Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:18723/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:2092 Budakeszi, Fő út 179.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41380787
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budakornyekitarsulas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi műszerbeszerzés BÖT
Hivatkozási szám: EKR000992822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Boka-kar index mérő 1 db, 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz 7 db, Digitális vérnyomásmérő 10 db, Digitális vércukormérő 10 db, Telemedicinára alkalmas spirométer 1 db, Telemedicinára alkalmas EKG készülék 7 db, CO mérő készülék 1 db, Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább
az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség
bizonyítása ajánlattevőt terheli. Az eljárást megindító felhívás megküldése: Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait
figyelembe véve fog eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján az eljárást
megindító felhívást megküldi a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen megjelölt három gazdasági szereplőn kívül mindazoknak a
gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet,
hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely
regisztrált az EKR-ben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16947300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi műszerbeszerzés BÖT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2092 Budakeszi, Fő út 179.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Boka-kar index mérő 1 db, 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz 7 db, Digitális vérnyomásmérő 10 db, Digitális vércukormérő 10 db, Telemedicinára alkalmas spirométer 1 db, Telemedicinára alkalmas EKG készülék 7 db, CO mérő készülék 1 db, Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű
termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján. Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább
az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség
bizonyítása ajánlattevőt terheli.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többletjótállás (hónap): 7
2 2. 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz esetében A szoftver rendszer pulzushullám analízist alkalmaz, a kardiovaszkuláris rizikófaktor kimutatásához, a központi és perifériás nyomás és közpo 1
3 3. 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz esetében 8. tétel szerinti EKG holter rendszer szoftverbe integrálható, a páciensek adatbázisának közös kezelésével (Igen/Nem) 1
4 4. 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz esetében Gyári, rendszeresített szerver applikáció rendelkezésre áll klinikai informatikai rendszerbe (HIS-CIS) integrálhatóság céljából későbbi bővít 1
5 5. 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz esetében Auszkulációs és oszcillometriás mérési mód egyidejű párhuzamos alkalmazása a pontos, gyors, és magas diagnosztikai értékű méréshez (Igen/Nem) 1
6 6. 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz esetében Színes (LCD vagy OLED) kijelzővel rendelkezik (Igen/Nem) 1
7 7. 24 órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz esetében Legalább fél perc hangrögzítés memóriában funkciót tartalmaz a pontos páciens dokumentálás segítésére (Igen/Nem) 1
8 8. Digitális vérnyomásmérő esetében A mandzsetta felfújás automatikusan ellenőrzött, vagyis a készülék nem pumpálja túl a mandzsettát, így a mérés nem jár fájdalommal (Igen/Nem) 1
9 9. Digitális vérnyomásmérő esetében Automatikusan meghatározza, hogy a mérési eredmény értelmezhető-e vagy meg kell ismételni a mérést (Igen/Nem) 1
10 10. Digitális vérnyomásmérő esetében 10 percen mért 3 érték átlagolása (Igen/ Nem) 1
11 11. Digitális vérnyomásmérő esetében Mérés közbeni túlzott mozgást kijelzi (Igen /Nem) 1
12 12. Digitális vércukormérő esetében Újraadagolási opció, ha a minta nem elegendő (Igen/Nem) 1
13 13. Digitális vércukormérő esetében Étkezés előtti és utáni értékek megjelölése ( Igen/Nem) 1
14 14. Telemedicinára alkalmas EKG készülék esetében Jelminőség ellenőrzés színkódolt görbe kijelzéssel a képernyőn (Igen/Nem) 1
15 15. Telemedicinára alkalmas EKG készülék esetében Mintavételezési gyakoriság min. 10000 minta/mp/csatorna 10000-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 32000 vagy nagyobb estén maximális pont 1
16 16. Telemedicinára alkalmas EKG készülék esetében Kielégíti az ACC, AHA, HRS, IHE, valamint az Európai Kardiológiai Szabványok által a gyermekgyógyászatban ajánlott frekvenciaválaszt (felső érték min 1
17 17. Telemedicinára alkalmas EKG készülék esetében Sport diagnosztikát tartalmaz a kiértékelő algoritmus,mely Seattle kritériumok szerinti rizikófaktorok analízisének eredményét is megadja a kiértékelé 1
18 18. Telemedicinára alkalmas EKG készülék esetében WIFI (vezeték nélküli) LAN kapcsolattal rendelkezik) (Igen/Nem) 1
19 19. Telemedicinára alkalmas EKG készülék esetében Gyári rendszeresített EKG tárolási szerver applikáció rendelkezésre áll EKG adatok központi tárolására későbbi bővítési lehetőségként (Igen/Nem) 1
20 20. CO mérő készülék esetében Hangjelzés és fényjelzés kiséri az eredmény megfelelősségét (Igen/Nem) 1
21 21. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében A klinikai szoftver alkalmas teljes 12 elvezetéses felvétel adatainak kiértékelésére a megfelelő rekorder használa 1
22 22. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében A klinikai szoftver alkalmas 14 napos felvétel adatainak kiértékelésére ( Igen/Nem) 1
23 23. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Gyári rendszeresített EKG és Holter EKG tárolási szerver applikáció rendelkezésre áll EKG adatok központi tárolás 1
24 24. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Automatikus pitvari fibrilláció detektálás (Igen/Nem) 1
25 25. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Szívritmus variabilitás frekvencia-domain analízis (Igen/Nem) 1
26 26. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében A szívritmus variabilitás frevencia domain analízishez grafikus megjelenítési módot is alkalmaz, információt adva 1
27 27. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Garfikus megjelenítési mód P hullám analízissel támogatott pitvari fibrilláció megjelenésének és megszűnésének kij 1
28 28. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Adatexport PDF formátumban (Igen/Nem) 1
29 29. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Maxmiális felvételezési idő (nap) 1 napnál kisebb esetén az ajánlat érvénytelen, 14 nap, vagy annál nagyobb érték 1
30 30. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Készülékbe beépített tölthető akkumulátort tartalmaz, melynek segítségével telep vagy akkumulátor használata (vá 1
31 31. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Jelfeldolgozás Mintavételi frekvenciája min. 1000 Hz, előny a több 1000 Hz nél kisebb mintavételi frekvencia eset 1
32 32. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében A rekorder real time P- R- T detektálást alkalmaz (Igen/Nem) 1
33 33. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Beépített mozgás/aktivitás szenzor (Igen/Nem) 1
34 34. Holter EKG eszköz: 1 db szoftver rendszer számítógéppel 7 db rekorderrel esetében Hangrögzítés funkciót tartalmaz a rekorderbe integrálva,a pontos páciens dokumentálás segítésére (Igen/Nem) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Orvosi műszerbeszerzés BÖT
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12223466241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16947300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12223466241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges