek megrendelése esetében Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában a mindenkor érvényes nettó kiskereskedelmi árból adott kedvezmény mértéke: (%-ban) (max. 30 %): Súlyszám: 2

II.2.1)
Elnevezés: Járműtisztító- és karbantartási anyagok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés járműtisztító- és karbantartási anyagok beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 17 féle járműtisztító- és karbantartási anyagok szállítása nettó 23.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 16.100.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt maximum nettó 1.900.000 Ft értékben adhat le megrendelés(eke)t olyan termékekre, melyek nem szerepelnek a szerződés 1.sz. mellékletében.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 23000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 16.100.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 6.900.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban megadott „Ár” értékelési szempont részletezése:
1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: Súlyszám: 98
2. A szerződés 1. sz. melléklete szerinti terméklistában nem szereplő termékek megrendelése esetében Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában a mindenkor érvényes nettó kiskereskedelmi árból adott kedvezmény mértéke: (%-ban) (max. 30 %): Súlyszám: 2

II.2.1)
Elnevezés: Vegyes ipari tisztítószerek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés vegyes ipari tisztítószerek beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 17 féle vegyes ipari tisztítószerek szállítása nettó 8.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 5.600.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt maximum nettó 700.000 Ft értékben adhat le megrendelés(eke)t olyan termékekre, melyek nem szerepelnek a szerződés 1.sz. mellékletében.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 5.600.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 2.400.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) pontban megadott „Ár” értékelési szempont részletezése:
1. Mindösszesen nettó ajánlati ár: Súlyszám: 98
2. A szerződés 1. sz. melléklete szerinti terméklistában nem szereplő termékek megrendelése esetében Ajánlattevő által forgalmazott termékek vonatkozásában a mindenkor érvényes nettó kiskereskedelmi árból adott kedvezmény mértéke: (%-ban) (max. 30 %): Súlyszám: 2

II.2.1)
Elnevezés: Vasúti járművek külső takarításához tisztítószer
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés vasúti járművek külső takarításához szükséges tisztítószerek beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 3 féle vasúti járművek külső takarításához szükséges tisztítószerek szállítása nettó 10.000.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 7.000.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 10000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 7.000.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 3.000.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rúdszappan
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33711900-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés rúdszappan beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 2700 db rúdszappan szállítása nettó 500.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 350.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatot tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adat éves mennyiség, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termék éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
A termék műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termék csak gyári, új, bontatlan csomagolású termék lehet.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott kiszerelési egységtől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 350.000 Ft értékre (várhatóan 1890 db-ra) vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 150.000 Ft (várhatóan 810 db), amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Flirt motorvonatok belső takarításához tiszt.szer
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Batsányi u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés Flirt motorvonatok belső takarításához szükséges tisztítószerek beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő részére összesen 6 féle Flirt motorvonatok belső takarításához szükséges tisztítószerek szállítása nettó 1.900.000 Ft keretösszeg erejéig, mely keretösszegből nettó 1.330.000 Ft alapösszegre vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki leírásban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A mennyiségi adatok éves mennyiségek, az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. A keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek éves mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet.
A termékek műszaki követelményeit a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum „Műszaki leírás” melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlattevő által megajánlott termékek csak gyári, új, bontatlan csomagolású termékek lehetnek.
A közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott termékek kiszerelési egységétől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1900000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés a szerződéskötéstől számított 24 hónapos időtartamra, illetve a keretösszeg felhasználásáig jön létre. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozata alapján további egy alkalommal 12 hónapos határozott időtartammal a szerződés meghosszabbítható, amennyiben a lehívott eseti megrendelések összértéke a szerződés lejárta előtt 30 nappal nem érte el a szerződés teljes keretösszegét.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 1.330.000 Ft értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 570.000 Ft, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot – elektronikus űrlapként- az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolására.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a felhívásban előírt gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.r.5.§-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt.65. § (7) bek. alapján a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. E körben felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglaltakra!
A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3.§ (2)-(3) bek. megfelelő alkalmazására!
A Kbt.67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmasságának a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet IV. fejezete szerinti igazolására.
P.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a 321/2015.(X.30) Korm.r. 19 §(1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevételi adatok) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítása során ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el I. rész tekintetében a nettó 56.700.000 Ft-ot, II. rész tekintetében a nettó 8.120.000 Ft-ot, III. rész tekintetében a nettó 14.000.000 Ft-ot, IV. rész tekintetében a nettó 10.500.000 Ft-ot, V. rész tekintetében a nettó 16.100.000 Ft-ot, VI. rész tekintetében a nettó 5.600.000 Ft-ot, VII. rész tekintetében a nettó 7.000.000 Ft-ot, VIII. rész tekintetében a nettó 350.000 Ft-ot, IX. rész tekintetében a nettó 1.330.000 Ft-ot.
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy a részenként meghatározott árbevétel közül a magasabb értékű árbevétellel kell rendelkeznie.
A teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel közös ajánlattevő, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása esetén összeadódnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (2)-(3) bek. megfelelő alkalmazására!
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
- szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (tel.szám és/vagy e-mail)
- szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal
- nettó ellenszolgáltatás összege (I.-VII., IX. részek esetén)
- szállítás mennyisége (VIII. rész esetén)
- teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év,hó,nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia adatok) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítása során ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
I. rész tekintetében: általános tisztítószer és/vagy tisztálkodási szerek és/vagy tisztító eszközök és/vagy háztartási papíráruk szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 42 millió Ft értékű referenciával.
II. rész tekintetében: általános tisztítószer és/vagy tisztálkodási szerek és/vagy tisztító eszközök és/vagy háztartási papíráruk szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 6 millió Ft értékű referenciával.
III. rész tekintetében: ipari tisztítószer szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 10 millió Ft értékű referenciával.
IV. rész tekintetében: ipari tisztítószer szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 7,5 millió Ft értékű referenciával.
V. rész tekintetében: ipari tisztítószer szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 12 millió Ft értékű referenciával.
VI. rész tekintetében: ipari tisztítószer szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 4 millió Ft értékű referenciával.
VII. rész tekintetében: ipari tisztítószer szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 5 millió Ft értékű referenciával.
VIII. rész tekintetében: legalább 1400 db szappan szállítására (értékesítésére) vonatkozó referenciával.
IX. rész tekintetében: általános tisztítószer szállítására (értékesítésére) vonatkozó, legalább nettó 950.000 Ft értékű referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést valamennyi részben maximum két referenciával lehet igazolni.
Ajánlatkérő ipari tisztítószer alatt a közbeszerzési dokumentumok III. IV. V. VI. VII. részeiben meghatározott beszerzendő termékeket érti.
Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy a részenként meghatározott referenciák közül a magasabb követelményű referenciával kell rendelkeznie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok (szerződések) tartalmazzák.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az eseti megrendelések alapján kiállított számla ellenértékét, az igazolt teljesítést követően a nyertes Ajánlattevő által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.
Késedelmes fizetés: a Ptk 6:155. § szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026862019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR r.) 15. § (4)-(7) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
2.Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint regisztrálja magát az EKR rendszerben.
3.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (e-Kr. 10. § (1)-(3).
4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5.Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, melyet AT korábbi közbeszerzési eljárásban elektronikus úton AK részére már benyújtott az e-Kr. 12. § (2) bek. szerint.
6.Ajánlatkérő az e-Kr.13.§(1)bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem).Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet,személy bevonása esetén irányadó az e-Kr.13.§(2).
7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az e-Kr. 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó az e-Kr. 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás.
8.AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján a közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére.A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a „További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
9.Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat.
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - nemleges nyilatkozat is csatolandó)
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot
- részletes árajánlatot
- nyilatkozatot a megajánlott termékekről és adott esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlapo(ka)t.
10.AK a Korm.r. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
11.AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt. 71. § szerint biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71.§(6)bek. alapján előírja, hogy amennyiben AT a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, abban az esetben AK egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.
12. AK valamennyi rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
Folytatás a VI.4.3. pontban:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.3. További információk folytatása:
13.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
14.AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza egyik rész tekintetében sem.
15.AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.
16.Értékelési módszer, pontszám I.-VI. rész tekintetében: Ajánlatkérő az ár szempont 1. alszempontja tekintetében ajánlatok értékelése során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ. 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pont szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat. Az ár szempont 2. alszempontja tekintetében ajánlatok értékelését Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] (továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklet A.1.bb) pont szerinti egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat. Az ajánlatok alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100 pont. A Kbt. 76.§ (10) bek. alapján az értékelés módszerének részletes leírását, valamint az alkalmazandó képleteket a KD tartalmazza.
17.A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ár 2. alszempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje a 30 %, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú, azaz 100 pontot ad.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pont alapján rögzíti, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, amennyiben mindösszesen nettó ajánlati ár meghaladja az I. részben a nettó 41.000.000 Ft-ot, II. részben a nettó 6.000.000 Ft-ot, III. részben a nettó 9.500.000 Ft-ot, IV. részben a nettó 7.200.000 Ft-ot, V. részben a nettó 11.000.000 Ft-ot, VI. részben a nettó 4.000.000 Ft-ot, VII. részben a nettó 4.800.000 Ft-ot, VIII. részben a nettó 300.000 Ft-ot, IX. részben a 750.000 Ft-ot.
19. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam:30 napot jelent.
20.Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 321/2015.(X.30.) Korm.r. és a 424/2017.(XII.19.) e-Kr. szerint kell eljárni.
21.FAKSZ:Görög Tibor 00303, helyettes:Tóth Anita 00927
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák